Copy
Bijeenkomst Schone Maaswaterketen
September 2019 
Bekijk deze e-mail in uw browser

Final call:
'Richting geven aan waterkwaliteit'


De Schone Maaswaterketen is een unieke samenwerking van Rijk, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven om het Maas stroomgebied schoner te krijgen. De samenwerking richt zich op medicijnresten en andere organische microverontreinigingen in afvalwaterstromen Op 25 september organiseren wij een bijeenkomst voor bestuurders en beleidsadviseurs. Tijdens de bijeenkomst voeren we een dialoog over zaken als ambities, doelen, tempo, verwachtingen en rollen. De resultaten gebruiken we als basis voor het werken aan een gezamenlijk actieprogramma.
 
Ter inleiding schetsen wij wat de Schone Maaswaterketen heeft bijgedragen en wil bijdragen aan de aanpak van microverontreinigingen. Ook nemen wij u mee langs het speelveld waterkwaliteit (wie doet wat?) en benadrukken we dat de beste aanpak bij de bron begint.
 
Peter Verlaan (directeur Aa en Maas en voorzitter Vereniging van Zuiveringsbeheerders) en Fabienne Nijsten (adviseur Communicatie bij waterschap Limburg en tot voor kort verslaggeefster en presentatrice bij omroep L1) begeleiden de bijeenkomst.

PROGRAMMA
13.30 uur   Inloop
14.00 uur   Welkom en introductie 
                  door Peter Verlaan en Fabienne Nijsten
14.30 uur   Het speelveld waterkwaliteit: wie doet wat? 
                  door Harrie Menning (waterschap Aa en Maas)
14.50 uur   De versnellingstafel opkomende stoffen
                  door Annette Ottolini (directeur Evides en lid versnellingstafel) 
15.00 uur   Voorkomen is beter dan opruimen: bronaanpak medicijngebruik 
                  door Janine Spoor (wethouder gemeente Asten)
15.15 uur   Pauze
15.30 uur   Dialoog over ambities, doelen, tempo, verwachtingen en rollen
16.30 uur   Borrel en gelegenheid tot netwerken
 

LOCATIE
De bijeenkomst vindt plaats in Pompgebouw De Esch, Rijnwaterstraat 11, 3063 HC Rotterdam. Er is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig (ter plaatse en op 3 minuten loopafstand bij parkeerterrein Nieuwe Maas)

AANMELDEN?
Als u zich nog niet heeft aangemeld kunt u dit alsnog doen via onderstaande button. 

Aanmelden

Mail voor meer informatie naar h.vandereem@welldra.nl

Forward
Share
Share

Partners


De elf maaswaterketenpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.
Heeft u deze e-mailnieuwsbrief van iemand ontvangen en wilt u zich ook aanmelden? 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan u kunt zich hier afmelden
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Schinkelshoek Communicatie i.o.v. Schone Maaswaterketen · Ridderstraat · 6 · Ridderkerk, NL 2981 H · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp