Nyhetsbrev nummer 7- 2016
Snowballkonferansen arrangeres for 7. gang i februar 2017
Temaene for konferansen er destinasjonsutvikling, bærekraft og konkurranseevne. Visit Lillehammer er eier og ansvarlig arrangør av konferansen men samarbeider tett med Høgskolen i Lillehammer. NHO Reiseliv, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Midt- Gudbrandsdalen og Innovasjon Norge er også viktige partnere og bidragsytere til konferansen. Les mer her

 

Banner for Innovasjonsskolen50 norske kommuner har deltatt på Innovasjonsskolen
Nær 50 kommuner og 200 ansatte har allerede deltatt på Nasjonal Innovasjonsskole ved HiL. Har din kommune behov for kompetanse i innovasjon? Nytt studiekull starter i februar 2017 med søknadsfrist 1. november 2016. (Løpende opptak ved ledige studieplasser) Les mer herIllustrasjon av prosjektarbeid. Foto: ColourboxNyutviklet emne i prosjektledelse
Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv. En forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål, er en sentral kompetanse innen både offentlig og privat så vel som frivillig sektor. Studieemnet verdiskapende prosjektledelse starter opp i januar 2017 og er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger. Les mer her


Illustrasjon av et hus. Foto: ColourboxProduserer video for Husbanken i samarbeid med Lillehammer kommune
Som deltager i Husbankens kommunesatsing, har Lillehammer kommune utarbeidet mål og strategier for det boligsosiale arbeidet. Målet er at så mange som mulig skal få etablere seg i egen bolig og barnefamilier prioriteres. På Lillehammer har mange flyktningfamilier fått innvilget "Startlån" gjennom denne ordningen. Senter for livslang læring (SELL) lager nå en informasjonsvideo i samarbeid med Lillehammer kommune på oppdrag fra Husbanken. Les mer herFoto: Vågå HotelSamarbeid mellom HiL og Vågå Hotel
Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og reiselivsmiljøet skal bistå Vågå hotell med et kompetanseutviklingsprosjekt. Forprosjektet skal se på mulighetene for utvikling av helseturisme/helseprofil som satsingsområde for Vågå Hotel. Målet er å øke belegget i lavsesongsperioder. Les mer her


 
Her kan du se alle etter- og videreutdanningstilbudene ved HiL
Facebook   You Tube

Videresend til en venn | Avmelding på dette nyhetsbrevet | Oppdater din profil

Postboks 952, 2604 Lillehammer - Tlf: 61 28 80 00 - Epost: sell@hil.no - Web: hil.no/sell