Copy
Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie
 
 
Nieuwsbrief HBO-I
  Nieuwsbrief oktober nummer 59Hoger Beroepsonderwijs
 
 
     
  In deze editie:  
     
 
 
Agenda
15 t/m 23 oktober 2016 Codeweek
14 december 2016 Platformvergadering
8 februari 2017 Platformvergadering en lustrum lezing
17 t/m 25 maart 2017 Study tour 2017: Maleisië en Singapore
 
     
     
     
 

Geslaagd Job en Docenten Event

7 oktober was het HBO-ICT Job en Docenten Event in het WTC in Rotterdam. De studenten maakten kennis met het ICT-bedrijfsleven en volgden workshops. BNN-presentator Valerio Zeno wist onze studenten te interesseren en presenteerde op een leuke manier. Op facebook en de website zie je een impressie van de geslaagde dag. In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreider verslag, de resultaten van de enquête en welk opleiding de meeste studenten heeft geleverd voor de donatie voor de studentenpot.

 
     
     
     
 

Lustrumactiviteit 25 jaar HBO-I: HoloLens doe mee en stuur jouw idee in!


Tijdens het Job en Docenten Event werd ook de eerste van de vier lustrumactiviteit georganiseerd. Dennis Vroegop presenteerde vier sessies over de HoloLens. De eerste sessie was een algemene presentatie en demonstratie. De tweede was meer technisch georiënteerd waarbij hij liet zien hoe er applicaties voor de HoloLens ontwikkeld kunnen worden. Tijdens de derde sessie stonden de toepassingen centraal. En tijdens de laatste sessie werd ook met een groep studenten gesproken. Ook aan hen werd gevraagd hoe zij een toepassing van de HoloLens binnen het onderwijs zagen. Door de praktische invulling en de mogelijkheid van de HoloLens te ervaren kwamen ook nieuwe ideeën en inzichten.
 
HBO-I daagt je uit
Centraal tijdens het event stond de uitdaging om tot ideeën/concepten te komen. Het HBO-I daagt je uit om jouw ideeën in een concept of een prototype uit te werken. Hoe denk jij dat deze technologie ingezet kan worden om onze studenten uitdagende opdrachten te geven? Hoe kun je deze technologie inzetten in het onderwijs? We zijn heel benieuwd naar jouw idee(ën). In het voorjaar van 2017 zullen de (beste) concepten/prototypen gepresenteerd worden tijdens een event. Stuur een korte beschrijving van jouw idee/concept voor 1 februari 2017 aan info@hbo-i.nl.

Dennis Vroegop demonstreert de HoloLens
 
     
     
     
 

Clusteraccreditatie: wat nu?

Op 15 juni jl. werd tijdens de platformdag van het HBO-I een voordracht gehouden over de aanstaande clusteraccreditatie. Ruud Thyssen (NQA en Carèntas) en Ruud van den Herberg (Hobeon) gaven tips over hoe je je kunt voorbereiden op de clusteraccreditatie en gaven uitleg over hoe deze zich verhoudt tot Europese accreditatie. Zij beantwoordden ook vragen van aanwezigen. Kon je er niet bij zijn en heb je toch vragen? Misschien zijn deze wel beantwoord tijdens de presentatie. De samenvatting van de domeinbijeenkomst over clusteraccreditatie vind je hier.
 
     
     
     
 

Study tour 2017: Maleisië en Singapore
17 tot en met 25 maart 2017

In het kader van professionalisering kunnen leden van de Stichting HBO-I in maart 2017 een studiereis maken naar Maleisië en Singapore. Zowel Singapore als Maleisië profileren zich op het gebied van IT. De overheid heeft stimuleringsprogramma's voor zowel het onderwijs, overheid en organisaties. Heb je contacten in Singapore en/of Maleisië? Wij zouden van deze contacten gebruik willen maken voor de organisatie van deze reis. Contactinformatie kan gestuurd worden aan: Peter.vanderWijden@hsleiden.nl.
 
