Copy

Vriendenbrief, vierde jaargang, nr. 8

Excursie naar de Hillegondakerk (4 juni 2016)
Bezoek de oudste kerk van Rotterdam, de Hillegondakerk
Rondleiding en schilderen met muziek

Wim Anceaux nodigt de Vrienden van de Grote Kerk en andere belangstellenden uit de Hillegondakerk te bezoeken. Tijdens het bezoek vindt een concert en rondleiding plaats.
De vaste organist van de Hillegonda, Aad van der Hoeven, zal een orgelconcert op het Abraham Meere orgel verzorgen. Dit concert vindt plaats in het kader van ‘In the Picture’.
De kunstschilder-tandarts Hans Kleinjan zal tijdens het spelen van de verschillende orgelwerken een aantal doeken schilderen, geïnspireerd door de gespeelde werken.

achtergrond-informatie
Hillegersberg was een kleine zelfstandige gemeente totdat zij in 1941 door de gemeente Rotterdam werd geannexeerd. Echte ‘Hillegersbergernaren’ noemen het centrum van Hillegersberg nog steeds het 'dorp'.

De Hillegondakerk is de oudste kerk van Rotterdam, gebouwd op een donk (een zandrug in het veengebied) met een oude ruïne van een niet herbouwd kasteel (‘Huys ten Berghe’) en omringt door een fraaie begraafplaats. Rond 1250 werd, volgens de historie, werd het houten kerkje vervangen door een stenen.
De kerk heeft een antiek interieur met een preekstoel uit 1631, een voorlees-lessenaar uit 1724, het orgel van Abraham Meere uit 1830 (gerestaureerd in 1982) en veel glas-in-loodramen met hierin uitgebeeld diverse Bijbelse verhalen. In de kerk zijn diverse oude grafstenen te vinden.

praktische informatie
adres: Kerkstraat 43, 3054 NB Rotterdam (hoofdingang)
  Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam (ingang via begraafplaats)
programma: 4 juni 2016
  12:30h: kerk open
  13:00h: orgelconcert door Aad van der Hoeven
toegangsprijs:     gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd als bijdrage in de onkosten
parkeren: parkeermogelijkheden in nabijheid van kerk zijn beperkt
overweeg te parkeren bij het Oude Raadhuis (C.N.A. Looslaan 1) of bij Hotel-Restaurant Plaswijck (C.N.A. Looslaan 9)
openbaar vervoer: vanaf Rotterdam CS: tramlijn 4 richting Molenlaan
halte Bergse Dorpsstraat
aanmelding: voor deze excursie is op voorhand aanmelden niet nodig

Klokken of kanonnen (28 april 2016)

De gebroeders Hemony stemmen met de blinde beiaardier Jacob van Eyck klokken

Klockhuyslezing Gideon Bodden zeer druk bezocht

Donderdag 28 april gaf beiaardspecialist Gideon Bodden (bekend van de jaarlijkse zomer serie op onze beiaard) een lezing over de geschiedenis van de Europese beiaardkunst. Door de grote opkomst zat 't Klockhuys helemaal vol. Gideon liep met de aanwezigen de beiaardgeschiedenis door.

gebroeders Hemony
De meest beroemde klokkengieters zijn de gebroeders Hemony. Oorspronkelijk gevestigd in de Achterhoek, werden ze al snel door de stad Amsterdam aangetrokken om daar een paar klokkenspellen te leveren. Vrijwel alle steden van naam hadden één of meerdere Hemony instrumenten. Vrijwel alle steden, want Dordrecht ontbreekt. Alleen in de Augustijnenkerk hangt een Hemony klok. Ten tijde van oorlog mochten er geen klokken gegoten worden, maar waren de gietkwaliteiten nodig voor de vervaardiging van kanonnen. Een soortgelijk fenomeen speelde tot in de vorige eeuw: ten tijde van de Tweede Wereldoorlog heeft de zogenaamde ‘klokkenroof’ plaatsgevonden. Veel klokken zijn uit Nederlandse torens gehaald ten behoeve van de munitieproductie.

klokgietkunst in de 20e eeuw
Dit heeft er wel voor gezorgd dat de Nederlandse klokgietkunst na de oorlog tot bloei gekomen is: de Dordtse beiaard is er het voorbeeld van. Toch zijn er nog veel vragen: het Hemony-geheim is tot de dag van vandaag nog niet helemaal ontrafeld. Ook is het nog niet duidelijk waarom de beiaardkunst zich zo sterk in de Nederlanden manifesteert en beiaarden in buurlanden maar weinig aanwezig zijn. Dat de aanwezigen veel belangstelling hadden, bleek wel uit de vele vragen die na afloop gesteld werden. Variërend van de middentoonstemming, details over de Dordtse beiaard en de invloed van materiaalsamenstelling op de klank: het passeerde allemaal de revue.

De borrel zorgde voor een gezellige afsluiting van de leerzame avond.


Facebook
Facebook
Website
Website
YouTube
YouTube
Email
Email
Copyright 2016 © Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht. Alle rechten voorbehouden.

U ontvangt dit bericht omdat u zich bij ons hiervoor heeft aangemeld. Deze aanmelding kan plaats gehad hebben via onze website, een email of na een persoonlijk verzoek van onze kant.

Ons adres is:
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht
Postbus 982
3300 AZ  Dordrecht

E-mail:
info@vriendengrotekerkdordrecht.nl


afmelden van deze lijst    aanmelding instellingen