Copy
View this email in your browser

E-nieuws Nautilus, oktober 2014

Activiteitenagenda

Algemene ledenvergadering op 24 november
 

De volgende Algemene Leden Vergadering is op maandag 25 november vanaf 20.00 uur op de OP.
Op de agenda staan in ieder geval de begroting, het beleidsplan en het vlootplan 2015.  Volledige agenda en stukken komen 2 weken tevoren op de website.
           

Mosselmaaltijd op 1 november

Aanvang 18.30 uur
De mosselen zijn van goede kwaliteit, maar wel duur. Gelukkig kunnen wij de prijs van vorig jaar handhaven: 18,00 euro uitgaande van 1,5 kg p.p. inclusief brood en diverse sauzen. De mosselman met echtgenote kookt voor ons de mosselen. De barcommissie zorgt voor bardienst, de aankleding, brood en sauzen.
           
Voor de niet-mossel- liefhebbers kan voor een vervangende maaltijd gezorgd worden, mits dat van te wordt aangegeven.
Aanmelden kan uiterlijk tot en met 29 oktober bij Elly Nijssen: e.nijssen@erasmusmc.nl

Elly Nijssen                         

Rotte Competitie

Op zaterdag 1 november is de eerste wedstrijd van de Rotte Competitie 2014-2015. De start is om 10.00 uur op de Rottemeren. Iedereen die niet meedoet, wordt dringend verzocht om (aan de Rotte) geen boot in het water te leggen tussen 9.00 uur en 9.15 uur. Ook wordt niet-deelnemers dringend verzocht om de wedstrijd niet te hinderen!
 
Frans van der Vliet

Bridge- en klaverjasavond: 11 november 
 

De koffie staat weer klaar aan de Oude Plantage om 19.30 uur. Gestart wordt met spelen om 19.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Meld je aan voor de eerstvolgende bridge- en klaverjasavond op 11 november a.s. bij Wil Lokkerbol:  willokkerbol@hotmail.com of 010-4550642 of 06-4481631.

Wil Lokkerbol         

 

 

Wedstrijduitslagen

Weesper Molenwedstrijd, blik voor Zoë en Linda
 

Op 11 oktober was de Weesper Molenwedstrijd, een wedstrijd voor jeugd en junioren.
Arend van Gog werd bij J13 1x 7e van de 24. Noor Dirven werd bij M16 1x 6e van de 12. Tom Beckers en Willem van den Berge werden bij J16 2x 7e van de 12. Zoë Gallé en Linda Groenendijk werden bij M16 2x 1e van de 9. Gefeliciteerd! In hetzelfde nummer werden Hester van Wessel en Hieke Lampe 6e.
 

Tromp Boat Races, blik voor Anne, Janine, Anna, Frederieke en Tes

De Tromp Boat Races op 18 oktober hadden ook dit jaar weer een enorm aantal deelnemers. Nautilus was met zes boten aanwezig. 
Anne Rongen, Janine Dousma, Anna Bertling, Frederieke van der Blom en stuurvrouw Tes Wells werden bij BV4* in hun eigen leeftijdsklasse DVA 4* eerste van de 3 ploegen en dat betekent een overwinning. Gefeliciteerd dames! In het totaal werden zij 3e van de 20 ploegen.
Bij J18 1x werd David Kampman 22e van de 60 (zestig!) skiffeurs.
Bij DV1x werd Joke Stenvert in haar leeftijdsklasse DVD1x vierde van de 9 en in het totaal 10e van de 28.
Bij V1x werd Bas Kruik in zijn klasse VA1x zevende van de 8 en in het totaal 28e van de 49.
Bij V2x werden Johan Maljaars en Niels Andeweg in hun klasse VA2x zevende van de 7. In het totaal werden zij 9e van de13.
En bij V4* werden Ivo van de Werf, Ton Steenbergen, Pim Ouwehand, Peter van Soldt en stuurvrouw Sabine Wigmans in hun klasse VA4* vierde van de 4 en in het totaal 15e van de 23.

Frans van der Vliet  
 

Oproepen


Winterarrangement boten-wellness Oude Plantage
 

Vanaf donderdagavond 6 november 2014 van 7.00 – 10.00 (19.00 – 22.00) en volgende donderdagavonden wordt er gelegenheid geboden om bootonderhoud te geven aan de Oude Plantage.
 
Wij bieden u een keur aan onderhoudsfaciliteiten en tal van materiaalbehandelingen zoals schuren, schrappen, zagen, lijmen en lakken in het “wellness-centre OP”. Deze “verwenbeurten van botenbody’s” en aanvullende zaken zijn noodzakelijk voor de instandhouding van de vloot.  
Schroom niet en maak zo vaak mogelijk gebruik van deze prachtige aanbieding, geldig voor alle donderdagavonden tot en met eind maart. Het team van Emile Bezemer heet u van harte welkom!      

Overige mededelingen

AED training
 

Sinds half oktober hangt er aan de Rotte een AED (Automatische Externe Defibrillator) en over een wat langere tijd ook op of bij de OP. Een apparaat dat levensreddend kan zijn bij een hartstilstand.
Hopelijk gebeurt het niet, maar mocht er iemand onderuit gaan, dan is het ook handig als er mensen zijn die weten hoe je daarmee omgaat en hoe je zo’n apparaat gebruikt. Daarom heeft Martijn Maas een aantal trainingen verzorgd voor in totaal 21 Nautilianen.
Op 7 en 13 oktober is er flink geoefend op hoe je moet handelen wanneer je geconfronteerd met een slachtoffer van een circulatiestilstand. Het was vooral een avond van leren en herhalen, zodat de volgorde van handelingen in je systeem zit. Een nuttige exercitie die hopelijk nooit in praktijk gebracht hoeft te worden, maar zorgt dat een aantal mensen voorbereid is, mocht het nodig zijn. In de loop van het jaar volgt er bij voldoende belangstelling nog een training. Heb je interesse geef je op bij Martijn Maas via martijnmaas@hotmail.com. Als er voldoende kandidaten zijn wordt weer een training gepland.       
 








 


 

Roeikamp jeugd 23 en 24 oktober

Op donderdag 23 oktober en vrijdag 24 oktober heeft het jeugdbestuur een roeikamp georganiseerd voor de jeugd. Op donderdag was er onder andere de mogelijkheid om in een acht te stappen! In de middag hebben we gecoacht met behulp van video-analyse. In de avond hebben we geprobeerd een film te kijken, maar toen dat door het niet werkende internet en ondanks vele pogingen/ideeën niet lukte, zijn we met z'n allen spelletjes gaan spelen. Op vrijdag was het weer niet super, het regende en het waaide, maar we hebben toch twee wedstrijdjes gehouden van de racebaan tot aan het vlot van Nautilus! Al met al was het een zeer geslaagd kamp en zeker voor herhaling vatbaar!
 
         
 

Communicatie jeugd
 

Sinds kort heeft onze jeugdafdeling een eigen emailadres jeugdbestuurrvn@gmail.com. Wil je meer weten over activiteiten van de jeugd, word dan vrienden met Nautilus op Facebook, er is een speciale groep voor de jeugdleden.

Nautilus op TV-Rijnmond

Op woensdag 22 oktober werd door TV Rijnmond in het bericht over de storm en het hoge water in Rotterdam ook verslag gedaan vanuit onze locatie aan de OP. Om deze nieuwsuitzending te bekijken, zie: http://youtu.be/xiiTPG5IGig

Werkzaamheden werkplaats Rotte

Amsterdam:    deze boot zal i.v.m een materiaalgebrek terug gaan naar de leverancier
Antilope:         skiff is uit de stelling gevallen door onhandig handelen met C1. Schade is gerepareerd
Blizzard:         strip van  beide riemen verwijderd
Depressie:      riempjes aan voetenbord vervangen
Gnoe:             versleten handvatten riemen vervangen
Hert:               wisselclips in de dollen gedaan, dollen kunnen nu gemakkelijk hoger/lager
                       worden afgesteld
Kopenhagen: manchetten van de riemen vervangen
Manana:        dol gerepareerd en sb-riem gerepareerd
Marlijn:           lekkende riem gerepareerd
Mistral:           klemzittend ontluchtingsdeksel recht gezet
Mooi Rood:    manchetten van riemen vervangen, puntje boot gerepareerd
Parijs:            afstelling riem gecontroleerd, diverse lakschades gerepareerd, skeg 
                      rechtgezet
Ree:              schade aan boord gerepareerd die is ontstaan door verkeerd om in de 
                     stelling leggen
Rog:              ontluchtingsdeksel is vervangen
Ergometer:    batterijen vervangen
Attentie: sinds kort hebben de dollen van veel boten een rubberdop gekregen op de uitstekende bouten. Het bevestigen van tennisballen, ter voorkoming van stootschade, is dan niet meer nodig.

Attentie vrijwilligers werkplaats: indien je het verzoek hebt ontvangen om op een bepaalde avond te  komen helpen in de werkplaats a/d Rotte, dan rekenen wij op je aanwezigheid of vragen we je om een vervanger te regelen.  Wij hebben alleen degenen benaderd die eerder hebben aangegeven belangstelling hebben om in de werkplaats te helpen, dus wij vertrouwen erop dat je ook bereid bent een avond te komen helpen. 

Desiree Verlegh

Werkzaamheden werkplaats OP
 

Hoogwater OP
Op woensdagmorgen 22 oktober 2014, zeer vroeg,  heeft het hoogwater, springtij aangewakkerd door een stormachtige noordwester, zich weer weten binnen te dringen in loods en gebouw. Gelukkig was de avond er voor reeds het nodige gedaan door 9 “opgetrommelde” mensen om kwetsbare boten op veilige plaatsen te leggen en af te meren evenals materialen en gereedschappen op te tassen. De inpandige waterhoogte is ca. 15 á 20 cm geweest. Het water is grotendeels weer met trekkers en dweilen verwijderd, waarmee de overlast beperkt is gebleven. Enig oponthoud is veroorzaakt door een interview voor de RTV, die hoofdzakelijk wilde weten wat en hoe groot de schade is, terwijl je op dat moment midden in de plassen staat. De nieuwe hoogwaterschotten waaraan Bernard werkt konden helaas niet op deugdelijkheid getest  worden, door het plotseling vroege optreden van het hoogwater dit seizoen.
 
Onderhoud Tonijn
Het achteronder van de overnaadse dubbelscull is van enige lagen vernis voorzien en op de boordranden zijn alle schroefgaten gestopt en verlijmd. Het inmiddels gesneden nieuwe achterdek van 3mm multiplex kan nu aangebracht worden, al dan niet voorzien van stootrand.
 
Onderhoud Amazone
De overnaadse dubbelwherry Amazone is voorzien van twee nieuwe zandstroken in het achterschip met een nieuwe hak. Beide stroken moeten nog gelijmd en geklonken worden. Verder wordt er gewerkt aan de buitenkiel ter plaatse van de nieuwe stroken.
 
Onderhoud De Nes
De oude De Nes, vroeger Quatre Bras geheten, is inwendig opgeschuurd en van enige laklagen voorzien. Het losneembare binnenwerk is eveneens opgeschuurd en gelakt. Hierna kan montage weer plaats vinden.
 
Tuinonderhoud
Daags voor het hoogwater is onderhoud aan grasmat (na verwijderen van gevallen blaadjes en kastanjes) en aanverwante artikelen gepleegd, waarna het hoogwater de resterende gevallen blaadjes heeft afgevoerd.

Emile Bezemer                                                                                                       
 

Aangeboden: ergometer

                                                                              
 
Ergometer, merk: Carl Lewis.
In goede conditie. Goed voor je dagelijkse/wekelijkse workout.
In te stellen in weerstand, tijd en tempo.
Inclusief gebruikershandleiding.
Kan deels uit elkaar voor transport.
tegen elk aannemelijk bod.
 
Je kunt contact opnemen met: Margreet Pontier
email: mpontier@gmail.com


E-nieuwsbrief

De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster. Weet je de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet meer, wend je tot de webmaster.

Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,

Karen Teich
mede namens Sheila Tan

Copyright © *|2014|* RV Nautilus