Copy

Nieuwsbrief 4

Centrumplan Vinkeveen
13 april 2016

Eind vorig jaar hebt u van ons de laatste informatie over de Ontwikkelingen Centrumplan Vinkeveen ontvangen samen met een uitnodiging voor de avondopenstelling op 16 december 2015. De verwachting was dat we de resultaten van de verkenningsfase in het eerste kwartaal van 2016 aan u konden laten zien. Nu het college is gevallen, is er - totdat er een nieuw college is - sprake van een demissionair college. Dit betekent dat veel bestuurlijk (gevoelige) onderwerpen niet worden behandeld en in afwachting zijn van een nieuw college. Dit geldt ook voor het Centrumplan Vinkeveen.

Wat hebben we gedaan?

Openstelling
De avondopenstelling van 16 december 2015 trok veel belangstellenden. Er was een grote opkomst. Naast veel lof voor de plannen, was er ook weerstand. Vooral de aansluiting van Vinkeveen op de N201 over de dijk stuit op weerstand bij direct omwonenden die zich hebben verenigd in de stichting De Groene Veendijk. We zijn met deze groep mensen in contact over de stand van zaken.

Overleg, doorrekening en prioriteren plannen
Na de bijeenkomst is er onder meer nauw overleg gevoerd met Waternet en de provincie over de ontwikkelingsvarianten, hebben we het woonprogramma laten toetsen door makelaars, wat als input is gebruikt voor de rekensessie. Op basis van de maquette en de tekeningen die op woensdagavond 16 december te zien waren, zijn de plannen financieel doorgerekend. Als de plannen maar deels haalbaar zijn, is de vraag in hoeverre ambities bijgesteld moeten worden en welke dat dan zouden moeten zijn. In januari hebben de gemeente en de ontwikkelaar daarom de ambities voor het centrum op een rij gezet en met de klankbordgroep besproken welke ambities voor hen het belangrijkst zijn.
 
Op basis van de doorrekening, de uitkomsten van de laatste onderzoeken en de prioritering van de ambities worden de plannen mogelijk aangepast. Eind maart is hierover bestuurlijk overleg geweest met de provincie waarin de ontwikkelingen in Vinkeveen de revue zijn gepasseerd. Mogelijkheden en onmogelijkheden zijn besproken. Beide partijen zijn met ‘huiswerk’ uit elkaar gegaan. Dit gaat met name over de relatie van de aansluiting van Vinkeveen op de N201 tot het centrumplan.
 
Hoe nu verder?
De intentie om de eindfase van de verkenning voortvarend af te ronden en binnen een paar weken weer om tafel te zitten met de provincie, is met de val van het college teniet gedaan. Binnen het projectteam gaan we (uiteraard) wel gewoon door om alles uit te werken en rond te krijgen, zodat - zodra er sprake is van een nieuw college - we zo spoedig mogelijk weer aan tafel kunnen en er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid is voor een ieder.

Zodra er een nieuw college is en duidelijkheid over het vervolg met de provincie of ander nieuws rondom het project hoort u dat uiteraard. Er komt in ieder geval nog een raadpleging, waarbij iedereen reactie kan geven op de dan voorliggende plannen. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in de stukken die aan college en raad worden aangeboden ter besluitvorming.

Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.vinkeveen.nl.  

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward