Copy

Nieuwsbrief 1

Centrumplan Vinkeveen
25 augustus 2015

Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor centrum Vinkeveen?

Informatiecentrum De Uitvlucht opent weer haar deuren


Sinds de eerste openstelling op zaterdag 4 juli is er hard verder gewerkt aan de ideeën voor het centrum van Vinkeveen. Bent u benieuwd naar de stand van zaken? Of hebt u zelf  ideeën of suggesties voor het centrum die u wilt meegeven? Op zaterdag 29 augustus 2015 tussen 10.00 en 13.00 uur bent u (weer) van harte welkom in het informatiecentrum De Uitvlucht in de oude kantine van de betonfabriek De Adelaar aan de Herenweg 186 in Vinkeveen.
Was u zaterdag 4 juli niet in de gelegenheid om naar het informatiecentrum te komen? Er zijn vier filmpjes waarin procesmanager Richard Bredewold van Interegion Groep uitleg geeft over de eerste verkenningen van de mogelijkheden van de ontwikkeling van het centrum van Vinkeveen. U vindt deze filmpjes op de projectpagina Centrumplan Vinkeveen via www.vinkeveen.nl of klik op de foto.
In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. De gemeente en ontwikkelaar doen dit vanuit het informatiecentrum De Uitvlucht als centraal informatie- en communicatiepunt, in nauw overleg met de klankbordgroep waarin een groot aantal+ betrokkenen zitten.
 
Omdat er veel en hoge ambities staan in de dorpsvisie, kost het veel tijd en onderzoek om te komen tot een concreet en haalbaar plan. In deze fase is het van groot belang dat iedereen die direct of indirect te maken met dit deel van Vinkeveen kennis kan nemen van en kan reageren op de ideeën en verkenningen tot nu toe. Inzet is een breed gedragen en succesvol plan voor Vinkeveen.
 
De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is een wensbeeld over hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. Vragen die in de visie in de visie centraal staan, zijn: Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

Hebt u vragen over deze nieuwsbrief, wilt u zich uitschrijven of hebt u zich opgegeven voor een andere nieuwsbrief van de gemeente stuur dan een mail naar communicatie@derondevenen.nl.  

Share
Tweet
Forward