Copy
Digitale Nieuwsbrief van het Nederlands Dagboekarchief, no. 7, juni 2016
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken
Beste lezer,

Er is weer veel gaande in het dagboekarchief. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen. De collectie is weer flink gegroeid. De lezersgroep is de afgelopen tijd sterk uitgebreid, ook iets waar we heel blij mee zijn. Voorts staat er een verhuizing op stapel: in het najaar gaat het Meertens Instituut inclusief het dagboekarchief verhuizen naar een pand in het centrum van Amsterdam. En ter gelegenheid van de Dag van het Dagboek, afgelopen zondag, hebben we een set ansichtkaarten laten maken van een aantal mooie stukken uit de collectie.

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
de Nieuwsbriefredactie
Nieuwe aanwinsten

De collectie van het Nederlands Dagboekarchief blijft gestaag groeien. Onder de nieuwe aanwinsten van de afgelopen tijd zitten drie 19e-eeuwse collecties. De meeste dagboeken in het archief stammen uit de 20e eeuw, wat betekent dat de nieuwe stukken tot de oudste documenten in de collectie behoren. Het gaat om diverse egodocumenten van Agatha Ebelinge (1821-1867), waaronder een map met biografische aantekeningen en een verslag van het ziektebed en de dood van haar moeder, geschreven tussen 1850 en 1867. Daarnaast hebben we het dagboek van Harmina Stol (1854-1930) ontvangen; het is geschreven tussen 1874 en 1884 in een mooi leesbaar handschrift. De derde 19e-eeuwse collectie betreft het dagboek en aantekenboek van een akkerbouwer uit Noord-Holland, genaamd Luitje Bouer (1839-(sterfdatum onbekend)). Bij deze collectie hoort ook een flinke stapel correspondentie die o.a. brieven bevat van Dirk Selman jr., de stiefzoon van Luitje die in 1892 naar Nyssa (Oregon) in de VS emigreerde.

Documenten uit onze collectie worden niet uitgeleend, maar kunnen tbv onderzoek en uitsluitend op afspraak worden ingezien in de bibliotheek van het Meertens Instituut.
U kunt daartoe een verzoek sturen naar info@dagboekarchief.nl of naar bibliotheek@meertens.knaw.nl

 
Ontsluiting van de collectie: Data van Dagboeken

Dagboeken en andere egodocumenten geven een bijzondere en persoonlijke kijk op het dagelijks leven. Ze zijn waardevolle bronnen van informatie, niet alleen voor taalkundigen en historici, maar ook voor psychologen en sociologen. Het is dus belangrijk dat er goede mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk onderzoek van de documenten. Voor het dagboekarchief is een database ontwikkeld om de papieren registratie en de geïndexeerde gegevens (o.a. trefwoorden) van de dagboeken te automatiseren. Medewerkster van het NDA Nina Wijsbek werkt hier momenteel hard aan. Haar (tijdelijke) aanstelling van 1 dag per week is mogelijk geworden door 'Data van Dagboeken', een project van het Meertens Instituut en DANS - Data Archiving and Networked Services - allebei zijn een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
Wetenschappers en onderzoekers kunnen de database raadplegen.

De digitale gegevens komen ook beschikbaar via de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa.
Ontsluiting van de collectie: De lezersgroep

O.a. dankzij artikelen in Parool en Volkskrant is de 'lezersgroep' van ons archief behoorlijk gegroeid. De lezersgroep bestaat op dit moment uit zo’n 40-50 vrijwilligers die de documenten van het archief aan de hand van een leesrapportageformulier indexeren. De leesrapportages worden in een database gezet
(zie ook het stukje over 'Data van Dagboeken' hierboven). Het lezen gebeurt eenmaal per maand, op de ‘lezersdag’ in het Meertens Instituut. We zijn de lezersgroep enorm dankbaar voor hun inzet en voor hun bereidheid eens paar maand (soms van ver) naar het Meertens te komen!

Op de laatste lezersdag voor de zomer hield dr. Leonieke Vermeer, universitair docent moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, een lezing over haar onderzoek naar de beleving van het lichaam in dagboeken. Hieronder een korte samenvatting van haar lezing.

 
Dagboeken als historische bron voor lichaamsgeschiedenis
Lezing Nederlands Dagboekarchief, Meertens Instituut,  Amsterdam, 3 juni 2016
 
Het lichaam heeft een geschiedenis. Leonieke Vermeer ging in haar lezing in op de mogelijkheden – en moeilijkheden – die dagboeken bieden als historische bron om de geschiedenis van het lichaam te onderzoeken. Ze concentreerde zich daarbij vooral op haar eigen onderzoek naar ziektebeleving in de negentiende eeuw. Door het bestuderen van dagboeken kunnen we inzicht krijgen in de medische geschiedenis 'from below'. Daarbij is de laatste tijd ook steeds meer aandacht gekomen voor de narratieve vormgeving van dagboeken. Het tweede deel van de lezing ging over het belang van verhullende strategieën, zoals uitgescheurde bladzijden, doorgestreepte passages, geheimtaal, codes en symbolen. Dergelijke ‘stiltes’ zijn deel van het verhaal en kunnen ons onder meer inzicht geven in de culturele normen en beperkingen rond seksualiteit, intimiteit en de grens tussen privé en publiek. 

Dag van het Dagboek 2016: kaartenset

Afgelopen zondag was het 12 juni, de Dag van het Dagboek, ingesteld ter herinnering aan Anne Frank, die op deze datum in 1942 haar dagboek, dat later zo beroemd geworden is, als verjaardagcadeau kreeg.

In 2014 en 2015 heeft het NDA die dag gevierd met o.a. de uitgave van
twee boekjes op basis van materiaal uit ons archief. Dit jaar hebben we ter gelegenheid van de Dag van het Dagboek een ansichtkaartenset samengesteld. De set bestaat uit 5 kaarten met bijzondere foto’s van dagboeken, memoires en correspondentie uit onze collectie. Op de afbeelding links ziet u een glimp van de kaarten.

Vrienden en Vriendinnen van het NDA krijgen de kaartenset gratis thuisgestuurd. (Wilt u vriend(in) worden?)

De kaarten zijn ook te bestellen. Een set kost € 5 incl. verzendkosten. Mail uw bestelling met uw naam+adres naar info@dagboekarchief.nl en maak het verschuldigde bedrag over op NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Nederlands Dagboekarchief, Amsterdam. Na ontvangst van uw betaling sturen we de bestelde kaartenset(s) toe.

Later dit jaar zal er overigens weer een nieuw boekje in onze publicatiereeks verschijnen.

Verhuizing

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen is bezig een KNAW Humanities-cluster te ontwikkelen. Bij dit initiatief zijn het Huygens ING, het IISG, het Meertens Instituut en het NIAS betrokken. Het belangrijkste doel is het vergroten van de samenwerking tussen deze instituten op verschillende terreinen. Maar ook de huisvesting van deze instituten wordt geclusterd, en wel in het centrum van Amsterdam. Als gevolg daarvan zal het Meertens Instituut in de loop van 2016 verhuizen, en het Nederlands Dagboekarchief verhuist dan natuurlijk mee. Wij krijgen een ruimte in het Spinhuis aan de Oudezijds Achterburgwal, dat naast het Oost-Indisch Huis gelegen is (zie onderstaand kaartje).

Momenteel worden de sfeervolle, oude panden geschikt gemaakt voor huisvesting van deze wetenschappelijke instituten. De verhuizing zal in de herfst plaatsvinden.


 

 
Hebt u onze website weleens bezocht? U vindt daar weer andere berichten dan in deze nieuwsbrief, en diverse interessante links. We melden er dagboekgerelateerd nieuws van andere organisaties of uit de media en zetten er ook geregeld een boeiend fragment uit onze archiefstukken op (geanonimiseerd). Als u op de hoogte wilt blijven van wat we op de website publiceren, dient u zich aan te melden op de website zelf: in de rechterkolom van de site ziet u daarvoor twee mogelijkheden: 1) voor aanmelding per RSS-reader, en 2) voor aanmelding per email. Welkom op www.dagboekarchief.nl! 
En natuurlijk is het dagboekarchief ook sociaal bezig :-):
"Vind ons leuk" op Facebook
"Vind ons leuk" op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
| Redactie: Nina Wijsbek en Bertie van der Meij
 
Copyright © 2016 Nederlands Dagboekarchief
Afmelden    Uw gegevens bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp