Copy
View this email in your browser

E-nieuws Nautilus, december 2013

Nieuwjaarsreceptie & Kouweklauwentocht 

Op 1 januari wordt vanaf 16.00 uur traditiegetrouw de Nieuwjaarsreceptie gehouden op de Oude Plantage.

Vooraf kan deelgenomen worden aan de traditionele Kouweklauwentocht.
Start: om 13.00 uur.
Bij terugkomst: warme soep.
Lengte van de tocht is ca. 10 km, aanmelden is niet nodig.

Privéfeesten op de OP beperkt toegestaan

De gemeente staat sinds kort toe dat sportkantines maximaal 12 keer per jaar een para-commerciële activiteit houden. Dat zijn feesten, bruiloften, recepties e.d.
Het bestuur van Nautilus heeft besloten dat alleen leden de sociëteit op de Oude Plantage voor dergelijke privéfeesten mogen gebruiken. Dien daarvoor een verzoek in bij penningmeester@rvnautilus.nl.
Er is per kwartaal gelegenheid voor 3 feesten. Aanvragen kun je doen voor het lopende kwartaal en voor het daarop komende. Dan heeft iedereen een gelijke kans door het jaar heen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Feesten binnen de vereniging - zoals het nieuwe ledenfeest, jaarreceptie - staan hier buiten. Het zelfde geldt voor sociaal-culturele ledenactiviteiten, zoals bridge-avonden.

Guus Sikkema


 

RotteCompetitie, Joke rukt op in het klassement

Op 28 december is de tweede wedstrijd van de RotteCompetitie gehouden. Deze keer deden er 141 roei(st)ers mee, waaronder 43 Nautilianen. Joke Stenvert eindigde in het klassement als 1e, Marieke van Holten als 3e, Desiree Verlegh als 27e, David Kampman als 43e, de 4* van Christa Louer, Rachel Lopes Cardoso, Susan Rutte en Merijn Pieterse als 49e t/m 52e, de 4* van Aad Terlouw, Krijn van Popering, Ton Degenkamp en John Beljaars als 53e t/m 56e, Christiaan van Meggelen als 57e, Jaap Dekker als 58e, Chiharu Inoue als 60e en Hans Leliveld als 61e.
 
Na twee wedstrijden is Joke Stenvert in het klassement 2e, Desiree Verlegh 20e, Christa Louer 30e, Ton Degenkamp, Krijn van Popering, John Beljaars en Aad Terlouw 31e t/m 34e, Ingeborg Absil, Wilma Straathof en Mette van Essen 37e t/m 39e, Chiharu Inoue 41e, Maartje Kranen 44e, Casper Reinders 46e, Hans Leliveld 47e, Noor Dirven en Lies Kelder 48e en 49e, Wim Verburg 58e en Marieke van Holten 64e. Marieke is de hoogst geklasseerde van degenen die maar één keer meegedaan hebben. Vanaf de vierde wedstrijd komen er grote veranderingen in het klassement, omdat alleen de drie beste resultaten meetellen.
 
De derde wedstrijd is op 28 december. Overigens nog even ter verduidelijking: 4* betekent dubbel vier met stuurman, 4x betekent dubbel vier zonder stuurman, 4- betekent boordvier zonder stuurman en 4+ betekent boordvier met stuurman.
 
Frans van der Vliet

Geslaagd

Aan de OP

Op 8 december zijn geslaagd voor Wherry/D4x+:
Gwen van Haften
Jan van Groenewoud
Mirjam van Dijk
Marieke Venema
Simone Zwaan

Sofieke van Schaik


 

Goede voornemens om mee te doen aan de Bedrijvenregatta?

Heb je op je werk een nieuwjaarsreceptie? Heeft iedereen goede voornemens om af te vallen en te gaan sporten? Dan is dit je kans om je collega’s uit te nodigen een ploeg samen te stellen voor de Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta. Kunnen ze niet roeien? Geen excuus! Nautilus biedt vanaf april weer trainingen aan.
De Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta vindt in 2014 plaats op 12 juli, bijna 2 maanden vroeger dan gebruikelijk. Dat betekent dus dat ploegen ook eerder beginnen met trainen. Wacht dus in het nieuwe jaar niet te lang met het samenstellen van een ploeg en geef je op voor de trainingen!
Voor meer informatie mail naar: info@nautilusbedrijvenregatta.nl

Dana Wiersma


 

Werkzaamheden werkplaats Rotte

Desiderius: beschadigde riem gerepareerd
Half om Half: riempje voetenbord vervangen
Macon: afstelling nagekeken
Makreel: handvat van riem vervangen
Mooi Rood: manchetten en handvatten van beide riemen vervangen
Parijs: onderstel bankje vervangen
Sevilla: losgelaten ruiter gelakt en teruggeplaatst, krijgt preventief onderhoud
Z’n Maat: riempjes voetenbord vervangen
10 riemen opnieuw gelakt
LET OP: VANAF EIND DECEMBER WORDT HET WATER VOOR HET AFSPOELEN VAN DE BOTEN AFGESLOTEN, DE BOTEN WORDEN ALLEEN AFGEDROOGD. DE BOOT KAN EVENTUEEL WORDEN AFGESPOELD MET KRAAN- OF  ROTTEWATER INDIEN DE BOOT ERG VUIL IS.

Desiree Verlegh

Werkzaamheden werkplaats OP

Vlot OP
Nadat het vlot "ontdekt" was, is het in het bezoek-weekend van Sinterklaas naar een werf in Dordrecht versleept en daar ontdaan van ongerechtigheden, vooral schelpdieren en roest, waarna de diepe roestplekken zijn volgelat en de stalen bak voorzien is van veertien aluminium-anodes rondom om toekomstig roesten te minimaliseren. Tevens is na de hogedrukreiniging een nieuwe verse coating aangebracht en heeft de werf de vergrendeling om de meerpalen veraangenaamd door de zware sluitstukken van scharnieren te voorzien. Na vijf dagen is het vlot weer terug gebracht en afgemeerd. Daags na het weekend is men, onaangekondigd, de haven komen baggeren hetgeen eigenlijk pas volgend jaar april/mei zou gebeuren; nu is dit baggeren helaas niet onder het vlot gedaan. Inmiddels wordt veel tijd gestoken in het opnieuw beplanken van het vlot waarbij de omgevingstemperatuur te wensen overlaat en dit dientengevolge nog enige tijd in beslag zal nemen.

Extreem hoogwater
Op 6 december, 's nachts na Sinterklaasavond, is het onverwacht bijzonder hoog water bij springtij geworden met een waterstand van NAP 2,85 die de waterschotten van NAP 2,35 dik overstroomde. Bernard heeft die nacht in waadpak de onderste boten in de gangpaden weten te leggen en deels te stapelen en vele kwetsbare materialen droog en hoog kunnen leggen. Dan blijkt echter dat ondanks verhoogde opstelling van de gereedschapskasten in de werkplaats de verhoging hierop niet berekend is en het nodige materiaal en gereedschap beschadigd is. Verder is het gebouw volgelopen en zijn de onderste kleedkastjes, deels met spullen van ...??? nat en/of beschadigd, zoals een opgeblazen reddingsvest getuigde. Leden die menen spullen in de onderste kastjes te hebben worden hierbij opgeroepen zich over hun kastinhoud te ontfermen.

Botenonderhoud
Het onderhoud aan de boten staat door voorgaande (beredderings)werkzaamheden helaas op een lager pitje, zoals de werkzaamheden aan de 8. Wel zijn inmiddels twee single maassculls Flipper en Plevier en de overvaren maasscull Snip onderhanden genomen. Gestaag vorderen de schoonkrabwerkzaamheden aan de Amazone en de herinrichting van de Zeemeeuw met aangepaste voetenbordondersteuning en vlonders.

Emile Bezemer
 


E-nieuwsbrief

De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster.

De papieren Nautiliaan leent zich vooral voor achtergrondartikelen en sfeervolle verslagen. Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Karen Teich
mede namens Maria van Donkelaar, Sheila Tan

Copyright © 2013 *|LIST:COMPANY|*