Nyhetsbrev nummer 1- 2017
 
Høgskolen i Innlandet fra 2017
1. januar fusjonerte Høgskolene i Lillehammer og Hedmark og ble til Høgskolen i Innlandet (HINN). Høgskolen vil få i overkant av 13000 studenter og nærmere 1000 ansatte. Høgskolen vil ha studiesteder i Lillehammer, Blæstad, Hamar, Elverum, Rena og på Evenstad. Les mer om fusjonen her. Den nye websiden for Høgskolen i Innlandet er: www.inn.noSkoleVFL åpen for påmelding
Vi har tidligere skrevet om SELLs organsasjonsbaserte nettkurs/MOOC i læringsfremmende vurdering (SkoleVFL) som er utviklet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Mer enn 375 skoler med over 11000 lærere er i gang, og de første tilbakemeldingene er allerede svært gode. Se nyhetsartikkel i Udirmagasinet, hvor en av skolene som har deltatt, deler sine erfaringer. Ny versjon av nettkurset er nå åpnet for påmelding (Foto: Udir)

Logo SkoleVFLSkoleVFL i Hedmark fylkeskommune
5 videregående skoler i Hedmark fylkeskommune har bestemt seg for å følge SkoleVFL. For å sikre de skolebaserte prosessene har fylkeskommunen gjort en avtale med SELL om veiledning av skolenes ledergrupper. SELL skal også bidra på lokale fagdager knyttet til kursgjennomføringen. Kombinasjonen av MOOC-deltakelse og direkte oppfølging fra fagmiljø er en smart kombinasjon som øker sannsynligheten for gode skolebaserte utviklingsprosesser.

 

Fortsatt aktuelt med opplæring i spilleavhengighet
Nylig startet et nytt kull deltakere på det nasjonale nettbaserte opplæringsprogrammet om spillavhengighet og problemskapende dataspilling. Studiet ser ut til å være like aktuelt nå ti år etter oppstarten i 2007. Totalt har rundt 550 deltakere gjennomført studieopplegget. Les mer her og se studiets webside: www.spilleproblematikk.no

 


Kommuner etterspør innovasjonskompetanse
Siden oppstarten av Den nasjonale innovasjonsskolen i 2014, har deltakere fra 60 kommuner til nå deltatt på studiet. Denne uken ønsker vi et nytt kull med studenter fra ti ulike kommuner velkommen. Les mer herEU-prosjekt med nettbaserte kurs for flyktninger
HiL fikk i 2016 tildelt midler til prosjektet «Developing On-line Training Resources for Adult Refugees» fra EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+). Prosjektet er en videreføring av det tidligere EU-støttede LIBE-prosjektet, hvor det ble utviklet seks nettbaserte kurs i grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse. Læringsressursene som ble utviklet til kursene i LIBE skal i det nye prosjektet tilpasses voksne flyktninger i Europa, hvor kulturell inkludering blir spesielt vektlagt. Les mer her
Facebook   You Tube


SENTER FOR LIVSLANG LÆRING (SELL)

Videresend til en venn | Avmelding på dette nyhetsbrevet | Oppdater din profil

Postboks 400, 2618 Elverum - Tlf: 62 43 00 00 - Epost: sell@inn.no - Web: www.sell.no