Nyhetsbrev nummer 2- 2017
 
Utvikler kurs for forebygging av frafall i skolen
SELL har fått i oppdrag fra Akershus fylkeskommune å utvikle et etterutdanningskurs på nett som skal bidra til at frafallsutsatte elever i videregående skole får et best mulig grunnlag til å gå videre i utdanningsløpet. Kurset handler om læringsledelse og tilbys skoleledere og lærere i videregående opplæring for fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark. Les mer her

HINN vertskap for årskonferansen til Norsk antropologisk forening
Konferansen arrangeres av antropologimiljøet på HINN - Lillehammer i samarbeid med SELL 5.-7. mai 2017. Konferansen ønsker å stimulere til at blikk rettes mot hvordan nåtid er forankret i fortid, og hvordan nåtid kan forstås i lys av fortid.  Les mer om konferansen herNasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning og EVU forum
Hold av datoene 18.- 19. oktober allerede nå! Høgskolen i Innlandet inviterer til ny «Spor konferanse» og det årlige «EVU forum» for universitets- og høgskolesektoren. Konferansen vil ha fokus på fremtidens læringsdesign, samarbeid arbeidsliv/studenter/UH-sektor, metodikk for studenters læring og kvalitet i høyere utdanning. Program vil være klart i starten av juni.
 

Følg oss på Facebook
SELL arbeider med kompetanseutvikling for voksne og har i den sammenhengen en rekke ulike prosjekter innenfor studier, konferanser og digitale læringsobjekter. På facebook prøver vi å synliggjøre mye av det vi holder på med i hverdagen. Følg oss, kanskje er det noe interessant for deg her?

 


 

Vi ønsker alle våre lesere av
SELLsagt en riktig god påske!

 

Facebook   You Tube


SENTER FOR LIVSLANG LÆRING (SELL)

Videresend til en venn | Avmelding på dette nyhetsbrevet | Oppdater din profil

Postboks 400, 2618 Elverum - Tlf: 62 43 00 00 - Epost: sell@inn.no - Web: www.sell.no