Copy

Nieuwsbrief 3

Centrumplan Vinkeveen
7 december 2015

Einde verkenningsfase centrum Vinkeveen in zicht
Avondopenstelling informatiecentrum De Uitvlucht 
Dit wordt de vierde openstelling van het informatiecentrum De Uitvlucht. Op verzoek opent het informatiecentrum nu ’s avonds haar deuren. Het einde van de verkenningsfase komt in zicht. De laatste onderzoeksresultaten komen binnen  en de laatste ontwerpslagen worden nu gemaakt.

Nieuwsgierig? Of hebt u zelf ideeën of suggesties voor het centrum die u nog wilt meegeven? Op woensdagavond 16 december 2015 tussen 17.00 en 20.00 uur bent u (weer) van harte welkom in het informatiecentrum De Uitvlucht in de oude kantine van de betonfabriek De Adelaar aan de Herenweg 186 in Vinkeveen. 
De laatste openstelling was op zaterdag 10 oktober. Veel mensen bekeken de plannen die met een maquette letterlijk en figuurlijk vorm krijgen. De plannen zijn naar aanleiding van onderzoeken, overleg met de provincie en gesprekken met de klankbordgroep van het centrum Vinkeveen aangepast. De maquette is een product van de verkenning van de ruimtelijke haalbaarheid van de ideeën die er voor het centrum zijn. Een verkenning vol opties, analyses en onderzoeken. Van veel gepuzzel en overleg. De maquette en de ontwerpen naderen nu min of meer de eindfase.

Plannen worden doorgerekend
Op basis van de maquette en de tekeningen die op woensdagavond 16 december te zien zijn, worden de plannen doorgerekend. Het kan zijn dat de plannen maar deels haalbaar zijn. De vraag is dan in hoeverre ambities bijgesteld moeten worden en welke dat dan zouden moeten zijn. Daarom willen de gemeente en de ontwikkelaar de ambities voor het centrum op een rij zetten en met de klankbordgroep bespreken welke van die ambities het belangrijkst zijn.

Einde verkenningsfase in zicht
Op basis van de doorrekening, de uitkomsten van de laatste onderzoeken en de prioritering van de ambities worden de plannen mogelijk aangepast. Het resultaat kunt u naar verwachting eind januari zien en ook dan kunt u nog uw reactie geven voor het aan college en raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. 

De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is een wensbeeld over hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. Vragen die in de visie centraal staan, zijn: Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.vinkeveen.nl.  

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward