Copy
Nieuwsbrief Schone Maaswaterketen
Editie 1, jaargang 1, januari 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser
De Maas kan en moet schoner. In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Aan het woord: Jelle Roorda

Iedere nieuwsbrief vertelt een van de 13 samenwerkingspartners over zijn of haar ervaringen met het project Schone Maaswaterketen. Jelle Roorda bijt het spits af. Hij is projectleider bij Evides Waterbedrijf, drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland. Hoe beleefde hij de afgelopen tijd de samenwerking?

Na een voorbereidingstijd van bijna twee jaar zijn we op 20 oktober 2015 van start gegaan met het project Schone Maaswaterketen. Wat een positieve energie vanuit alle deelnemende organisaties! Het is erg goed – én belangrijk – om te merken dat we in de watersector gezamenlijk optrekken om verontreinigingen door nieuwe stoffen aan te pakken. Dat enthousiasme opgeteld bij de slagvaardigheid dringt op allerlei plekken door. Zo heeft de minister van Infrastructuur en Milieu Schone Maaswaterketen in november als voorbeeldproject genoemd in haar brief aan de Tweede Kamer over het Waterbeleid. 

De aanwezigheid van nieuwe stoffen zoals medicijnresten in het Maaswater zit ons als waterschappen en drinkwaterbedrijven niet lekker. In de hele keten moeten stappen gezet worden om te voorkomen dat ze in het watermilieu terecht komen. Kun je bijvoorbeeld ook biologisch afbreekbare stoffen ontwikkelen? Welke methoden gebruik je en hoe doe je dat?  Kun je aan de basis zuiveren, bijvoorbeeld bij zorginstellingen?In het project Schone Maaswaterketen bekijken we hoe je deze stoffen uit het afvalwater kunt verwijderen, zodat ze niet in de Maas terechtkomen. 

In 2016 kiezen we de rioolwaterzuivering (rwzi) waar we via de dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces in de praktijk gaan onderzoeken hoe we de concentraties van microverontreinigingen in het afvalwater kunnen verlagen. Dit doen we met de innovatieve PACAS-technologie (powdered activated carbon in activated sludge). De voorbereidingen zijn in volle gang. Direct na de zomer start de praktijkproef. Het wordt een mooi jaar!

Jelle Roorda 
Evides Waterbedrijf
Voorzitter Stuurgroep Schone Maaswaterketen 
De partners op de startbijeenkomst

Schone Maaswaterketen van start

Tijdens de eerste stuurgroepbijeenkomst is op 20 oktober 2015 het logo van het project Schone Maaswaterketen onthuld en het project echt gestart. Voorzitter Jelle Roorda constateerde dat er een pittige opdracht ligt te wachten, maar het enthousiasme van de vele aanwezigen zal zeker bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Lees meer

Focus op de mens in Groot Salland

Grip op medicijnresten


In het project "Grip op medicijnresten in ons water" werkten het (voormalige) Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Het medicijngebruik in Nederland stijgt onder andere als gevolg van vergrijzing.
Lees meer

Stand van zaken werkpakketten

 
Werkpakket A, Maas
Een klankbordgroep met specialisten van de projectpartners Schone Maaswaterketen en enkele nationale experts heeft gewerkt aan een lijst met een selectie van relevante stoffen. In januari 2016 wordt een rapportage opgeleverd. De keuzecriteria voor de selectie van stoffen zijn: milieuschadelijkheid, drinkwaterrelevantie, detectiegraad in afvalwater van rwzi's en variatie in stofeigenschappen in relatie tot verwijderbaarheid met zuiveringstechnieken. Op deze lijst staan geneesmiddelen (11 stuks), röntgencontrastmiddelen (2 stuks), stoffen van industriële herkomst (2 stuks) en bestrijdingsmiddelen (4 stuks herbiciden en 4 stuks insecticiden). Daarnaast is een lijst opgesteld gericht op effectmetingen, de zogenaamde bio-assays. De komende 2 maanden gaat het kernteam van werkpakket A aan de slag met het opstellen van een monitoringsprogramma voor werkpakket B Techniek.  
Werkpakket B, Techniek
Voor dit werkpakket is een STOWA-begeleidingscommissie ingesteld, waarin de projectpartners van de Schone Maaswaterketen zijn vertegenwoordigd. Ingenieursbureau RHDHV voert de werkzaamheden uit. Momenteel zijn we bezig met de selectie van een geschikte locatie en de voorbereiding van het onderzoek. Hierbij maken we dankbaar gebruik van kennis en ervaring met (nageschakelde) poederkooldosering in zuiveringen in Duitsland en Zwitserland. Aannemers en poederkoolleveranciers die in deze landen goede referenties hebben, worden in kaart gebracht. Begin maart 2016 moet duidelijk zijn, waar de praktijkproef kan plaatsvinden, met welke aannemer en poederkoolleverancier en hoe het onderzoek wordt opgezet. Daarna kan de realisatie van de benodigde installaties voortvarend worden aangepakt en de praktijkproef na de zomer starten.
 


Publicaties

 
De start van het project is onder de aandacht gekomen via verschillende digitale media zoals:
Deel (lokale) publicaties rondom het project Schone Maaswaterketen met ons via e-mail.

Quote van de maand

 

“Binnen de waterketen nemen we in de Schone Maaswaterketen gezamenlijk onze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd doen we een nadrukkelijk appèl op farmacie en zorgsector om ook aan de voorkant maatregelen te treffen.”

Annette Ottolini, 
Algemeen Directeur Evides Waterbedrijf
Bestuurlijk Ambassadeur Schone Maaswaterketen

Deel deze nieuwsbrief


Stuur deze nieuwsbrief door naar eventuele geïnteresseerden in uw omgeving of deel deze via social media:
Forward
Share
Share
Heeft u deze e-mailnieuwsbrief van iemand ontvangen en wilt u zich ook aanmelden? 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan u kunt zich hier afmelden