Copy

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017
 
Volg het Kennisplatform!
Met deze nieuwsbrief (en via de website) informeert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland je over de regionale ontwikkelingen in het sociaal domein. Je ontvangt de nieuwsbrief drie keer automatisch omdat je mailadres bij ons bekend is. Dit kan zijn vanwege bijeenkomsten waarbij je in het verleden aanwezig was, of omdat je de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Wmo en Wonen ontving. Wil je deze nieuwsbrief ook na die drie keer blijven ontvangen? Meld je aan via onderstaande knop!
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Gemeenten kunnen meer doen voor kwetsbare jongeren  
Hoe kunnen gemeenten kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar ondersteunen? Over die vraag ging het op 23 januari jl. tijdens een "Learn and share"-bijeenkomst georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en gemeente Haarlem. 
Lees meer >
Den Helder strijdt tegen eenzaamheid
Er is veel landelijke kennis over eenzaamheid en de bestrijding daarvan: wat werkt wel en wat werkt niet? Daar kan op lokaal niveau goed gebruik van worden gemaakt, zo pleit Marja Comajta. Ze is betrokken bij het project ‘Eenzaam ben je niet alleen'. Lees meer >
Wie praat mee over bewonersparticipatie?
Op 25 januari vond de Kennisuitdaging ‘Heeft de burger zin?’ plaats. Eén van de aanwezigen was Wilma Smit, beleidsadviseur samenleving in Amstelveen. Ze voerde interessante gesprekken over het onderwerp bewonersparticipatie. Naderhand spraken we met haar. 
Lees meer >
Column: Trots op zilver
Wat hebben gemeenteambtenaren binnen het sociaal domein gemeen met Dafne Schippers? Zo op het eerste gezicht erg weinig. Maar volgens Freek Clabbers, organisatiepsycholoog en ambtenaar in het sociaal domein, heeft zij én hebben wij het afgelopen jaar een historische prestatie neergezet. Hij schreef er een column over.  Lees meer >
ONZE KENNISNETWERKEN
Binnen het kennisplatform werken we rond 6 thema’s in zogeheten kennisnetwerken. In deze netwerken zoeken we verdieping en proberen we bestaande kennis te verzamelen, te bundelen en verder te verrijken. In elk netwerk gaan we de komende tijd werken aan het opbouwen van een kennisdossier met relevante (onderzoeks-)publicaties, beleidsdocumenten etc. Ook kun je hier interessante informatie vinden over ontwikkelingen en bijeenkomsten over dit thema.
Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland verbindt kennisorganisaties, gemeenten, instellingen, netwerken en andere betrokkenen in het sociaal domein. In zes Kennisnetwerken werken we samen aan het antwoord op de vraag: 'Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?'
              www.kennisplatformsdnh.nl   I   info@kennisplatformsdnh.nl   I   @kpsdnh
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.