Copy
Nieuwsbrief Schone Maaswaterketen
Editie 5, jaargang 2, februari 2018
Bekijk deze e-mail in uw browser
De Maas kan en moet schoner. In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied duurzaam te verbeteren. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Samenwerking succesvol

Eind 2015 is de samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Er is samengewerkt in het onderzoek naar de PACAS-technologie om medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Ook het onderzoek naar de effecten (hotspotanalyse) van het toepassen van aanvullende zuivering op de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied is gezamenlijk opgepakt.
 
Beide onderzoeken zijn bijna afgerond. Dit betekent echter niet het einde van de samenwerking. Integendeel, de stuurgroep van de Schone Maaswaterketen wil de samenwerking graag voortzetten.
Naast het slim inzetten van aanvullende zuivering binnen het Maasstroomgebied willen we ook inzetten op bronaanpak (zowel huishoudelijk als industrieel) en het leggen van internationale contacten om ook de belasting vanuit het buitenland te verminderen. Komende maanden wordt gewerkt aan een programma voor de Schone Maaswaterketen.
 
Op 4 april 2018 vindt een bijeenkomst plaats voor alle betrokken partijen. Dan wordt dieper ingegaan op de nadere hotspotanalyse en worden de resultaten van het PACAS-onderzoek uit het project Schone Maaswaterketen getoond. Ook staan de verdere samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen en beloften voor de toekomst centraal. De resultaten van de twee onderzoeken worden verwerkt in een rapport en in de nieuwsbrief van april gedeeld.
 

Namens de begeleidingscommissie overhandigt Cora Uijterlinde (STOWA) het PACAS eindrapport aan Peter Verlaan, voorzitter van de stuurgroep Schone Maaswaterketen

Resultaten PACAS

Door poederkool te doseren aan actiefslib wordt het gemiddelde verwijderingsrendement van een groot aantal microverontreinigingen aanzienlijk verhoogd. Een dosering van 15 mg poederkool per liter influent leidt tot bijna een verdubbeling van het verwijderingsrendement ten opzichte van de referentiesituatie. Deze verbetering vertaalt zich ook in een verlaging van de milieurisico’s op het watermilieu door het rwzi-effluent. In de nieuwsbrief van april wordt het rapport met alle resultaten gedeeld. 

Nadere hotspotanalyse

STOWA heeft in december vorig jaar een landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen uitgebracht. Nederlandse rwzi’s die wat medicijnresten betreft een relatief grote invloed hebben op verschillende aspecten van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn als zogeheten ‘hotspot’ aangemerkt. Voor de samenwerkingspartners binnen het project Schone Maaswaterketen is een nadere analyse gemaakt. Hierin wordt een handelingsperspectief geboden aan de waterschappen rond de Maas. In de nieuwsbrief van april wordt het rapport met alle resultaten gedeeld. 

Terugblik STOWA-symposium
'Medicijnresten in afvalwater: technieken, ontwikkelingen en alternatieven'


Op vrijdag 19 januari 2018 presenteerde STOWA de laatste wetenschappelijke en beleidsmatige stand van zaken over het onderwerp ‘medicijnresten in afvalwater’. Belangrijkste conclusie: we weten veel, maar ook nog heel veel niet. Met name wat de ecotoxicologische effecten betreft. Desondanks worden er al de nodige maatregelen beproefd, zowel bij de bron als 'end-of-pipe’.

Lees hier het verslag

Interessante links  

 
Verschillende interessante links rondom het thema geneesmiddelen en water:  Deel (lokale) publicaties / interessante links rondom het project Schone Maaswaterketen met ons via e-mail.


Save the date | Bijeenkomst 'Beloften voor de toekomst'


- VOOR GENODIGDEN -
Woensdag 4 april 2018, Slot Loevestein

Tijdens de bijeenkomst op Slot Loevestein gaan we in op de nadere hotspotanalyse medicijnresten voor het Maasstroomgebied en worden de resultaten van het PACAS-onderzoek getoond. Daarnaast staat de ontmoeting tussen bestuurders en beleidsadviseurs centraal. 
 

Deel deze nieuwsbrief


Stuur deze nieuwsbrief door naar eventuele geïnteresseerden in uw omgeving of deel deze via social media:
Forward
Share
Share

Partners


Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (namens Waterschap Limburg), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf, WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.
Heeft u deze e-mailnieuwsbrief van iemand ontvangen en wilt u zich ook aanmelden? 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan u kunt zich hier afmelden
 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Schinkelshoek Communicatie i.o.v. Schone Maaswaterketen · Ridderstraat · 6 · Ridderkerk, NL 2981 H · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp