Copy
View this email in your browser

E-nieuws Nautilus, januari 2016

Dyer Trophy en jubileum
 

Tijdens de traditionele Nieuwsjaarbijeenkomst op 1 januari heeft onze voorzitter, Sandra Gant, bekend gemaakt dat er een Dyertrophy, het Schild, is toegekend aan Dana Wiersma. Het Schild wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nautiliaan die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dana Wiersma is drie jaar voorzitter geweest van de Bedrijvenregattacommissie, maar heeft in verband met haar verhuizing naar Zwolle deze activiteiten moeten beëindigen.
Ook werd tijdens de bijeenkomst gemeld welke plannen er al zijn voor het 130-jarig jubileum van onze vereniging in 2016 (zie hierna ook de Activiteitenagenda)..
 

Extra Ledenvergadering 


Op 25 januari vond in de Rotte sociëteit een extra ledenvergadering plaats over de voorstellen voor de herinrichting van de botenloods. Uit presentaties van Maarten van der Velde en Krijn van Popering bleek welke alternatieven daarbij overwogen worden om de capaciteit te vergroten. Meer informatie hierover is te vinden op;
https://prezi.com/qatwsqjv1yu3/quickscan-uitbreiding-nautilus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Gedacht worden aan het vervangen van de stellingen, waarin de boten efficiënter, beter toegankelijk en daardoor veiliger neergelegd kunnen worden. De riggers van een aantal nieuwe boten maken zo'n aanpassing ook nodig. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheid om buiten een aantal kasten voor de skullriemen te plaatsen, zodat er in de loods meer ruimte komt voor boten. Het definitieve besluit hierover zal genomen worden tijdens de volgende algemene ledenvergadering in maart.
 
Activiteitenagenda

Jubileum Nautilus 130 jaar


In 2016 bestaat Nautilus 130 jaar. 
Nou is een 130 jarig jubileum natuurlijk niet zo ‘sexy’ als het vorige jubileum van 125 jaar, maar als we er helemaal geen aandacht aan schenken, moet je nog 20 jaar wachten op het 150-jarig jubileum en dat is wel erg lang…
Daarom is besloten om het 130-jarig jubileum toch te vieren. We roepen alle leden die al activiteiten organiseren op om dit jaar iets extra’s te bedenken of een bestaande activiteit op te leuken met een ‘een 'jubileum-randje’. Een ‘gewone’ toertocht bouwen we bijvoorbeeld om tot een jubileumtocht en datzelfde kun je ook doen bij de triatlon, een wedstrijd of bijvoorbeeld de mosselavond..
Maar natuurlijk willen we ook voor de hele vereniging iets organiseren om met elkaar even stil te staan bij die 130 jaar en onszelf een leuk feestje gunnen. Wat begint er zoal al vorm te krijgen?
 
Nautilus & Friends dag in het voorjaar
In plaats van het ‘Nieuwe leden- of Midzomerfeest’ organiseren we dit jaar half juni de zogenoemde Nautilus & Friends dag. Een lange zaterdag aan de Rotte met activiteiten voor familieleden, vrienden en klasgenoten. Voor de leden zijn er behendigheids- en zwemwedstrijden in het water (natuurlijk schijnt de zon), een puzzeltocht en natuurlijk borrelen we en is er een barbecue op de mooie locatie. De activiteiten moeten logisch aansluiten bij activiteiten van het jeugdbestuur, de instructie, de tuin- en barcommissie. De hoofdorganisatie ligt bij de nieuwe leden van 2015, hopelijk ondersteund door een paar ervaren leden.

Feestavond in het najaar: 3 september
Op zaterdag 3 september, dus in de week direct na de WK aan de Alexanderbaan, vieren we feest aan de OP. We vragen aan de nieuwe leden van 2016 dit te organiseren en het feest is ook bedoeld voor al die Nautilusvrijwilligers hebben meegewerkt om de WK te laten slagen.

Maar er is meer
Zo wordt er ook gedacht aan een verrassingstoertocht met bijzondere bestemming.
En de Fifty Fitters van de dinsdag hebben al een roeitocht bij volle maan gepland (met 130 lichtjes…) en een culinaire toertocht naar Schiedam (met een salade van 130 garnalen…) Kortom, laten we er een leuk jubileumjaar van maken !
Tot slot: Als je ideeën en voorstellen hebt, klein of groot, wend je dan tot Guus Sikkema, (penningmeester@rvnautilus.nl)   Hanneke Willemsen (willemsenjgm@planet.nl) of Jan Klapwijk (janjenklapwijk@gmail.com), want die proberen een en ander te coördineren. 

 

We gaan naar Maastricht!
 

Nee, niet met carnaval, maar met Pinksteren. Op 14, 15 en 16 mei bevaren we de wateren rondom deze gezellige stad, waar we in het Stayokay overnachten. We starten in Luik, varen de eerste dag naar Maastricht, de tweede dag doen we de grensroute en de derde dag varen we over de Maas naar het noorden. De details zijn nog niet helemaal bekend, maar je kunt je nu al aanmelden bij Wil Lokkerbol, willokkerbol@hotmail.com, dan weet je zeker dat je mee kunt. De kosten bedragen ca. € 175.                                                              
Dispensatieroeien 2016
 

Dispensatieroeien kan op de laatste zondag van de maand vanaf april tot oktober. Voor 2016 zijn de volgende data gereserveerd voor het dispensatieroeien:
  • zondag 24 april
  • zondag 29 mei
  • zondag 26 juni
  • zondag 31 juli
  • zondag 28 augustus
  • zondag 25 september
  • zondag 30 oktober
Start is om 8:00 uur bij het vlot van Nautilus. Aanmelden kan per email naar Niels Andeweg (nandeweg@gmail.com) onder vermelding van de namen van alle roeiers en het boottype waarin je wilt dispensatieroeien.
 
De huidige dispensatielijst kun je vinden in de ledensectie van de Nautilus website (http://www.rvnautilus.nl/2013/ledensectie/dispensatie/).
 

Oproepen

Opvolgers gezocht: Coördinatie basisinstructie C4x+ en A4x+


Lucy en Dagmara hebben aangegeven te gaan stoppen met de organisatie van de C4x+ basisinstructie voor nieuwe leden. Ook Jan Willem Sanders zal stoppen met de organisatie van de A4x+ instructie. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste  opvolgers. Lijkt het je leuk om op deze manier een steentje bij te dragen aan de vereniging, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@rvnautilus.nl) of direct met Lucy (mackie_lucy@yahoo.com) en Dagmara (dagmaravandrielen@hotmail.com) of Jan Willem (jwsanders1@hetnet.nl.)

Helpen bij jeugdroeien is nu nog aantrekkelijker

 
Wil je na het roeien op zaterdagochtend, een snelle douche en koffie aan de slag met de jeugd? Dat kan op zaterdagochtend na het veteranenroeien, dan roeit liefst 50% van de jeugd. Veel jongens en meisjes uit deze vroege jeugdgroep hebben al een dispensatie en Rottecompetities in de benen, de anderen zullen, met jullie assistentie, zeker volgen. 
Voor wie de tijd wil nemen voor douchen, koffie, thee en de  teamgenoten: op zaterdagmiddag  roeit de andere helft van de jeugd. Dan roeien de echte beginners en de recreatieve roeiers. 
Het instructieteam bestaat uit Nautilianen die eens in de 2 à 6 weken coachen. Dus kom ons team versterken en help mee met het begeleiden en enthousiasmeren van onze jeugd. Als je meer wilt weten over de lol van het coachen of wat je bijdrage kan zijn, kom dan eens kijken op zaterdag of spreek een van ons beiden aan.  
Koen Vermeulen (Year1975@hotmail.com
Hans Leliveld (Hansleliveld@hotmail.com)

Meedoen en of helpen met de Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta?

                                                                             
Op zaterdag 9 juli 2016 vindt de 37e editie van de Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Om er weer een succesvol evenement van te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen in de voorbereidingen. Vanaf april gaan de trainingen voor ploegen weer starten en daarvoor hebben we veel coaches en sturen nodig. Ook met minder roeiervaring kun je onervaren ploegen best coachen, of doe het samen met een ploegmaatje. De eerste maand trainen de ploegen met name in C4-en en later maken ze de overstap naar een acht.
Coaches en sturen hebben we dan weer hard nodig. Om dit jaar nog meer ploegen op de wedstrijd te hebben, willen we ook kijken of we de trainingscapaciteiten kunnen uitbreiden, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig!
Wil je dit jaar mee doen met je bedrijf, dan kan dat natuurlijk ook! Er kan een trainingspakket worden ingekocht en je kunt dan trainen, samen met je collega’s. Net als vorig jaar hebben we dit jaar weer een ervaren veld en een onervaren veld voor bedrijfsachten en een C4 veld.
Aanmelden of vragen voor meer informatie kan via info@nautilusbedrijvenregatta.nl                                                                                              
 

 


 

Stand van zaken aantal vrijwilligers
 

Inmiddels hebben 74 Nautilianen zich aangemeld om als vrijwilliger voor één of meerdere dagen bij dit grootse en grootste roei-evenement te komen helpen.
Een mooi aantal, maar…………….nog niet genoeg! Ons streven is om ruim 100 Nautilianen (partners, kinderen en vrienden mag natuurlijk ook) voor dit mooie evenement op de been te krijgen.
DAT MOET TOCH KUNNEN !!!!
 
Velen van jullie hebben al een persoonlijke e-mail ontvangen en positief gereageerd, maar nog veel meer Nautilianen hebben (nog) niet gereageerd.De komende dagen zullen ook de overige Nautilianen een persoonlijke oproep in de mailbox aantreffen. Geef je op, want dit evenement missen is natuurlijk geen optie. Al kun je maar één dag helpen.
We zoeken vrijwilligers voor vele leuke functies en taken, o.a.
 
ï‚·  Ontvangst & info publiek/atleten, bij toegang  en tribunes
ï‚·  Helpen bij de botenopslag
ï‚·  Begeleiden landenteams, liefst in eigen taal?
ï‚·  Chauffeurs minibusjes en personenauto’s
ï‚·  Assisteren bij de startprocedures
ï‚·  Begeleiden pers en fotografen
 
Vrijwilligers coördinator voor Nautilus is Henk Hagers.
Meld je s.v.p. aan bij:
nautilus.vrijwilligers@gmail.com
 
Voor uitgebreide informatie over het WK kijk op:  
www.rotterdam2016.com
 

Overige mededelingen

Bijeenkomst voor nieuwe leden
 

Op 13 januari is er op de Rottelocatie een bijeenkomst geweest voor de nieuwe leden van 2014 en 2015. Met het bestuur en de instructiecoördinatoren werd teruggekeken op het eerste jaar/jaren bij Nautilus. Gesproken werd over: de overgang van (C4/wherry) instructie naar zelfstandig roeien; ploegvorming/het vinden van mederoeiers; en het vinden van aansluiting bij de vereniging.
Het was een geanimeerde avond met enthousiaste nieuwe leden. Er zijn handige tips en adviezen naar voren zijn gekomen voor de opzet van de instructie, maar ook om het voor nieuwe leden makkelijker en aantrekkelijker te maken om zich actief in te zetten voor Nautilus.
Nieuwe leden: dank voor de inbreng tijdens deze avond. Ik hoop van harte dat jullie ook al zien dat er wat mee gebeurt. En: voel je vooral uitgenodigd om een bijdrage te leveren!

Sandra Gant

 

Wedstrijdroeien in de winter
 

Op 19 december is er weer een Rotte Roei Competitie editie geweest. 12 boten van Nautilus deden mee. Er werd hard gevaren en zodoende heeft Joke Stenvert haar koppositie in het algemeen klassement versterkt! Er staan mooie foto’s op de website van Nautilus. 
Let op: Ben je van plan aankomend jaar een roeiwedstrijd te gaan starten en heb je de afgelopen jaren geen wedstrijdcontract getekend, regel dit snel!! Neem contact op met Margreet Pontier (ledenadministratie). Het kost namelijk even tijd om dit te regelen en zonder wedstrijdcontract kan je (als roeier, maar ook als stuur!) niet ingeschreven worden!

In februari staan er enkele wedstrijden op de kalender (zie www.KNRB.nl):
13-14 feb 2016: Gyas-Hunze Race, Groningen; Deadline inschrijven: 31-1-2016
14 feb 2016: Twentsche WinterWedstrijden; Deadline inschrijven: 5-2-2016
20 – 21 feb 2016: Van Oord WinterWedstrijden, Delft; Deadline inschrijven: 14-2-2016
 
Graag hoor ik van jullie als jullie mee willen doen!
 
Janine Dousma, wedstrijdcoördinator
wedcomnautilus@gmail.com

Marathonroeien

 
Een echte uitdaging is een marathon roeien. In de roeiwereld betekent dat een dagtocht van minimaal 50 km. Deze tochten worden gevaren in C2+X, C4+X of wherry’s. Veel van deze tochten worden geroeid als wedstrijd, maar zij kunnen meestal ook als prestatietocht worden geroeid. Mocht je dus het wedstrijdroeien zat zijn of toertochtjes van 30 km niet voldoende vinden, dan zijn deze tochten echt iets voor jou!
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 20 van die tochten georganiseerd door even zo vele roeiverenigingen. Er is een landelijk klassement. Zodra je 6 tochten en minimaal 300 km hebt geroeid in een jaar wordt je opgenomen in dat klassement en krijg je een oorkonde van de KNRB. Elk jaar komt er uiteraard ook een winnaar uit de bus die de landelijke Lauwerkrans wint. Ricardo Oschatz en Pleun Honig van onze vereniging hebben die prijs al eens in de wacht gesleept. Jaarlijks wordt er ook een prijs uitgereikt aan de vereniging die het hoogste aantal deelnemers heeft met 6 geroeide marathons. Die prijs heeft Nautilus nog nooit gewonnen, dus hier ligt voor Nautilus een uitdaging!
Mocht je mee willen doen, kijk eens op de nationale Marathonkalender (zie link).  Inschrijvingen coördineert Wil Lokkerbol e-mail: willokkerbol@hotmail.com of 06-44816310
 
datum
 
naam tocht aantal km organisator
28 maart Amstelmarathon 50 De Amstel: www.amstelroei.nl
9 april Nationale Weerribben-Wieden Marathon 53 ’t Diep: www.tdiep.nl
16 april Hart van Holland Roeimarathon 90 Viking: www.urvviking.nl
23 april Nieuwland Marathon (NLM) 74 Pampus / Amenophis / Pontos: www.nieuwlandmarathon.nl
30 april Coppelstockmarathon 54 Voorne-Putten: www.rvvoorne-putten.nl
6/7 mei Elfsteden Roeimarathon 207 Wetterwille: www.elfstedenroeimarathon.nl
11 mei OC&C Ringvaart Regatta 100 Laga: www.occringvaartregatta.nl
14 mei Zevensluizentocht 65 Aeneas: www.rvaeneas.nl
21 mei Schipluidentocht 51 Nautilus: www.rvnautilus.nl
4 juni Noord-Hollandtocht 70 Alkmaarsche: www.nhtocht.arzv.nl
11 juni Rond het eiland van Dordt 53 KDR&ZV Dordtsche: www.kdrzv.nl/roei
12 juni RIJM (Rijn-IJsselmarathon) 65 Vada / Isala:www.rijnijsselmarathon.nl
17/18 juni De 24 uur van de Rotte*   24 uur   Rijnmond: www.rvrijnmond
25 juni Ronde Apeldoorns Kanaal (RAK) 70 De Grift: www.arvdegrift.nl
26 juni Ronde Apeldoorns Kanaal (RAK) 50 De Grift: www.arvdegrift.nl
2 juli Haegsche Lustrum Marathon (HLM) 54 De Laak: www.rvdelaak.nl/hbm
9 juli Zaanmarathon 52 De Zaan: www.wrvdezaan.nl
21 augustus Magnum 58 Willem III:www.willem3.nl
27 augustus Rijnland Marathon 54 Rijnland: www.rvrijnland.nl
4 september Ijsselmondetocht 62 De Maas: www.de-maas.nl/ijsselmondetocht
11 september Tromp Prestatietocht 55 Cornelis Tromp www.ctromp.nl
17 september Mastenbroek Marathon 54 Zwolsche: www.zrzv.nl
24 september Groene Hart Marathon rond Alphen 58 Alphen: www.rv-alphen.nl 
2 oktober Waterwolf Marathon 52 De Hunze: www.hunze.nl/waterwolf
9 oktober Nationale HORZOL Marathon 51 Ossa      www.horzol.nl
17 december Midwintermarathon** 54 RIC: www.ricamsterdam.nl/midwintermarathon
24 december Midwintermarathon** 54 RIC: www.ricamsterdam.nl/midwintermarathon

*telt niet mee voor marathonklassement
** telt mee voor seizoen 2017

Sociëteit Oude Plantage te huur
 

Nautilus mag op basis van haar horecavergunning 12x per jaar de sociëteit laten gebruiken door leden voor feestjes van persoonlijke aard, zoals verjaardag, afstudeerfeest ed.
We zien dit als een service aan de leden, met de randvoorwaarde dat we wat verdienen aan de baromzet. We vragen geen huur, wel een garantie van baromzet minimaal € 500.
Uitgangspunt is dat het lid dat de sociëteit gebruikt, zelf zorgt voor de organisatie, d.w.z. klaar zetten, opruimen dezelfde dag en barbezetting (met IVA certificaat - is op internet gratis in 15 minuten te halen). De drank moet via Nautilus ingekocht worden, met uitzondering van de wijn, in dat geval betaal je kurkengeld per fles.
In de praktijk is Elly Nijssen vaak bereid de bar te bedienen, dat kan je vragen.
Catering van hapjes kan je zelf doen of via een externe cateraar. Je kunt ook Elly vragen. Dat alles loopt dan buiten Nautilus om.

