Copy

Nieuwsbrief 7

Centrumplan Vinkeveen
17 november 2016

College stelt raad voor de dijkvariant verder uit te werken
Centrumplan Vinkeveen wordt concreter

Een goed bereikbaar dorp aan de plassen met een bruisend, recreatief centrum, dat is de droom voor Vinkeveen. Die droom wordt stap voor stap concreter. Het college heeft 15 november besloten de dijkvariant (met een nieuwe ontsluiting van Vinkeveen over de Ringdijk) als kader voor de verdere uitwerking van het Centrumplan Vinkeveen voor te leggen aan de raad. Deze variant sluit aan bij de ambities uit de dorpsvisie Centrum Vinkeveen, is financieel, technisch en ruimtelijk haalbaar en wordt door veel betrokkenen als de beste variant gezien. 
In opdracht van de raad is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uitgewerkt in concrete plannen 
De visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen. De dijkvariant (variant 2) sluit volgens het college het beste aan bij deze dorpsvisie.

De dorpsvisie is samen met de klankbordgroep uitgewerkt 
Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, het bewonersplatform InVinkeveen, bewoners vanuit het plangebied ten noorden van de N201 en bewoners uit het plangebied ten zuiden van de N201. Zij hebben per brief hun voorkeur voor de dijkvariant aangegeven. Op donderdag 27 oktober kon iedereen in het Informatiecentrum De Uitvlucht reageren op twee hoofdvarianten voor het centrum van Vinkeveen. Deze reacties heeft het college meegewogen.
Het college stelt wel randvoorwaarden voor de uitwerking van deze variant 
De provincie moet de kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201 voor haar rekening nemen. Er moet een verkeersveilige aansluiting van de Ringdijk op de Kerklaan/Roerdompstraat komen en een volledige en gegarandeerde dekking van het exploitatieplan. 

Na vaststelling van deze kaders en randvoorwaarden kan gestart worden met de verdere uitwerking van de diverse deelgebieden (met bewoners in en rondom het betreffende deelgebied) en het plan als geheel. De uitgewerkte plannen vormen samen met een beeldkwaliteitsplan de opmaat voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan.

De raad behandelt naar verwachting de plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december
En behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. De stukken voor de commissie staan vanaf donderdag 24 november op de website van de gemeente. U vindt ze bij de betreffende datum via www.derondevenen.nl/bestuur > gemeenteraad > vergaderingen en stukken

Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.derondevenen.nl/ontwikkelingen > Vinkeveen - Waverveen.

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente De Ronde Venen · Postbus 250 · Croonstadtlaan 111 · Mijdrecht, NL 3640 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp