Copy
Begin van HelpTeamWork | Wie | Website | Projecten | Maak het verschil | Help mee | Dank | Meer weten? | Stand donaties

Nieuwsbrief  januari 2012 | jaargang 1 | nr. 1
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op een of andere wijze betrokken bent bij het werk van Stichting HelpTeamWork. Deze eerste nieuwsbrief staat boordevol informatie over het hoe, wat en waarom van Stichting HelpTeamWork. Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom op nieuwsbrieven@helpteamwork.nl


Hoe is het nu begonnen?

Door de jaren heen ontstaat bij Folkert en Nely Visser de wens om wat voor andere mensen te mogen betekenen. Diverse gebeurtenissen in hun leven zorgen ervoor dat deze wens steeds sterker wordt. Dit staat mooi beschreven op: http://www.helpteamwork.nl/zo-begon. Uiteindelijk leidt dit tot de oprichting van Stichting HelpTeamWork, een stichting die, zoals de missie het mooi verwoordt, “ieder mens de mogelijkheid wil geven een menswaardig bestaan op te bouwen”. De stichting wil mensen een toekomstperspectief geven door ze zelfredzaam te maken. Lees hier meer over de doelstellingen en activiteiten van HelpTeamWork.

Wie?

Het bestuur van Stichting HelpTeamWork bestaat naast Folkert (voorzitter) en Nely (secretaris) Visser uit Gerard Wijgerde (penningmeester). Daarnaast is er een aantal mensen die op verschillende manieren helpen de stichting vorm te geven.

Website

Sinds eind vorig jaar is de website www.helpteamwork.nl in de lucht. Deze is mogelijk gemaakt door MiHaCo Webdesign. “We zijn razend enthousiast over MiHaCo Webdesign. Dit bedrijf heeft de website voor Stichting HelpTeamWork ondanks de hoge eisen en wensen die zijn gesteld, in bijzonder korte tijd neergezet. Daarnaast heeft MiHaCo niet alleen alle afspraken meer dan waargemaakt, maar ons ook voorzien van veel nuttige, professionele adviezen. Het resultaat mag er dan ook zijn”, aldus Folkert Visser.

Welke projecten?

Op een bijzondere manier kwamen Folkert en Nely in contact met het project van Alex en Joke Weerheim in Chili. Alex en Joke en hun 4 kinderen verhuisden 3 jaar geleden vanuit het Friese Dokkum naar Santiago, de hoofdstad van Chili. In de achterstandswijk waar ze wonen willen ze er zijn voor straatkinderen uit de buurt. De wijk wordt geteisterd door criminaliteit, geweld en misbruik wat veelal voortkomt uit drugs- en alcoholproblemen. Alex en Joke bieden de straatkinderen een luisterend oor en laten zien dat je met respect en liefde met elkaar om kunt en moet gaan. Daarnaast organiseren ze kinderkampen, stimuleren ze de kinderen om naar school te gaan en bieden ze ook zelf op bepaalde gebieden onderwijs. Vanuit hun eigen woning proberen ze het verschil te maken voor de kinderen en dit doen ze met hart en ziel. De familie Weerheim is op dit moment in Nederland om hun werk o.a. d.m.v. presentaties onder de aandacht te brengen.
De doelstelling van HelpTeamWork is om meerdere projecten te steunen. In februari hoopt HelpTeamWork duidelijkheid te hebben over het 2e project dat ondersteund zal worden.


De eerste opbrengsten

Gospelkoor One Spirit uit Zwolle vierde op 12 november j.l. haar jubileum met een concert. Tijdens het concert werd een collecte gehouden die in zijn geheel ten goede kwam aan Stichting HelpTeamWork. De opbrengst was maar liefst 500 euro.
Tijdens de kerstdagen was de kerstcollecte van de kerk in Broeksterwoude bestemd voor HelpTeamWork. De collecte leverde 430 euro op.
Samen met andere giften staat de teller inmiddels op 1950 euro.
Wilt u ook het verschil maken?
Heeft u ook altijd de wens gehad om het verschil te maken, maar kwam het er nooit van? Doe dan nu mee met Stichting HelpTeamWork. Dan kunnen we samen het verschil maken. We zoeken mensen die willen meedoen, meedenken of willen doneren. Op de website vindt u meer informatie.   
Dank!
De eerste reacties op de website en op de mails die verstuurd zijn, zijn hartverwarmend. Hartelijk dank aan iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar sympathie voor Stichting HelpTeamWork heeft laten merken in de afgelopen maanden. Dat stimuleert ons nog meer om van HelpTeamWork een groot succes te maken, zodat we samen voor nog meer mensen het verschil kunnen maken.  
Meer weten?
Deze nieuwsbrief geeft slechts een indruk van alles waar Stichting HelpTeamWork mee bezig is. We vertellen u er graag meer over. Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar info@helpteamwork.nl of bel ons op 06-81780174.  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting HelpTeamWork en verschijnt elke 6 tot 8 weken.

Stichting HelpTeamWork
Van Zuijlenware 101
8014 WR ZWOLLE
tel: 06-8178 0174 
www.helpteamwork.nl

Copyright © 2012 Stichting HelpTeamWork, All rights reserved.