Copy
Digitale Nieuwsbrief van het Nederlands Dagboekarchief, no. 5, juni 2015
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken
Beste lezer,

Juni 2015 wordt een drukke maand voor het Nederlands Dagboekarchief (NDA). A.s. vrijdag 5 juni staat, op initiatief van het NDA, de oprichting gepland van een Europese koepelorganisatie van dagboekarchieven. Hieronder vindt u het persbericht daarover. 
Dan een week later, op 12 juni, is het de Dag van het Dagboek, een dag die we ook dit jaar niet zomaar laten voorbijgaan. 
Meer informatie vindt u hieronder.

Met vriendelijke groet,
de Nieuwsbriefredactie

Oprichting Europese koepel van Dagboekarchieven


Vrijdag 5 juni komen in Amsterdam vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Aan deze bijeenkomst nemen afgevaardigden uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Hongarije deel. Initiatiefnemer is het Nederlands Dagboekarchief dat als aparte stichting in het Meertens Instituut is ondergebracht.

Krachtenbundeling
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Europa diverse dagboekarchieven opgericht. Via de Europese koepelorganisatie willen zij hun krachten bundelen en hun kennis en ervaring delen. Susanne Neugebauer, voorzitter van het Nederlands Dagboekarchief: “Via deze koepelorganisatie kunnen wij gezamenlijk aan één Europees collectief geheugen werken waarin de 'metadata van het zelf' onderzoekers naar nieuwe inzichten kunnen leiden.”
De Franse historicus Philippe Lejeune is een van de hoofdsprekers tijdens de oprichtingsconferentie. Hij wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van lifewriting. Van zijn hand verscheen On Diary, een toonaangevend handboek over dagboeken.

Het Nederlands Dagboekarchief
Het Nederlands Dagboekarchief is in 2009 opgericht met als doel dagboeken en briefwisselingen een tweede leven te geven door ze te verzamelen, te archiveren en voor onderzoeksdoeleinden te ontsluiten. Het Meertens Instituut beheert de geschonken documenten en materialen zorgvuldig en maakt deze toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Naar voorbeeld van o.a. het Duitse Dagboekarchief wil het Nederlands Dagboekarchief de collectie in de toekomst via publicaties en tentoonstellingen ook toegankelijk maken voor een breder publiek en voor het onderwijs. Kijk voor meer informatie op: www.dagboekarchief.nl.

Dag van het Dagboek 2015 


Door alle drukte rond de oprichtingsconferentie op 5 juni zijn we genoodzaakt de Dag van het Dagboek (12 juni) op bescheidener schaal te vieren dan vorig jaar. Toen organiseerden we een thema-avond over eten en voeding in dagboeken en brieven, weet u nog? De avond resulteerde in een kleine publicatie van het dagboekarchief, getiteld "Alles ging altijd schoon op". Dit jaar zullen we t.g.v. de Dag van het Dagboek opnieuw een publicatie uitbrengen gebaseerd op materialen uit ons eigen archief. Op onze website kunt u daar straks meer over lezen.

Het boekje "Alles ging altijd schoon op" is trouwens nog verkrijgbaar,
het kost € 5 incl. verzending. Hebt u het nog niet? Mail uw bestelling met uw naam+adres naar info@dagboekarchief.nl en maak het verschuldigde bedrag over op NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Nederlands Dagboekarchief, Amsterdam. Na ontvangst van uw betaling sturen we u het boekje toe.
 

Nieuwe aanwinsten


minidagboekjeOnze collectie is weer behoorlijk gegroeid. Tijdens de inlevermiddag in maart mochten we o.m. een doos dagboeken uit de jaren '20-'30 van de vorige eeuw in ontvangst nemen. Bovenop lag het prachtige miniatuur-notitieboekje dat u op de foto hiernaast ziet. 

We organiseren zo'n drie, vier keer per jaar een inlevermiddag in het Meertens Instituut. Hebt u documenten voor onze collectie, van uzelf of bijvoorbeeld uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@dagboekarchief.nl.Op onze website vindt u bijna wekelijks nieuws over onze eigen collectie en andere dagboekgerelateerde berichten. We zetten er ook geregeld een fragment uit onze archiefstukken op (geanonimiseerd). Als u op de hoogte wilt worden gehouden van wat we op de website publiceren, kunt u zich daarvoor aanmelden op de website zelf: in de rechterkolom van de site ziet u daarvoor twee mogelijkheden: 1) voor aanmelding per RSS-reader, en 2) voor aanmelding per email. Wees welkom op www.dagboekarchief.nl! 
"Vind ons leuk" op Facebook
"Vind ons leuk" op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
| Redactie: Nina Wijsbek en Bertie van der Meij
 
Copyright © 2015 Nederlands Dagboekarchief
Afmelden    Uw gegevens bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp