Copy

Nieuwsbrief 5

Centrumplan Vinkeveen
19 juli 2016

Dit voorjaar hebt u van ons de laatste informatie over de ontwikkelingen Centrumplan Vinkeveen ontvangen. Op dat moment was er sprake van een demissionair college waardoor, in afwachting van een nieuw college, enige tijd geen bestuurlijk (gevoelige) onderwerpen behandeld zijn.

Wat hebben we gedaan?

Overleg, doorrekening en prioriteren plannen
Op basis van de maquette, tekeningen en onderzoeken zijn de plannen voor centrum Vinkeveen financieel doorgerekend. Er zijn nu nog twee varianten in studie.

Het voornaamste verschil tussen deze varianten is de aansluiting van Vinkeveen op de N201. De eerste variant heft de huidige ongelijkvloerse kruising op en creëert  een nieuwe aansluiting ter hoogte van de ringvaart. De tweede variant handhaaft de huidige aansluiting, waarbij de doorrijdhoogte van het viaduct wordt verhoogd en de opritten naar de N201 worden verlengd. Met name de variant met de nieuwe ontsluiting ter hoogte van de ringvaart is financieel gezien nog niet volledig haalbaar gebleken.

Voordat, om financiële redenen, deze variant afvalt, worden eerst de mogelijkheden bekeken om het kostenplaatje alsnog sluitend te krijgen. Dit doen we door overleg met andere overheden en door het plan nogmaals kritisch onder de loep te nemen.

Hoe nu verder?
Zodra er duidelijkheid is over de uitkomsten of ander nieuws rondom het project hoort u dat uiteraard. Er komt in ieder geval nog een raadpleging (naar verwachting in oktober), waarbij iedereen een reactie kan geven op de dan voorliggende plannen. Deze reacties worden vervolgens meegenomen in de stukken die aan college en raad worden aangeboden ter besluitvorming. De verwachting is dat de raad het voorstel in december behandelt.

Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.vinkeveen.nl.  

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward