Copy
2020. december

Visszatekintve

Az egész világ számára nehéz volt a 2020-as év. A WOL Élet Szavánál nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr lehetővé tette, hogy a 2019-20-as évfolyam diákjai lediplomázzanak augusztusban, annak ellenére, hogy tíz hetet otthon tanultak távoktatásban. Közel ezer táborozót fogadhattunk a területen és a napközis táborokban a nyár folyamán, és majdnem egyharmaduk nyilvános döntést hozott Krisztus mellett. Aztán szeptemberben 47 új diákkal kezdtük az új iskolai évet a Bibliaiskolában. A COVID, a kijárási tilalom, a karantén és sok utolsó perces napirendi változtatás ellenére Isten mindvégig megtartotta a WOL Élet Szavát. Itt olvasható néhány diákunk bizonyságtétele, melyben a tapasztalataikat írják le az ittlétükről:

„Igazán nagy kiváltság itt lenni a Bibliaiskolában és már látom, ahogyan az életemet megtölti az Isten Igéjének ismerete. Lehetőségem van sok barátot szerezni és élvezni az együttlétet velük. Úgy érzem, hogy ez a hely, ahol együtt élek más diákokkal és kötődhetek hozzájuk, az otthonom. De mindenek felett a Bibliaiskola számomra egy életet megváltoztató hely.” (Khaled, Görögország)

„A Bibliaiskolában megadatott nekem az a kiváltság, hogy megismerhetem mélyebben, ki az én Alkotóm és hogy én ki vagyok Krisztusban. Lehetőségem van megtanulni valódi örömmel végezni a munkát és szolgálni Krisztust, és használni azokat az ajándékokat és képességeket, amit Tőle kaptam, mindig csakis az Ő dicsőségére.” (Alexandra, Görögország)

„Számomra a Bibliaiskola Istenhez való közelséget jelent, elmélyíthetem Igéjéről való ismereteimet, úgy szerethetem felebarátomat, mint magamat és engedelmeskedhetek az Úr parancsainak.” (Hamed, Görögország)

„A Bibliaiskola a megfelelő hely számomra, ahol jobban megismerhetem Istent, és ahol Ő gondolkodásra késztet és valóban felráz. Mielőtt úgy döntöttem, hogy idejövök, elveszettnek éreztem magam. Mi lehetne most jobb, mint megismerni Alkotómat? Hogyan ismerhetném meg önmagamat és életem célját, ha nem ismerem Őt, aki teremtett, ha nem tudom, mit gondol alkotásáról: rólam?” (Vasiliki, Görögország)

„Sok év várakozás után, Isten megadta szívem vágyát. Áldás Isten akaratában lenni, istenfélő környezetben, ami segít nekem abban, hogy az váljon életem értelmévé, hogy egyre jobban megismerjem Jézust. Ez elsődleges célom: lelkileg fejlődni és növekedni. Másodlagos célom pedig, ennek eredményeként, hogy gyakorlati teológiát sajátítsak el, ami abban nyilvánul meg, hogy megosztom az evangéliumot bárkivel és abban, hogy felkészítem magamat a misszióra.” (Ioakeim, Görögország)

„Mióta az iskola megkezdődött, Isten még inkább felelősségre vont a tetteimért. Ugyanakkor elkezdett változtatni engem abban, hogy mindenkiben a jót lássam, még akkor is, ha ez néha nagyon nehéz. A tudat, hogy Ő annak alapján ítél meg, ahogyan mi ítélünk meg másokat, igazán elgondolkodtatott azon, hogy hogyan gondolkodom másokról és viselkedem másokkal.” (Jonathan, Németország)

„Hálás vagyok a tanárokért, szakácsokért és mindenkiért, aki a Bibliaiskoláért dolgozik, mert nem csak a Bibliát tanulhatom itt, hanem hitben is növekedhetek és megtanulhatok másokat szolgálni. Azt is tanulom, hogyan szolgáljam Istent az Ő dicsőségéért és nem az enyémért.” (Van, Myanmar/Csehország)

„A Bibliaiskola számomra ima-meghallgattatás és lehetőség arra, hogy Isten dolgaival foglalatoskodjak a jövőben. Ez azt jelenti, hogy Isten az Ő munkájába akar engem állítani és most készít fel és próbál meg engem. Ez egy új kezdet azon az úton, amit választottam az életemben: hogy kövessem Őt. Annak is új kezdete, hogy jobban megismerjem Őt.” (Efstathios, Görögország)

„Néha ráébredek arra, hogy hol vagyok és szívemet hála árasztja el. Annyira hálás vagyok, hogy mindannak ellenére, ami a világban történik, Isten utat nyitott arra, hogy itt lehessek. Csodálattal tölt el a közösség, amelyet itt létrehozott – nem hiszem, hogy valaha is ennyi alázatos ember vett volna körül, akik arra vágynak, hogy építsék egymást azzal, hogy az Úrra szegezik tekintetüket. Amikor látom szeretetüket, az a keresztre mutat és arra ösztönöz, hogy ilyen szeretetet tanúsítsak mások iránt én is. Hálás vagyok, hogy tanulmányozhatom a Bibliát, és látom, ahogyan Isten Szava lassan megváltoztat, amikor elmerülök benne. Úgy tűnik, hogy végre láthatom az összképet. Rájöttem, hogy mennyi mindent kell még tanulnom, de az elmúlt két hónapban ráálltam az Isten megismerésének soha véget nem érő útjára, és olyan izgatottan várom, mint még soha, hogy teljességében megtapasztaljam ezt az utat, és lássam, merre vezet majd holnap.” (Sabina, Litvánia)

Előre tekintve

Amint 2021. elé nézünk, Isten áldására számítunk a szolgálatunk különböző területein. Fontosabb események:

  • Éves Missziós Konferenciánk március 12-14-én.

  • Teljes nyári tábor. Hamarosan a resgisztráció megnyílik, amely keretén belül előfoglalási kedvezmény lesz elérhető. Később jövünk a részletekkel.

  • Teljes bibliaiskolai tanév szeptember elejétől.

Más eseményeket a COVID enyhülését követően szervezünk. Gyere el hozzánk gyönyörű kampuszunkra, és éld át Isten áldását!

Boldog karácsonyt és köszönjük!

Hálásak vagyunk azért a sok partnerünkért, akik hűségesen imádkoztak értünk ebben az évben és anyagilag vagy más módon támogatták szolgálatunkat. Akár egy rászoruló táborozó támogatásáról, egy diák ösztöndíjáról vagy egy misszionárius támogatásáról lenne szó, ez többet jelentett, mint amit sejthetsz! A karácsonyi szezon kezdetén, ünnepelve Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus születését, áldott karácsonyt kívánunk, és egészséget az új évben!

Támogasd szolgálatunkat és légy hatással a magyar fiatalokra!

Támogatást banki utalással tudsz küldeni - számlaszámunk:
WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány
11742063 - 20010427


További információk:
info@eletszava.org  |  +36 29 800 700  | www.eletszava.org

2020 WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány


profil frissítése --- leiratkozás
adatvédelmi nyilatkozat