Copy

Nieuwsbrief 6

Centrumplan Vinkeveen
13 oktober 2016

Op 27 oktober is het informatiecentrum De Uitvlucht weer open
Twee varianten voor het centrum Vinkeveen

De gemeente en ontwikkelaar Timpaan hebben in overleg met grondeigenaren de afgelopen tijd verschillende varianten voor het centrum van Vinkeveen onderzocht, uitgewerkt en doorgerekend. Er liggen nu twee hoofdvarianten.
Op donderdag 27 oktober van 17.00 uur tot 19.30 uur kunt u de plannen bekijken en ook uw (schriftelijke) reactie geven.

Het informatiecentrum De Uitvlucht aan de Herenweg 186 in Vinkeveen (gebouw De Adelaar) is dan weer geopend. De reacties maken straks onderdeel uit van de stukken die naar het college en de gemeenteraad gaan.
In opdracht van de raad is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uitgewerkt in concrete plannen
De twee hoofdvarianten zijn beide uitwerkingen van de dorpsvisie. Die visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen. 

Het voornaamste verschil tussen de twee hoofdvarianten is de aansluiting van Vinkeveen op de N201 
Bij de eerste variant blijft de huidige aansluiting bestaan en wordt iets aangepast. De doorrijdhoogte van het viaduct wordt verhoogd en de opritten naar de N201 worden verlengd. Bij de tweede variant komt er een nieuwe aansluiting ter hoogte van de ringvaart. De huidige ongelijkvloerse kruising verdwijnt in dat geval. 

Beide varianten zijn getoetst op ruimtelijke en financiële haalbaarheid en de mate waarin ze bijdragen aan de uitgangspunten van de dorpsvisie Centrum Vinkeveen 
De varianten scoren hier verschillend op. Naast de ruimtelijke en financiële haalbaarheid speelt ook het draagvlak een belangrijke rol in de uiteindelijke besluitvorming. 

De raad behandelt naar verwachting de plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december
En behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. De stukken bestaan uit tekeningen, onderzoeken, onderbouwingen en verzamelde reacties. 

Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.derondevenen.nl/ontwikkelingen > Vinkeveen - Waverveen.

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente De Ronde Venen · Postbus 250 · Croonstadtlaan 111 · Mijdrecht, NL 3640 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp