Copy
De nieuwsbrief van Shortgolf Vereniging Flevoland. Met o.a. nieuws over toernooien, Shortgolf on Tour enz.

Shortnieuws

29 maart 2015

Ledenbijeenkomst

Zondag
19 april 2015
aanvang 12.30 uur
Shortgolf
Rivierduinweg 7
Swifterbant
Bijlagen:

Agenda

Notulen 24 maart 2015


(huidige) Statuten

Nieuwe Statuten met wijzigingen


 

NGF kaarten

Als u uw lidmaatschap voor 2015 heeft betaald kunt u uw NGF kaart afhalen bij de bar van de Shortgolf. Als u buiten de Flevo- of Noordoostpolder woont kunt u een verzoek doen om de NGF kaart te laten opsturen naar uw adres. Stuur in dit geval een mail aan de secretaris.

Beste leden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de ledenbijeenkomst op zondag 19 april a.s. om 12.30 uur bij de Shortgolf.
 
Agenda

1. Opening.

2. Mededelingen.

     - presentielijst

3. Vaststellen en goedkeuren notulen 24 maart 2015.

4. Bestuur decharge verlenen over het gevoerde financieel beleid.

5. Behandeling statutenwijziging.

De statutenwijziging is aan de orde geweest tijdens de ledenvergadering van 24 maart 2015. Omdat er geen tweederde van de leden aanwezig waren konden de statuten niet worden vastgesteld en goedgekeurd.

Tijdens deze ledenvergadering zijn geen op of aanmerkingen over de statuten gemaakt en hebben de leden unaniem ingestemd met de wijzigingsvoorstellen.

Binnen vier weken maar niet eerder dan een week na de eerste ledenbijeenkomst wordt een tweede vergadering bijeen geroepen.

Ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten tot statutenwijziging, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. (art 21 lid 3).

6. Bestuursverkiezing.

In verband met het aftreden van Jacqueline van Leeuwen.

7. Rondvraag.

ps.

In de linker kolom en op de ledenpagina van de website zijn alle documenten voor deze vergadering te vinden in pdf formaat.
In het gebouw van de Shortgolf ligt in een map op de balie met alle documenten voor deze vergadering ter inzage.


Website

Om in te kunnen loggen op de website, onder andere voor de ledenpagina en aanmelden voor een wedstrijd via de website, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Via deze link kunnen leden zich aanmelden voor gebruikersnaam en wachtwoord.
 


Nieuwe leden

Het bestuur en de leden heten de nieuwe leden (jan. t/m maart 2015) van harte welkom bij onze vereniging en wij hopen dat u zich snel bij ons thuisvoelt en mee gaat spelen bij de inloop- of andere wedstrijden (zie voor het programma de website www.sgvf.nl).

 • Klaas        Hoekstra
 • Jef            Verkerk
 • Aard         Robaard
 • Ran          Zuiderwijk
 • Carolina    Fernhout
 • Nel    van  Ginkel
 • Jan           Takens
 • Wim          Mulder
 • Gerard de Kievit
 • Ingrid       Hanekamp
 • Jaques de Bont
 • Annemarie Burger
 • Jos    van   Campen
 • Adriana van Campen
VERENIGINGSNIEUWS EN INFORMATIE
Shortgolf Vereniging 

Shortgolf Vereniging Flevoland is een gezellige, laagdrempelige vereniging.

Wekelijks worden er inloop wedstrijden gehouden; op de dinsdagavond (start 19.00), de zondag- ochtend (start tussen 10.00 en 10.30) en een speciale senioren inloop op de donderdagmorgen (start 10.00 uur). Daarnaast is er maandelijks een toernooi op de eigen baan, en wordt er de Shortgolf on tour georganiseerd op een 18 holes "grote" baan.


Golfino inloop

Iedere eerste inloop van de maand wordt de Golfino inloop gehouden. Onze sponsor Golfino stelt mooie prijzen beschikbaar voor de winnaars.Sponsoring:

Broekhuis Lelystad

Lees meer... over de sponsoringovereenkomst.
 


Regelexamen


Via de Handicap en Regelcommissie van de Vereniging bestaat de mogelijkheid om het regelexamen te doen, wat verplicht is voordat aan een praktijk examen kan worden deelgenomen. Iedere 3e zaterdag van de maand van 11:00 tot 12:00 worden de examens afgenomen. De kosten bedragen 20 euro. Graag opgeven via rhc@sgvf.nl

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging kost slechts 40 euro per jaar en dit is inclusief registratie bij de NGF waarmee u ook uw handicap kunt registreren en bijhouden. Voor jeugdleden (t/m 21 jaar) is dit 20 euro.

 Volg ons op Facebook
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2014 Shortgolf Vereniging Flevoland, Alle rechten voorbehouden. 
Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de Shortgolf Vereniging Flevoland.

Ons postadres is:

Shortgolf Vereniging Flevoland
Rivierduinweg 9
8255 PJ Swifterbant, 

Ons e-mail adres is:
secretaris

activiteitencommissie

seniorencommissie

uitschrijven van deze lijst | update je gegevens