Copy

Nieuwsbrief 8

Centrumplan Vinkeveen
25 januari 2017

College werkt raadsvoorstel centrumplan Vinkeveen verder uit
Raadsbehandeling verwacht in maart

Het college heeft op 6 december 2016 besloten het raadsvoorstel met de dijkvariant (een nieuwe ontsluiting van Vinkeveen over de Ringdijk) terug te trekken. Tijdens bespreking in de commissievergadering bleek er behoefte te zijn aan een beter inzicht in de financiële haalbaarheid.

Van dorpsvisie naar concrete plannen
Een goed bereikbaar dorp aan de plassen met een bruisend, recreatief centrum, dat is de droom voor Vinkeveen. Die droom wordt stap voor stap concreter. In opdracht van de raad werkt het college de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uit in concrete plannen. De visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen. De dijkvariant (variant 2) sluit volgens het college het beste aan bij deze dorpsvisie. 
Het college geeft nadere onderbouwing
Het college heeft na behandeling de de raadscommissie op 6 december het raadsvoorstel teruggetrokken. Het voorstel is dus niet in de gemeenteraadsvergadering van 15 december behandeld. Het college wil de commissie- en raadsleden een beter inzicht bieden in de financiële haalbaarheid van de tweede variant. In deze uitwerking wordt ook een andere ontsluitingsvariant bekeken.

De raad behandelt naar verwachting in maart het uitgewerkte voorstel
Behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat nu gepland op dinsdag 7 maart. Raadsbehandeling kan dan op donderdag 23 maart plaatsvinden.

Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.derondevenen.nl/ontwikkelingen > Vinkeveen - Waverveen.

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.

Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente De Ronde Venen · Postbus 250 · Croonstadtlaan 111 · Mijdrecht, NL 3640 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp