Copy
nieuwsbrief

titel

Beste Nautiliaan,

Graag sturen we je hierbij namens de redactie van de Nautiliaan en de webmaster van de Nautilus-site de digitale Nautilus nieuwsbrief van september 2013.

Met vriendelijke groet,

Jannet de Goede 
mede namens Karen Teich, Maria van Donkelaar en Sheila Tan

De Interne commissie past haar activiteiten aan

De Interne bestaat alweer meer dan 15 jaar. Ontstaan als een commissie met als doel het organiseren van activiteiten voor Nautilianen om op die manier mee te helpen dat roeiers van de Rotte en de Oude Plantage elkaar (beter) leren kennen en bv roei ervaringen op beide locaties met elkaar delen.

 

Zoals bij veel verenigingen is ook bij Nautilus te merken dat mensen het steeds drukker krijgen, agenda’s lopen snel vol en vaak is er naast werk en gezin alleen nog tijd voor de wekelijkse roeitraining. Daarnaast worden bij Nautilus al veel activiteiten georganiseerd, zoals de triatlon, meerdere roeiwedstrijden, een open tuinen dag, kaartavonden, alsook veel toertochten. Oftewel er is veel keuze aan bezigheden. Bij de Interne is te merken dat de belangstelling voor haar onderwerpen afneemt. We zijn dan al blij met 10 of 15 deelnemers, maar dat op een bestand van bijna 500 leden, is natuurlijk marginaal.

 

We hebben ons dan ook beraden over de toekomst van de Interne en hebben besloten het organiseren van activiteiten te verminderen. We willen onszelf niet opheffen, maar gaan minder vaak het initiatief nemen voor het organiseren van evenementen. We stoppen dus met het regelen van het eerste- en laatste avondmaal aan de Rotte, de winteractiviteiten en het wisselend zomerevenement.

 

We willen het organiseren van activiteiten meer laten afhangen van speciale momenten, die om actie vragen. Dit kan vanuit de commissie zelf of vanuit de vereniging of het bestuur. Denk hierbij bv aan een familiedag, een lustrum, een zeer bijzondere tewaterlating, enz.

 

Wil je iets organiseren voor Nautilianen en heb je hulp nodig? 

De leden van de Interne zijn :  Els Heerschap, Barbera Luten, Ineke van Gulick, Fran van Vliet, Barbera van der Wilk en Peter van de Witte.

Benader een van ons, of mail naar interne@rvnautilus.nl

Gevraagd platte LCD tv

Voor de instructie op de Oude Plantage zoeken we een platte LCD tv om video-opnamen te bekijken. Koop je zelf binnenkort een nieuwe, doneer dan de oude aan Nautilus. Graag een berichtje aan penningmeester@rvnautilus.nl.

 

Guus Sikkema

Bridge- en Klaverjassen

Het winterseizoen komt er weer aan, wat betekent geen roeien meer in de avond. Kom daarom bridgen of klaverjassen. Meld je aan voor de 

 

eerstvolgende bridge- en klaverjasavond op 8 oktober a.s

 

bij Wil Lokkerbol willokkerbol@hotmail.com of 010-4550642 of 06-4481631

 

De koffie staat klaar aan de Oude Plantage om 19.30 uur. Gestart wordt met spelen om 19.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Jean Batist heeft voor de bridgers een kleine competitie in het leven geroepen. Hij zorgt ook voor de bidbakjes e.d. Wil Lokkerbol zorgt ervoor dat er steeds voldoende mensen zijn om aan elk tafeltje 4 spelers te krijgen. Een aantal Nautilianen kan zowel bridgen als klaverjassen waardoor het lukt om iedereen, die komt, ook daadwerkelijk aan het kaarten te krijgen. Elly Nijssen zorgt voor de koffie en de borrel.

 

Ook al kan je maar 1 avond aanwezig zijn, is dat geen belemmering. Ook niet-Nautilianen zijn van harte welkom. 

 

Maar belangrijk: kan je niet kaarten en wil je alleen een avondje rond de bar doorbrengen of gewoon met je kaartende partner meekomen, kan dat uiteraard ook. Het verhoogt de gezelligheid!

 

Wil Lokkerbol

Mosselmaaltijd

Zoals elk jaar weer een 

 

MOSSELMAALTIJD aan de OUDE PLANTAGE

Datum: 2 november. Aanvang 18.30 uur

 

De mosselen zijn schaars, gelukkig kunnen wij de prijs van vorig jaar handhaven: 18,00 euro uitgaande van 1,5 kg pp inclusief brood en diverse sauzen.

De mosselman met echtgenote kookt voor ons de mosselen. De barcommissie zorgt voor bardienst,  de aankleding, brood en  sauzen.

Voor de niet-mossel- liefhebbers kan voor een vervangende maaltijd gezorgd worden mits van te voor aangegeven.

Aanmelden kan tot en met 26 oktober bij Elly Nijssen: e.nijssen@erasmusmc.nl

 

Elly Nijssen

Bruggenloop

Noteer alvast in je agenda:

 

Op zondagmiddag 8 december starten weer 8000 enthousiaste hardlopers voor een rondje over Rotterdamse bruggen.

Nautilus zal weer meewerken met verkeersregelaars en een verzorgingspost. Reserveer dus vast deze datum. Nadere informatie volgt.

 

Henk Hagers en Jan Willem Sanders

Gebouwen

Voor de Rotte zijn nieuwe kastjes voor de kleedkamers aangeschaft. In tegenstelling tot de bestaande die een eigen slot + sleutel hebben (en de ontbrekende zijn nu van nieuwe slotjes voorzien) hebben de nieuwe kastjes 2 ogen waardoor eenieder zijn/haar eigen hangslot kan hangen. 

Tip 1: Met een cijferslot kan een hele ploeg van 1 kastje gebruik maken.

Tip 2: Haal voor vertrek het slot van het kastje; als blijkt dat er Nautilianen zijn die denken dat men een kastje kan claimen door er zijn/haar slot op te hangen; dat is niet de bedoeling. Mocht dat toch gebeuren, dan zal een wedstrijd haakse slijper vs hardnekkig slotje de uitslag bepalen.

Vraagje: één nieuwe kast staat nu vrij krap in de dameskleedkamer. De andere 2 nog in de werkplaats. Zijn er nog suggesties waar deze het best geplaatst kunnen worden? Mail ze aan: seldenrath@live.nl

 

Afvalrecycling

Regelmatig kom ik chemisch afval, flessen en papier in de vuilnisbakken tegen (geen schone sport), of flessen op de gekste plaatsen. Aan de OP ruim ik dat gelijktijdig met het boodschappen doen op. Op de Rotte is er een oud papier doos onder het logboek. Flessen kan ieder zelf heel simpel in de glasbak deponeren, voor klein chemisch afval is een verzamelbakje in de werkplaats. Een beter milieu begint bij jezelf.

 

Bernard Seldenrath

 

Van de werkplaat OP

Nautilus

De buitenhuid van de 8 is ruw opgeschuurd en moet nader en fijner geschuurd worden om de aanwezige scheuren goed in detail te kunnen waarnemen en onderhanden te nemen. Chris H. is bezig met de vele meters naad uit te krabben, terwijl Henk H. en Aad T. het beschadigde stuk kiel passend maken. Dit moet gelijktijdig met het uitvullen van de aangrenzende huid verlijmd worden, zodat alles één geheel wordt. Inmiddels is aan de achtersteven eveneens een slecht stuk ontdekt  waaraan het roer hangt. Dit vraagt eveneens om ingrijpen. Al met al betekent dit dat het plan om de boot op korte termijn te water te laten helaas niet gehaald gaat worden.

 

Amazone

De Amazone is aan de binnenzijde van een laag epoxy voorzien door Bernard S. met de verwachting dat eventuele waterresten niet op de huid inwerken. De buitenzijde zal na schoonkrabben/schuren worden voorzien van vernis dat meer ademt.

 

Zeemeeuw

De Zeemeeuw is onderhanden genomen om de vulblokken onder de klapriggers meer in overeenstemming te brengen met de spanten. Tevens wordt de zijdelingse ondersteuning op de vlonders aangepast om makkelijker verontreinigingen, zoals blaadjes en takjes en etenswaren, die voor verstopping zorgen bij het leeghozen van de boot, onder de vlonders te kunnen verwijderen. Inmiddels is nog een slechte spant achter de stuurstoel opgemerkt, die tevens om aandacht vraagt.

 

Vlot

Er is een aanvang gemaakt met het ontmantelen van het vlot, omvattende het losmaken van de bevestigingsbeugels en de vlonderplanken met toebehoren, de rubberstootrand. Dit is nodig om het vlot grondig te kunnen schoonspuiten op een werf en om het roesten tegen te gaan middels te monteren anodes. De datum voor vertrek van het vlot staat nog niet vast.

 

Hoogwaterschotten en zandslangen

Met het najaar en mogelijke kans op hogere waterstanden zullen binnenkort  de hoogwaterschotten vóór en de zandslangen tegen de deuren geplaatst worden. Daartoe wordt aan de binnenzijde der schuifdeuren de desbetreffende opmerking gehangen.

 

Emile Bezemer

 
logo

E-nieuwsbrief
De website is hét middel voor actuele berichten. Teksten en foto’s voor de website kun je verzenden naar de webmaster.

De papieren Nautiliaan leent zich vooral voor achtergrondartikelen en sfeervolle verslagen. Met deze digitale nieuwsbrief willen we actualiteiten en nieuwe berichten op de website actief onder je aandacht brengen. Mail je berichten voor het volgende e-nieuws naar de Nautiliaan.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief gebruiken we de adressen van de website. Adreswijzingen s.v.p. doorgeven via de ledenadministratie.

Stuur dit bericht door
Afmelden