Copy

Vriendenbrief, vijfde jaargang, nr. 1

Vincent van Gogh in Dordt

Dordrecht heeft Vincent van Gogh beïnvloed, Vincent van Gogh beïnvloedt Dordrecht tot op de dag van vandaag. De Wilhelminakerk en de Grote Kerk in Dordrecht onderstrepen dat met verschillende activiteiten.

Toen Vincent van Gogh, 140 jaar geleden, in Dordrecht verbleef, dacht hij na over zijn toekomst. Hij wilde, net als zijn vader, predikant worden. '…een zaaier des woords, zoals ik hoop te worden…' schreef Vincent in 1887. Zijn brieven, geschreven tijdens zijn verblijf in Dordrecht, zijn te lezen als een schilderij van zijn innerlijk worsteling.

De Grote Kerk en de Wilhelminakerk organiseren gezamenlijk een lezing en speciale kerkdiensten.
 

programma

22 januari      kerkdienst Wilhelminakerk
25 januari   lezing prof.dr. A. Wessels (Wilhelminakerk)
23 april   kerkdienst Grote Kerk

meer informatie
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op de website van de Vrienden.
Algemene Ledenvergadering


Elisabethsaltaar (Grote Kerk)

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 19 april. Deze avond zal worden gehouden in het Dordrechts Museum.

Ledendiner
Voorafgaand aan de ledenvergadering bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een ledendiner. De kosten hiervoor bedragen 9.95 euro per persoon (excl drankjes).

Voordracht 'Het 'oude' interieur van de Grote Kerk in Dordrecht'

Marianne Eekhout, conservator stadsgeschiedenis van het Dordrechts Museum, zal tijdens de ledenvergadering  een voordracht houden over het 'oude' interieur van de Grote Kerk. Het interieur van de Grote Kerk is in de loop der tijd flink veranderd. Eén van de grootste veranderingen was de overgang van het katholieke naar het protestantse geloof. Als gevolg van de Dordtse steun aan Willem van Oranje onderging de kerk een gedaanteverwisseling. Altaren, beelden, relieken en kerkzilver werden uit de kerk verwijderd, de muren wit geschilderd. Ondanks een relatief ordelijke 'zuivering' betekende het verwijderen van de bestaande kerkschatten een flinke onderneming.
Tegenwoordig bevinden sommige voorwerpen zich in museale collecties, zoals in die van het Dordrechts Museum. In de voordracht zal aandacht besteed worden aan de gang van zaken van een dergelijke 'zuivering', het 'oude' interieur van de Grote Kerk en aan de plaatsen waar deze stukken naar toe zijn gegaan.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering
Voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering hoeft u zich niet aan te melden.
Voor het diner dient u zich wel vooraf aan te melden. Dit zal mogelijk zijn via de website van de Vrienden vanaf 13 februari.

agenda januari
 
22 Vincent-kerkdienst (Wilhelminakerk)
25 Vincent-lezing prof.dr. A. Wessels (Wilhelminakerk)

Bekijk de uitgebreide agenda op onze website

Ledenpas in 2017

Gooi uw ledenpas niet weg. De ledenpas is ook in 2017 te gebruiken.
De Werkgroep Muziek van de Grote Kerk verleent ook in 2017 leden van de Vrienden, op vertoon van hun persoonlijke ledenpas, vrij toegang tot haar activiteiten.

Contributie 2016

Op deze wijze vraagt de penningmeester iedereen die zijn contributie van het jaar 2016 niet heeft overgemaakt, dit alsnog te doen.
Veel dank hiervoor!

Openstelling Grote Kerk

De Grote Kerk is in de maanden januari, februari en maart voor bezichtiging gesloten.
Vanaf 1 april is de kerk weer te bezichtigen.


(Orgel)muziek


De online muziekcollectie van de Vrienden breidt zich steeds uit. Recent werd een deel van de Geist und Seele wird verwirret (BWV 35) uitgevoerd door organist Vincent van Laar en door het ensemble van Concerto d'Amsterdam toegevoegd en enkele werken van de organist Chiel Jan van Hofwegen toegevoegd.

Deze opnames zijn op SoundCloud-kanaal van de Vrienden te vinden.

Uiteraard zijn we zeer blij met het ter beschikking stellen van de muziek door belanghebbenden.

Nieuwe leden

Sinds 1 januari konden we de volgende nieuwe leden verwelkomen: mw. C.T. Heijkoop, dhr. H. Logtenberg, dhr. P.J.F. Mannaerts, mw. A. Van de Pol-Meijer en mw. B. Vermeulen.
Website
Facebook
YouTube
Email
Copyright 2016 © Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht. Alle rechten voorbehouden.

U ontvangt dit bericht omdat u zich bij ons hiervoor heeft aangemeld. Deze aanmelding kan plaats gehad hebben via onze website, een email of na een persoonlijk verzoek van onze kant.

Ons postadres is:
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht
Postbus 982
3300 AZ Dordrecht

e-mail:       info@vriendengrotekerkdordrecht.nl
website:    www.grotekerkdordrecht.com


afmelden van deze lijst                gegevens wijzigen


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht · Postbus 982 · Dordrecht, Zuid-Holland 3300 AZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp