Copy
View this email in your browser

E-nieuws Nautilus, januari 2014

De opzet van de Nautiliaan wordt gewijzigd

De Nautiliaan heeft in de loop van zijn 78 jarig bestaan vele veranderingen ondergaan. In 2005 werd de Nautiliaan een kwartaalblad. De laatste verandering was in 2011: vanaf toen zijn de omslagen in kleur gedrukt. Voor de actuele nieuwsvoorziening is er sinds 2002 een website en in 2006 kwam daar een maandelijkse Nieuwsbrief bij. Sinds kort is Nautilus ook te vinden op facebook en twitter (zie onderstaand artikel).
De papieren Nautiliaan diende de laatste jaren vooral als medium voor achtergrondinformatie, verslagen en interviews. Maar het is steeds moeilijker geworden om elke drie maanden de Nautiliaan te “vullen”, zonder daarbij in herhaling te vallen. Bovendien is het de afgelopen jaren heel lastig gebleken om leden te vinden die redacteur willen worden én die dat ook enige tijd willen blijven. Van de inbreng van leden was jammer genoeg ook nauwelijks sprake.
Daarom heeft de redactie in overleg met het bestuur besloten om voortaan in plaats van een kwartaalblad een jaarboek uit te brengen. In dat jaarboek zal, naast de informatie die nu al in het jaarverslag staat, aanvullende achtergrondinformatie over onze vereniging en haar leden worden opgenomen. Het voornemen is om binnenkort het eerste Nautiliaan-jaarboek uit te brengen over 2013. Ook daarvoor is natuurlijk de inbreng van de leden wenselijk en nodig. Wij vragen iedereen om ideeën en/of interessante foto’s daarvoor naar ons op te sturen.
Karen Teich, Maria van Donkelaar

Nautilus op Twitter en Facebook

Sinds enige tijd heeft Nautilus een Twitter- (@rvnautilus) en een Facebook-account. Eigenlijk twee Facebook accounts: een vriendenpagina, met name bedoeld voor Nautilianen om onderling roei-informatie uit te wisselen (te vinden via RV Nautilus) en een bedrijfspagina (te vinden via R.V. Nautilus). Deze laatste pagina is meer bedoeld voor externe communicatie, maar wordt op dit moment nog niet echt gebruikt.
Iedereen met een Facebook-account kan vriend van RV Nautilus worden en informatie op de 'tijdlijn' plaatsen indien hij/zij denkt dat die informatie interessant voor andere Nautilianen kan zijn. Houd er wel rekening mee dat de pagina openbaar is en dus door iedereen gelezen kan worden. Er wordt nu al met enige regelmaat informatie over wedstrijden, trainingen en overige activiteiten (nieuwe ledenfeest, nieuwjaarsreceptie) geplaatst en daarmee wordt het een levendige pagina. Als je leuke en/of interessante informatie voor FB hebt, maar zelf niet weet hoe je dit moet plaatsen, kun je contact met mij opnemen of de informatie e-mailen.
Het twitter-account wordt door Marieke van Holten (wedstrijdinformatie volwassenen), Tjeerd Meester (triatlon), Jannet de Goede (toer- en marathontochten en sociale Nautilus activiteiten) en Sabine Wigmans (triatlon, toertochten en overige informatie) van berichten voorzien. Wil je ook informatie plaatsen op het twitter-account van Nautilus, neem dan contact met mij op. Ik ben in elk geval nog op zoek naar een jeugd (wedstrijd)roei(st)er en iemand die namens de bedrijvenregatta kan twitteren.
Sabine Wigmans (06-14592255 / sabinewi@live.nl)

Toertochten 2014

12 april:          Openingstocht naar Vlaardingen en terug, 2x 20 km
Voorjaar:        Korte tocht voor net-afgeroeiden en leerlingen, max 20 km
11 mei:           Haventocht 25 km, gastentocht met 10 plaatsen voor Nautilianen.
18 mei:           Tocht in Cuyk (ster-tocht), 30 km
7 t/m 9 juni:     Pinkstertocht in Noord-Holland, 3 x 30 km
21 juni:            Rotterdam rond, Marathontocht, 54 km
27 juli:             Culinaire tocht Reeuwijkse Plassen, 30 km
23 en 24 aug.: Lammerentocht in de Albrandswaard, 2 x 35 km
20 september: Schiedamtocht, 25 km
Najaar:            Korte tocht voor net-afgeroeiden en leerlingen, max 20 km
5 oktober:       Sluitingstocht door Leiden en omgeving, 30 km
 
Aan de tochten kan meegedaan worden door Nautilianen die afgeroeid zijn in wherry op de OP. In het voor- en  najaar wordt er een tocht voor leerlingen en net afgeroeiden in de wherry georganiseerd.
Er zijn twee tochten waaraan ook leden van andere roeiverenigingen deelnemen: de Haventocht en Rotterdam Rond.
Alle tochten worden in de nieuwsbrieven afzonderlijk aangekondigd met de inschrijfdata, kosten en andere bijzonderheden.
Voor informatie over de toertochten van Nautilus: Paul Lageschaar (paul.lageschaar@online.nl)
 
Zoals altijd doen leden van Nautilus ook dit jaar weer mee met een aantal marathontochten die op de marathonkalender van de KNRB vermeld staan. Informatie: Wil Lokkerbol (willokkerbol@hotmail.com)

Single-wherry Quand-Même

Nautilus heeft een single wherry - Quand Meme - gestald in de Weerribben. Leden die overweg kunnen met deze boot kunnen haar gratis lenen. Vanaf april is zij weer uit de winterstalling. Overleg: Guus Sikkema info@guussikkema.nl

Headbuffet

Op 23 maart vindt na afloop van de wedstrijden in Amsterdam wederom het HEADBUFFET plaats.
Bar open om 18.00 uur en aanvang buffet om 19.30 uur. Adres: Clubhuis Oude Plantage.
Ook nautilianen die niet deelnemen aan de Head in Amsterdam zijn van harte welkom. Nadere informatie volgt.
Elly Nijssen

Werkzaamheden werkplaats Rotte

BRNO:             stuurkabel vervangen, rigger vastgezet
Keulen:            reparatie aan sliding, trekstang gelast
Kopenhagen:   enkele riemen vervangen, deze boot krijgt na verkoop de riemen van de Stern
Manana:          boot nagekeken i.v.m. vermoede lekkage, niets aangetroffen.
Desiree Verlegh

Werkzaamheden werkplaats OP

Hoog-hoogwater OP
De beredderingswerkzaamheden op de OP hebben meer "voeten in de aarde gehad" ofwel handen in het water dan ingeschat: her en der zijn onder- en volgelopen zaken aangetroffen. Ook De Maas bleek de nodige schade opgelopen te hebben.
Vlot OP
Het aanbrengen van het kunstplanken dek vordert gestaag ondanks de weersomstandigheden. Er moet nog 11,65% van de planken worden vastgezet en op maat ingekort te worden. Bij temperaturen boven de vijf graden, niet te straffe wind en matige deining zou dit nog deze maand te klaren zijn.
Nautilus 8
Met gereduceerde krachten wordt aan de afwerking van het binnenwerk van de overnaadse 8 gewerkt en zijn inmiddels nieuwe instapplanken gemonteerd na van diverse lagen vernis te zijn voorzien. De aanmaak van de 8 voetenborden vordert eveneens en de afstelling per plaats is in bewerking. Er wordt aan reconstructie van de vlonders gewerkt. Daarna rest de conservering van voetenborden en vlonders met diverse lagen.
Zeemeeuw
De dubbelwherry Zeemeeuw wordt van een nieuwe vlonderconstructie voorzien, die onder die handen van Aad Terlouw vorm krijgt.
 Amazone
De dubbelwherry Amazone wordt verlost van de kunsstofvulling in de hak, die zich echter niet makkelijk gewonnen geeft en nogal aan het hout gehecht is. Ondanks dat de boot nu circa twee jaar uit het water is bleek er in deze gevulde hak nog water te staan. Het rotttingsproces heeft zich dus gewoon voortgezet, hetgeen zich openbaarde in de zachte huidgangen.
Snip
Deze single scull blijkt toch meer schade opgelopen te hebben bij de aanvaring met de watertaxi dan eerst was geconstateerd. Er hebben zich nu drie redelijk lange scheuren geopenbaard, waarvoor diverse klinknagels zijn verwijderd zodat een betere scheurbewerking kan plaatsvinden. Omdat de werkplaats nogal vol ligt kan dit plaats vinden in de kleedkamer alwaar de kachel geregeld aanstaat.
Staelduin
De dubbelwherry Staelduin, die ingezet gaat worden op het project Fifty-Fit, is kritisch nagekeken, van nieuwe dollen voorzien en verder her en der geschuurd en gelakt.
Emile Bezemer

Rowlution

Jullie treffen hieronder een bericht aan van Rowlution, een organisatie die in Rotterdam tegen betaling coaches wil leveren aan ploegen die daar behoefte aan hebben.
Het bestuur is van mening dat betalen voor coachen of instructie eigenlijk niet past bij de cultuur binnen Nautilus, maar dat aan de andere kant dit soort ontwikkelingen niet is tegen te houden. Nautilus zal als vereniging geen gebruik maken de diensten van deze organisatie, maar het staat onze leden vrij om dit wel te doen. Als je volgens onze regels roeit in een boot waarin je mag roeien, bepaalt het bestuur niet wie er wel of niet met je meefietst. Wel omkijken: De leden blijven verantwoordelijk voor het materiaal!
Veel leden van Nautilus geven instructie aan nieuwe leden en aan deelnemers van onze Bedrijvenregatta. Dat gebeurt allemaal gratis. Als sommige leden voor dit soort activiteiten betaald worden, kunnen wij uiteindelijk wel het halve ledenbestand op de loonlijst zetten. Dat is nu niet aan de orde. De betaalde coaches zullen vooral leden van Skadi zijn. Het bestuur hoopt dat de dag waarop een lid van Nautilus dat eerst op kosten van de vereniging een dure coachcursus heeft gevolgd, vervolgens tegen betaling zijn diensten aanbiedt aan andere leden, nooit komt!  
Namens het bestuur, Frans van der Vliet
  
Beste Roeier,
Het gros van de roeiers op de Rotte heeft onder begeleiding zijn afroeidiploma gehaald, maar moet het nu tijdens de training vaak zonder begeleiding doen. Rowlution biedt de mogelijkheid om deze belemmering te overkomen.
Rowlution is een initiatief van toproeister Wianka van Dorp en Paul Frijters. Onze insteek is het naar een hoger niveau tillen van de roeisport over de gehele breedte door het beantwoorden van de vraag naar coaching. Rowlution levert roeicoaches (van verschillenden niveaus) om jouw roeiploeg de gelegenheid te bieden op de eigen vereniging in Rotterdam met eigen materiaal te trainen onder begeleiding. De basis van “het product” dat wij leveren bestaat uit het garanderen van regelmatige coaching van een gepast niveau tegen een goede prijs (beginnend bij €15 á 25 per uur). Deze begeleiding is bedoeld voor roeiers van elk niveau die door wat aanwijzingen van een coach aan de zijkant meer plezier uit de training willen halen of willen toewerken naar een wedstrijd.
Mocht jij op dit moment (in een ploeg) roeien en graag wat meer begeleiding hebben voor bijvoorbeeld het varen van de Head of gewoon om de techniek wat bij te schaven, neem dan contact op met Rowlution door een email te sturen naar rowlution@gmail.com met daarin de volgende informatie:
  • Boot type waarin de ploeg (meestal) vaart
  • Ervaring van de ploeg
  • Hoe vaak en wanneer de coaching nodig zou zijn
  • Doel van de extra begeleiding (wat meer sturing, bijschaven van techniek of wedstrijd)
Met vriendelijke groeten,
Wianka van Dorp en Paul Frijters (Rowlution)

Inloop ploeg A roeien op zondagmorgen 10.00 uur

Vanaf februari wordt er gestart met een inloop-ploeg op zondagochtend om 10.00 uur aan de Rotte. Het is met name de bedoeling om in A-boten te gaan roeien, dus ervaring in A boten is gewenst. Er is geen verplichting om elke keer te komen. Er wordt met de sportsplanner gewerkt, waarbij iedereen die komt zich opgeeft. Afhankelijk van het aantal mensen, worden de boten ingedeeld.
Je kunt je aanmelden voor de het zondagochtend-roeien bij Bas Goris (Basbasbas@xs4all.nl).
Corien Bos

Rotte-competitie

Op zaterdag 25 januari was de vierde aflevering van de Rotte-competitie 2013-2014. 187 roei(st)ers namen deel, waaronder 51 Nautilianen (nog afgezien van 5 stuurlieden), die roeiden in 3 achten, 3 vieren, 4 tweeën en 7 skiffs. Het klassement vermeldt inmiddels 281 namen.
Joke Stenvert eindigde (qua punten) als derde, Marieke van Holten als vierde, Desiree Verlegh en Jantien van der Kooij (in 2x) als 50e en 51e, Niels Andeweg en Johan Maljaars (2x) als 82e en 83e, John Beljaars, Ton Degenkamp, Stefano Pasquali, Edzo Ebbens, Douwe Schuurman, Pim Kerklaan, Krijn van Popering en  Aad Terlouw (8+) als 84e t/m 91e, Jeroen Harrewijne, Tom Dousma, Koen Vermeulen, Tjeerd Meester, Jeroen de Mutsert, Damir Vukovic, Maarten van de Velde en Martin Leclerq (8+) als 92e t/m 99e en David Kampman als 100e.
In het klassement (de drie beste resultaten tellen) staat Marieke van Holten nu tweede, Joke Stenvert derde, Desiree Verlegh 28e, Niels Andeweg 32e, Jeroen Harrewijne 33e, Christa Louer 34e, Krijn van Popering 35e, John Beljaars 36e, Aad Terlouw 37e, Rachel Lopes Cardoso 43e, Susan Rutten 44e, Merijn Pieterse 45e, Ton Degenkamp 51e, Pim Kerklaan 52e, Koen Vermeulen 53e, Yosanna Heeroma 55e, Ingeborg Absil 56e, Wilma Straathof 57e, Chiharu Inoue 61e, Maartje Kranen 66e, Casper Reinders 69e, Hans Leliveld 75e, Noor Dirven 83e, Lies kelder 84e, Ivo van der Werf 85e, Ton Steenbergen 86e en Pim Ouwehand 87e.
De vijfde wedstrijd is op zaterdag 15 februari. De start is om 10.00 uur op de Rottemeren. Meedoen is leuk, meefietsen ook.
Frans van der Vliet

Pinkstertocht naar Noord-Holland

Wie denkt er al aan Pinksteren? Nou, de toercommissie wel. Voor zo’n 40 Nautilianen mooi roeiwater en accommodatie zoeken moet bijtijds gebeuren. En het is weer gelukt: de Pinkstertocht (7-8-9 juni) gaat dit jaar naar Alkmaar en omstreken. We overnachten in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp.
Meer informatie volgt later. Mocht je je al aan willen melden, dan kan dat bij Wil Lokkerbol, willokkerbol@hotmail.com
Vera Swan

Doe mee aan de 35e editie van de Bedrijvenregatta op 12 juli

De Van Oord-Nautilus Bedrijvenregatta viert dit jaar een lustrum! Wil je meedoen aan deze feestelijke editie, maak dan je collega’s ook enthousiast en schrijf je in. Geen eigen boot, onervaren roeiers? Geen probleem, Nautilus biedt vanaf eind maart wekelijkse ploegentrainingen aan.
Kijk op www.nautilusbedrijvenregatta.nl voor meer informatie.
Vera Swan

5 februari: Informatie-avond FiftyFit Roeien

Op dinsdag 4 maart start FiftyFit Roeien op de Rotte. Een aantal Nautilianen heeft zich al opgegeven om te helpen als instructeur of voor-roeier. Voel je daar ook wat voor, kom dan op 5 februari om 20.00 uur naar de informatie-avond op de Rotte.
Weet je iemand die zin heeft om sportief buiten bezig zijn te combineren met gezelligheid, geef ze dan de informatie die je op de Nautilus website vindt.
Zou je het zelf leuk vinden om deel te nemen aan FiftyFit Roeien, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
FiftyFit-informatie vind je op de Nautilus-website onder het tabje Roeien.
Vera Swan
 


E-nieuwsbrief

De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster.

Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Maria van Donkelaar
mede namens Karen Teich, Sheila Tan

Copyright © 2014 *|LIST:COMPANY|*