Copy

Nieuwsbrief 7

Ontwikkelingen
Vinkeveense Plassen
22 november 2016

De laatste nieuwsbrief Ontwikkelingen Vinkeveense plassen ontving u vlak voor de zomervakantie.In de tussentijd is zijn er weer stappen gezet richting een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen. Maar er speelt meer.

In deze nieuwsbrief:
  • Vooraankondiging minisymposium Waterkwaliteit Vinkeveense plassen
  • Besluitvorming milieueffectrapportage Plassengebied

Vooraankondiging

Minisymposium waterkwaliteit
Vinkeveense Plassen
31 januari 2017
Gemeentehuis De Ronde Venen - Mijdrecht

De waterkwaliteit van de Vinkeveense plassen is een punt van discussie 
Naar het idee van vissers is het water te schoon. Volgens het waterschap voldoet de waterkwaliteit van de plassen nog niet aan de Europese normen (Kaderrichtlijn Water). Hoe zit het nu met de waterkwaliteit van de plassen? Hoeveel speelruimte biedt de Kaderrichtlijn Water (KRW). Is de richtlijn een wet of een keuze? En draagt de defosfatering wel bij aan de KRW? Dat willen we graag duidelijk krijgen. We vragen het de ecoloog, de waterschapbestuurder, de provincie (toezichthouder), de vissserbond en de duikclub.

Meedoen met de discussie?
Hou dan de avond van 31 januari vast vrij in uw agenda. Een officiële uitnodiging volgt.
Besluitvorming milieueffectrapportage Plassengebied

In de raadsvergadering van september is het raadsvoorstel Milieueffectrapportage (m.e.r.) bestemmingplan Plassengebied besproken. Het college vroeg daar de raad onder meer in te stemmen met de notitie Reikwijdte en detailniveau (R&D).

De notitie R&D beschrijft wat en hoe we gaan onderzoeken met de m.e.r
In het voortraject is het plassengebied ingedeeld. Per deelgebied zijn er minimale en maximale ontwikkel-varianten benoemd. De m.e.r onderzoekt en beschrijft de milieueffecten van de activiteiten die worden verwacht.

 
Cie mer = Commissie voor de m.e.r.
VKA = voorkeursalternatief
BP = bestemmingsplan
 
Van onderzoek naar voorkeursalternatief
Op basis van het onderzoek kijken we per deelgebied of een minimale ontwikkelingsrichting gewenst is, of juist een maximale (of iets er tussen in). Al die keuzes samen vormen het voorkeursalternatief waar de raad voorjaar 2017 een besluit over neemt.

Raad wil weten hoe de gemeente straks met bestaande bebouwing omgaat
In de discussie in de gemeenteraad werd duidelijk dat er zorgen leven over de vraag hoe met nu aanwezige (vaak zonder vergunning geplaatste) bebouwing moet worden omgegaan. De gemeenteraad moet hier nog besluiten over nemen. De opzet van het onderzoek (de m.e.r) mag hier geen voorschot op nemen.

Aangepast voorstel in december naar de raad
In het raadsvoorstel Milieueffectrapportage (m.e.r.) bestemmingplan Plassengebied  is nu opgenomen dat vóórdat keuzes gemaakt worden over bouwmogelijkheden op de legakkers, de raad ook keuzes maakt over wat dat betekent voor alles wat er nu al staat.

We verwachten dat het nieuwe voorstel op 6 december in de commissie Ruimtelijke Zaken wordt besproken en op 15 december in de gemeenteraad. De stukken voor de commissie staan vanaf donderdag 24 november op de website van de gemeente. U vindt ze bij de betreffende datum via www.derondevenen.nl/bestuur > gemeenteraad > vergaderingen en stukken

Volgende nieuwsbrief 
In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de besluitvorming in de raad, hoe er vervolgens verder gewerkt wordt en wanneer u daar weer over mee kunt denken.
Twitter
Website
Email


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente De Ronde Venen · Postbus 250 · Croonstadtlaan 111 · Mijdrecht, NL 3640 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp