Nyhetsbrev nummer 1- 2016
HiL arrangerer internasjonale seminar under Ungdoms-OL
Foto: Alexander ErikssonUnder Ungdoms-OL arrangerer Høgskolen i Lillehammer (HiL) 5 seminarer i samarbeid med idretts- og utdanningsinstitusjoner internasjonalt, nasjonalt og regionalt under tittelen Youth Sport Seminars. Målgruppen er trenere, ledere, foreldre, helsepersonell, media, sponsorer og idrettsarrangører fra inn- og utland. Til seminarene har vi invitert dyktige foredragsholdere, både fra idrett, kultur, helse og akademia. Seminarene arrangeres på HiL og det er gratis å delta. Mer informasjon: www.yss.events


Konferanser innenfor ulike fagområder - ledige plasser
SELL har en egen konferanseavdeling som årlig arrangerer en rekke konferanser, alt fra mindre seminarer til kongresser med opp til 500 deltakere. Avdelingen tar oppdrag både for eksterne oppdragsgivere og fagmiljøene internt på høgskolen. I vår har vi mange spennende samarbeid og temaer på konferansefronten, kanskje noen av disse er interessante for deg?
- Youth Sport Seminars (se utfyllende nyhetssak over)
- Helserettskonferansen
  Årets tema: Forsvarlighet, åpenhet og tillit i helsetjenesten
- KlinIKT 2016 Årets tema: Pasientsikkerhet og teknologi
- Ledelse av innovasjon i kommunale tjenester


Innvilget søknad fra Nordplus
Logo NordplusSELL har initiert og koordinert en søknad til Nordplus språkprogrammet under Nordisk ministerråd, som nå er innvilget støtte. Prosjektet handler om å oversette og faglig bearbeide sentrale karriereveiledningsdokumenter fra NICE nettverket (Network for Innovation in Career Guidance & Counseling in Europe) til en skandinavisk kontekst. Tidsrammen for prosjektet er fra 1. januar 2016 – 30. juni 2017. Arbeidet ledes av HiL ved Torild Schulstok med partnerinstitusjonene Høgskolan i Malmø, VIA Danmark, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.HiL tildelt prosjektmidler fra Norgesuniversitetet
Logo NorgesuniversitetetHiL er tildelt 600.000 i prosjektmidler fra Norgesuniversitet til prosjektet «Verdiskapende lederskap i arbeidslivet" hvis hovedmål er å utvikle nettkurs og digitale læringsressurser i organisasjons- og ledelsesfag for arbeidslivet. Hensikten er å bruke digitalteknologi for å fremme refleksjon, samarbeid og læring. Les mer her


Læringsledelse i alle fag på oppdrag for Nord-Trøndelag fylkeskommune
Lærer og elev (Ill: Colourbox.com)I uke 2 satte vi igang et nytt kull på videreutdanningen Læringsledelse i alle fag (tidligere Ny GIV) på oppdrag for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det tilbys videreutdanning i regning og lesing/skriving for lærere ved barne-, ungdoms- og videregående skoler i Nord-Trøndelag. Les mer her


 


Fagdag om karriereveiledning
Veiskilt i ulike retninger (Ill. Colourbox.com)Onsdag 10. februar arrangerer HiL og Veiledernettverket Innlandet Fagdag for karriereveiledning for veiledningsinteresserte i regionen. Målet er å skape rom for refleksjon blant deltakerne om egen praksis og hva god karriereveiledning kan være i ulike sammenhenger. Påmeldingsfrist 3. februar 2016. Les mer her


 

Her kan du se alle etter- og videreutdanningstilbudene ved HiL
Facebook   You Tube

Videresend til en venn | Avmelding på dette nyhetsbrevet | Oppdater din profil

Postboks 952, 2604 Lillehammer - Tlf: 61 28 80 00 - Epost: sell@hil.no - Web: hil.no/sell