Berichten van de ledenadministratie
 

Het mailadres van de ledenadministratie is gewijzigd:
Ldnadm.rvnautilus@gmail.com.
 
Weet je al dat je wilt gaan deelnemen aan wedstrijden en heb je nog geen schone sportverklaring/wedstrijdcontract van de KNRB ondertekend, wil je dit dan graag alvast bij mij aanvragen.  Het contract wordt stilzwijgend verlengd, het is dus eenmalig/ altijd geldig.
En dan hoef ik ze niet allemaal op het laatste nippertje aan te vragen.
 
Alvast hartelijk dank,
Ledenadministratie RV Nautilus
Margreet Pontier

Jubileum Roeivereniging de Maas
 

In 2016 viert roeivereniging de Maas haar 165ste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan worden een aantal activiteiten georganiseerd. Een van deze activiteiten is een uitgebreide en feestelijke versie van de Rotte Roei Competitie die op 5 maart 2016 staat gepland. Natuurlijk zou het erg leuk zijn als er dan ook zoveel mogelijk Nautilus ploegen aan de start verschijnen.
De wedstrijd zelf wordt op het gebruikelijke traject geroeid. Dit keer staat de wedstrijd ook open voor niet Rotterdamse roeiverenigingen. Na de wedstrijd zal er voor alle deelnemers een lunch klaar staan op de Rottelocatie van de Maas. Daarnaast wordt er een Bungee Roei evenement georganiseerd voor het vlot van de Maas en is er voldoende entertainment voor kinderen.
Als er meer bekend is over deze activiteiten en het aanmelden hiervoor, zullen we dat in de digitale nieuwsbrief laten weten.

Website Nautilus

 
Sinds enige tijd ben ik webmaster van de Nautilus site en ben ik (achter de schermen) bezig met een vernieuwing van de website. Ik werk daar niet alleen aan, maar is er een aantal uitgangspunten geformuleerd door een klein groepje bestaande uit :
Sabine Wigmans (redactie)
Karen Teich (redactie/mailing)
Sandra Gant (bestuur)
Willem van den Berge (jeugd)
Tania Hopmans (advies vormgeving)
 
Maar … om de website actueel en fris te houden heb ik de hulp van iedereen nodig! 
 
Na het ontwerpen van een nieuwe structuur en vormgeving wil ik teksten gaan plaatsen. Daarvoor wil ik iedereen oproepen die verantwoordelijk is voor een bepaalde taak binnen de club om te kijken of de tekst behorende bij zijn/ haar taak nog juist is. Kloppen de namen, is de inhoud nog van deze tijd, heb je een mooie foto bij de tekst, ….
 
Ook zijn er enkele teksten die van niemand zijn, maar die wel nodig herschreven en geactualiseerd moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de geschiedenis van Nautilus die op de site staat. Maar ook nieuwe informatie is nodig. Zo staat er bijvoorbeeld een lijst met commissies en actieve leden op de website, maar wie zijn die leden, wat doet de betreffende commissie en hoe zijn deze mensen te bereiken, is nuttige informatie die toegevoegd kan worden.
 
Heb je informatie? Wil je helpen met (her)schrijven? Of heb je vragen? Meld je dan bij ons via onderstaand e-mail adres. 
 
Ik zie uit naar jullie reacties !
 
Ton Steenbergen
Webmaster Nautilus

Gebouwen

 
Nautilus is weer een beetje groener; we gebruiken nu groene stroom en gas van Greenchoice, maar ondanks dat verzoek ik iedereen om zo zuinig mogelijk te zijn met water, licht en warmte.
 
Rotte
De afzuiging van de douches staat nu op winterstand; dat moet de vorming van teveel condens tegengaan. 
De afzuiging in de keuken is schoongemaakt. De TL-verlichting is vervangen door zuiniger exemplaren.
Gooi na het koken s.v.p de lege flessen etc. weg; de glasbak en de oudpapierbak staan op kruipafstand. Ik word niet echt blij van flessen pastasaus met schimmelculturen. Datzelfde geldt voor vla/vlaai in de koelkast die weken over de datum is.
 
OP
De opknapbeurt van de kleedkamers door Chris vordert gestaag. 
Vrijwel alle verlichting bestaat nu uit LED en TL5 verlichting, dit betekent ruim 2000 watt minder aan geïnstalleerd vermogen. 
 
Bernard Seldenrath

Club kortingscode 
 

Met een kortingscode geeft de KNRB alle leden van roeiverenigingen in Nederland 25%-40% korting op kaarten voor het WK Roeien 2016 in Rotterdam. De wedstrijden zijn van zondag 21 tot en met zondag 28 aug 2016 op de Willem Alexanderbaan. 
Dit kan alleen met de Club kortingscode 2016 op www.rotterdam2016.com/tickets. Kortingsperiode van 1 februari tot 1 juni 2016. Het zijn 'open tickets', je bepaalt zelf op welke dag je deze gebruikt.
 

Werkzaamheden werkplaats OP
 

Nieuwjaar begint met het vertrouwde geluid van schuren, boren, schrappen en poetsen, verder met vele verse handen vanuit de FiftyFit-groep: welkom!
 
Wherry Suez
In verband met intensief gebruik door de Fiftyfit-roeiers op de Rotte is besloten om de busman-wherry Suez te verhalen naar de OP om daar inspectief en correctief onderhoud te plegen (halleluja!). Dit onderhoud is gelijk aangepakt door de losse en losneembare onderdelen te verwijderen en op te schuren evenals de onderkant van de boot. De boot is ondersteboven liggend beter benaderbaar is voor beschadigingen aan kiel en huid. Het opschuren van de buitenhuid is grotendeels klaar en aan het opknappen van de messing kielstrip (deels ontbrekend) wordt gewerkt. Enkele kapotte vlonderplanken zullen vervangen worden en alles wordt enige keren in de blanke lak gezet, voordat de retourrit naar de Rotte-locatie wordt aanvaard.
 
ABC-boordvier
De overnaadse C-boordvier wordt door Pim aan de buitenzijde stevig onderhanden genomen, omdat blijkt dat de oude laklagen er deels wel aan gehecht zijn om te blijven zitten, maar anderzijds blazen vertonen en taai loslaten. Eindeloos krabben, schuren en soms afbranden blijkt noodzakelijk, maar omslachtig.
 
Wherry Amazone
De aanpassing van de voetenbord-bevestigingen in de Amazone blijkt bewerkelijker te zijn dan gedacht. De nieuwe middenverschroeving vergt aanpassing van de bevestigingsstrips op de binnenkiel, die in de maak zijn.
 
Wherries Thames en IJssel
Bij beide stroken-wherries Thames en IJssel zijn de pingaten voor de zijleuningen van de stuurstoelleuning uitgelubberd door het naast-steken van de pinnen. Ter bescherming zijn kunststofplaatjes met een gat ter plaatse ingelijmd. Verder zijn de kimkielen van de Thames aan de voor- en achterzijde langer aangeschuind.
 
Wherry Zeemeeuw
Na de buitenhuid van de Zeemeeuw licht geschuurd te hebben en van enige laklagen te zijn voorzien, is het nu de beurt aan de binnenhuid. Die wordt opgeschuurd, kleine onvolkomenheden worden gerepareerd en aansluitend van een laklaag voorzien.
 
Emile Bezemer

Werkzaamheden werkplaats a/d Rotte in januari
 

Boreas: dolklep bij plaats 3 vervangen
De Rotterdam: slidings alle voetenborden vastgezet
Föhn: aanvaringsschade aan romp gerepareerd, gebroken spant en waterkering, tevens versleten wieltjes bankje en sliding vervangen
London: voetenbord plaats 2 gerepareerd
Marlijn: dolklep plaats 1 gerepareerd, schade aan waterkering met 
epoxy gerepareerd
Parijs: boot nagekeken n.a.v. omslaan, geen schade aangetroffen
Snoek: gat in romp (t.g.v. onzorgvuldig terugleggen in stelling) gerepareerd
Steur: epoxyreparatie aan romp
12 riemen gelakt

Namens werkplaats,

Desiree Verlegh


foto's rechts:  Ronald Scheffers repareert de Föhn.

         


E-nieuwsbrief

De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster. Weet je de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet meer, wend je tot de webmaster.

Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Karen Teich
mede namens Jeannine Westenberg, Mette van Essen en Ton Steenbergen

Copyright © *|2016|* RV Nautilus
Afmelden    Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2016 RV Nautilus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp