Copy
Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie
 
 
Nieuwsbrief HBO-I
  januari nummer 62Hoger Beroepsonderwijs
 
 
     
  In deze editie:  
     
 
 
Agenda
8 februari Platformvergadering en lustrumlezing
17-25 maart int. Conference Tour
5 april Docentendag
21 juni Platform en lustrumdag
 
     
     
     
 

Opstarten nieuwe (kennis)projecten

Doelen van HBO-I zijn het gezamenlijk ontwikkelen van bruikbare kennis en het delen van (die) kennis onder de leden en docenten van aangesloten hogescholen. De financiële situatie aan het begin van 2017 maakt het mogelijk om nieuwe kennisprojecten op te starten. Ook andere projecten die de doelen van HBO-I ondersteunen zijn mogelijk. Initiatieven daarvoor zijn dus welkom! 

Om een paar kaders mee te geven is het formulier ter aanvraag van financiering ontwikkeld. Daarin staat onder andere dat het project de doelen moet ondersteunen uit het beleidsplan 2017-2020 en de focus die daaruit voor 2017 is gekozen (zie activiteitenplan 2017). Daarnaast moeten er leden en docenten van meerdere hogescholen betrokken zijn bij een project. Inzet vanuit hogescholen kan gefinancierd worden voor het afgesproken bedrag van 55 euro per uur. Er moet minstens vier keer per jaar een voortgangsrapportage gedaan worden en er moet sprake zijn van deelbare eindproducten, waaronder een presentatie of workshop, bijvoorbeeld op een docentendag. In het formulier moet ook een begroting worden opgenomen. Het aanvraagformulier vind je hier en kan na invullen worden gemaild naar Eva Metz van het HBO-I Kennismanagement: km@hbo-i.nl. Je kunt haar ook mailen als je vragen hebt.
 
     
     
     
 

Verzoek werkgroep Domeinbeschrijving ICT

De werkgroep Domeinbeschrijving kan je hulp gebruiken! Om de nieuwe domeinbeschrijving te kunnen maken, is input vanuit het bedrijfsleven nodig via alle werkveldadviescommissies. Welke inhoudelijke ontwikkelingen moeten wat jullie betreft een plaats krijgen in de nieuwe domeinbeschrijving? Ook zoekt de werkgroep versterking: collega’s met expertise op het gebied van business zijn van harte welkom om mee te denken.
 
Kun je de werkgroep helpen met bovenstaande oproepen? Neem contact op met Frens Vonken via f.vonken@fontys.nl.
 
     
     
     
 

Save the date: 5 april Docentendag

Zet alvast in je agenda: op 5 april organiseert HBO-I een Docentendag bij Hogeschool Rotterdam. Reken op prikkelende keynotes, workshops en natuurlijk voldoende mogelijkheden om te netwerken en kennis te delen. Hou deze nieuwsbrief en de vernieuwde website van HBO-I in de gaten voor updates over het programma.
 
     
     
     
 

Talent Event: Future skills for the digital economy

De digitale sector is de basis van onze toekomstige manier van leven en werken. Hoog tijd dus om ons te verdiepen in de thema’s van de toekomst. Hoe werken het onderwijs en het bedrijfsleven efficiënt samen om studenten op te leiden voor de banen van morgen? Met welke vakken verlaat de ideale werknemer straks zijn opleiding? Hoe stel je een divers IT-team samen? En hoe recruit je vrouwelijke digitale experts?
 
Ook benieuwd naar de antwoorden? Meld je aan voor “Future skills for the digital economy”: het nieuwe evenement voor en door de digitale sector en het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs. Voor decision makers in HR & IT en programma managers in het onderwijs. Kijk voor meer informatie op http://talent.dinl.nl/.

 
     
     
     
 

Vacature: Lector Data Driven Smart Society

Hogeschool Inholland richt een nieuw lectoraat Data Driven Smart Society op. Het lectoraat moet het onderzoek binnen het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en de onderzoeksinfrastructuur op locatie Alkmaar versterken. Verbinding is het sleutelwoord. Geïnteresseerd in de vacature voor lector? Kijk voor meer informatie op de website van Inholland. Doe dat snel, want de uiterste reactiedatum is zaterdag 28 januari.
 
     
     
     
 

HoloLens in het onderwijs: de deadline nadert

Tot 1 februari heb je nog de tijd om een concept in te leveren over het inzetten van de HoloLens in het onderwijs. Hoe zou jij deze technologie gebruiken om je studenten te prikkelen? HBO-I daagde je uit naar aanleiding van de vierde lustrumactiviteit in oktober vorig jaar waarbij Dennis Vroegop alle ‘ins and outs’ van de HoloLens presenteerde. Kijk voor meer informatie op http://www.hbo-i.nl/lustrum/lustrumactiviteit-25-jaar-hbo-i/. In het voorjaar van 2017 worden de (beste) concepten en prototypen gepresenteerd tijdens een event. Stuur een korte beschrijving van jouw idee voor 1 februari 2017 aan info@hbo-i.nl.
 
     
     
     
 

6 oktober HBO-ICT Job en Studenten Event

Op 6 oktober vindt het HBO-ICT Job en Studenten Event plaats in het WTC in Rotterdam. Net als voorgaande edities wordt dit hét event voor ICT-studenten om hun carrière een veelbelovende start te geven. Nieuw dit jaar is dat er een extra programma is voor tweedejaarsstudenten die zich oriënteren op een stage.

Het Docenten Event komt te vervallen, wegens geringe belangstelling. Momenteel wordt hard gewerkt aan het werven van enthousiaste bedrijven en organisaties voor de beursvloer, het organiseren van workshops en het regelen van een aansprekende dagvoorzitter. We houden je op de hoogte via de website, Facebook en Twitter.
 
     
     
     
     
     
 
COLOFON   REDACTIEADRES
Redactie:
Renée Prins,
Marie-José Martens,
Marieke van Seggelen / Victoria Spil
  HBO-I stichting
Postbus 15051,1001 MB Amsterdam
T 020 626 17 82, F 020 627 03 22
E info@HBO-I.nl, www.HBO-I.nl
     
 
     
     
  Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen meld u dan hier af.