     
     
   
 

Word ambassadeur voor vrouwelijke ICT’ers

Vrouwelijke studenten en alumni van ICT-opleidingen zijn van harte welkom om zich aan te melden voor de HBO-I Women’s Community. Als lid van deze community draag je de uitdagende, fascinerende aspecten van jouw werk en jouw vakgebied uit en treed je op als ambassadeur naar vrouwelijke scholieren en studenten met interesse in ICT. Je krijgt een training zodat je op deze rol goed wordt voorbereid. Stuur een e-mail of bel naar Renée Prins van het HBO-I renee.prins@hbo-i.nl, 06 14727819 als je graag deel uitmaakt van de HBO-I Women’s Community of als je nog vragen hebt. Meer informatie vind je op de flyer.
  HBO I
   
   
     
 

Nieuwe leden kennismanagement

Eva Metz en Hanna Copini nemen de werkzaamheden over van Monique Heemskerk en Markus Wollenweber in het kader van kennismanagement. Zij houden zich bezig met het organiseren van docent en job events en bedrijfsbezoeken. Zij monitoren de voortgang van de kennisontwikkelingsprojecten die vanuit HBO-I (deels) gefinancierd worden. Eva en Hanna zien nog kansen op het gebied van kennisdeling tussen opleidingen en docenten, zowel inhoudelijk als procesmatig. Maar ook door monitoring van ontwikkelingen op het gebied van IT en onderwijs kunnen interessante projecten geïnitieerd worden of als thema dienen voor docentenevents.
 
     
     
     
 

Ervaring met plagiaat ontdekken via software?

Wie heeft ervaring met software waarmee plagiaat in (door studenten ingeleverde) source code kan worden ontdekt? Ephorus en PEACH zijn al bekend maar zijn er alternatieven? HBO-I leden zijn op zoek naar een systeem waarin bijvoorbeeld als input een heel C# Visual Studio project van studenten gestopt kan worden en dan zichtbaar wordt in hoeverre plagiaat is gepleegd ten opzichte van andere studenten (ook uit vorige jaren).

Reacties graag naar: c.vantilborg-ab@fontys.nl.
 
     
     
     
 

Codeweek 2016: 15 tot en met 23 oktober

Om het belang van programmeren onder de aandacht te brengen is er dit jaar weer de Codeweek van 15 t/m 23 oktober a.s. Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met programmeren. En om ze te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met programmeren.

Meer informatie: kijk op de website https://codeweek.nl.
 
     
     
     
 

Terugblik HTNO tweedaagse

In juni vond de HTNO tweedaagse plaats in Sint-Michielsgestel. Er waren vijftig deelnemers aanwezig en de Roadmap HTNO 2025 stond centraal. De eerste dag begon met een kennismaking met de nieuwe mensen in het Netwerk HTNO. Daarna ging men met elkaar aan de slag om per actielijn van de Roadmap in kaart te brengen welke activiteiten al plaatsvinden binnen de hogescholen en domeinen. In de middag zijn werkgroepen aan de slag gegaan om binnen de actielijnen – deels op basis van de rijke oogst in de ochtend – concrete projectplannen te formuleren van nieuwe activiteiten die in het kader van de Roadmap ontplooid zullen gaan worden.

Tijdens de tweede dag waren net als vorig jaar externe stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de techniekbranches, VHTO, Platform Bètatechniek en de topsectoren uitgenodigd om met de leden van het Netwerk in gesprek te gaan over de voorgestelde activiteitenplannen die de dag ervoor opgesteld waren. Het was een nuttige tweedaagse, met een rijke oogst aan bestaande en nieuwe initiatieven, die gaan helpen om de ambitie zoals verwoord in de Roadmap te verwezenlijken.

De Vereniging Hogescholen zal in november de Roadmap HTNO 2025 met website en activiteitenprogramma aanbieden aan de voorzitter van de sectorale verkenningscommissie ‘HBO Techniek in Bedrijf’ Martin van Pernis.
 
     
     
     
 

NLJUG: leden onderwijscommissie gezocht

De NLJUG, de Nederlandse Java User Group, verenigt softwareontwikkelaars, architecten, ICT Managers, studenten, new media developers en haar businesspartners met algemene interesse in alle aspecten van Java Technology. Voor hun onderwijscommissie zoeken ze iemand vanuit HBO-I om deel te nemen aan de commissie om een vastere link met het onderwijs te hebben. De NLJUG organiseert veel events die voor de studenten gratis toegankelijk zijn, daarnaast hebben ze een groot aantal sprekers die gastcolleges kan verzorgen over diverse onderwerpen en in diverse regio’s.

Interesse? Stuur een email naar info@hbo-i.nl.
 
     
     
     
     
     
 
COLOFON   REDACTIEADRES
Redactie:
Renée Prins,
Marie-José Martens,
Marieke van Seggelen / Victoria Spil
  HBO-I stichting
Postbus 15051,1001 MB Amsterdam
T 020 626 17 82, F 020 627 03 22
E info@HBO-I.nl, www.HBO-I.nl
     
 
     
     
  Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen meld u dan hier af.