(se dansk version nedenfor)

September at Medical Musieon


Medical Museion is getting back into gear after the summer holidays, and heading for an eventful Autumn. In this edition, we bring you a new exhibition on the lives of doctors, a jazz-fuelled trip back to the 1950s, blog highlights, and a MUSE seminar from our visiting professor Ken Arnold, Head of Public Programmes at the Wellcome Trust in London.

Nine Doctors, Nine Lives

When term starts for students at the Faculty of Health Sciences, they will be welcomed by nine of their predecessors from the last 150 years. The exhibition Nine Doctors, Nine Lives shows how nine people, each marked by their era, environment, and personality, went through medical training to become very different kinds of practitioner, contributing to health research, patient care and medical education. The exhibition combines the professional and the intimate to emphasize that doctors aren’t just doctors; they’re people too. 
 
Nine Doctors, Nine Lives will be opened by Dean UIla Wewer on Monday 27 August at 1pm in the Panum building's new entrance hall, Nørre Alle 20, 2200 Copenhagen N. All are welcome.
 
The exhibition is a collaboration between stud. mag. Astrid Møller-Olsen and physician, dr. med. Gert Almind.

The Golden 50s

This year’s city-wide Golden Days festival jives back into the 1950s, and Medical Museion invites you to join us on a jazz-fuelled walking tour through medical Copenhagen. The tour begins at the beautiful city ramparts overlooking the National Serum Institute, home of some of the world’s greatest medical researchers, including James D. Watson, known for his part in the discovery of the structure of DNA, and Niels Kaj Jerne, who was awarded the Nobel prize for medicine in 1984. Meet Watson, Jerne and others on the tour, which follows the story of Jerne’s epiphany on Knippel’s Bridge, which fundamentally changed our understanding of the body's immune system.
 
The tour culminates at Medical Museion with drinks and sandwiches, and is led by Professor Thomas Söderqvist, Director of Medical Museion and author of a biography of Niels Kaj Jerne. Tickets can be bought from Billetlugen. Please note that the tour is in Danish.

Biohacking Workshop

Our local biohacker space in Copenhagen, BiologiGaragen @ Labitat, is hosting a workshop on the last weekend in August inviting people to get hands-on with DNA. If you fancy extracting DNA from an onion, hacking a microscope out of an old webcam, or chatting to scientists about how cutting edge genetic technologies should be used, email Rüdiger Trojok on trojok@openbioprojects.net or read more on the flyer.
 
The workshop is a taster of what’s to come when we open our biology lab-installation in November, as part of our Studiolab project, From Kitchen Sink to Museum: Doing and Debating Synthetic Biology

Ken Arnold from Wellcome Collection is visiting professor at Medical Museion

Ken Arnold, Head of Public Programmes at Wellcome Trust and the creative mind behind the world’s leading medical exhibition venue, Wellcome Collection in London, is visiting professor at Medical Museion in August and September. Ken is the world's foremost authority on the interface between history of medicine, medical museums and sci-art. By bringing these disciplines together in a new form of ‘hybrid space’, he has set new agendas for science, technology and medical museums.
 
On Thursday the 6th of September from 3-4.30pm, Ken will give a MUSE Seminar in the Medical Museion Auditorium entitled Curating time: New formats of public engagement at Wellcome Collection?

Popular picks from our web universe

The Medical Museion blog continues to feature voices from across the curatorial, exhibition, and academic staff, and highlights activities here and current debates across medical science, science communication, and museology. Here are a few recent highlights.
Medical historical collections in Paris

BY  21 MAY 2012
I spent three very enjoyable days in Paris last week, giving several lectures on the history of medicine to 25 general practitioners and visiting medical collections with them. The course is offered through the Danish Medical Association and is a great chance to delve deep into the material culture of medical history. (read more)
The Trickster Museum

BY KARIN TYBJERG 19 JUN 2012
The trickster is clever and mischievous, crafty and artful, charming and entertaining. He or she lives outside established hierarchies, crosses boundaries and brings objects from one realm to the other. This character sprang to mind as we were discussing the identity of Medical Museion. What should the role be for museums in general and how (read more)
Models and Disappearing Figures: The Weird World of Image Permissions

BY   25 JUL 2012
Over the last month I’ve found myself in a strange vortex of image permission issues. So I thought I’d have a little rant, but also wanted to play around with some possible implications for debates about open access and ownership in academic publishing. The disappearing figure I have a paper close to publication that includes (read more)

And that's just the beginning!


September is a busy month at Museion, and October will continue the trend…
 
On the 4th October we’ll open our new major exhibition Obesity - What's the Problem?, and on October 12th, our legendary Culture Night activities will focus on the history and future of surgery, celebrating the 225 year anniversary of the home of Medical Museion, the Danish Royal Academy of Surgeons.

September på Medicinsk Museion

Medicinsk Museion er så småt ved at komme sig oven på ferien, og vi går en spændende og travl tid i møde. I denne udgave af nyhedsbrevet byder vi på en ny udstilling om læger, som jo også er en slags mennesker, en rejse tilbage til 1950’erne med Golden Days, samt en gæsteforsker og et MUSE Seminar. 

Læger er også en slags mennesker!

Når de lægestuderende begynder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i slutningen af august, vil de blive hilst velkommen af en udstilling om ni af deres forgængere i faget igennem de sidste 150 år. Udstillingen skildrer, hvordan ni mennesker, præget af periode, miljø og personlighed, har udfyldt og fortolket lægegerningen på hver deres måde. Alle har de været igennem den samme lægeuddannelse, men selve udlevelsen af faget kommer an på mennesket bag.
 
…også en slags mennesker: 9 læger 9 liv åbnes af dekan Ulla Wewer mandag den 27. august kl. 13 i Panumbygningens nye indgangshal, Nørre Alle 20, 2200 København N.
 
Udstillingen er planlagt, researchet og udformet i et samarbejde mellem stud. mag. Astrid Møller-Olsen og læge, dr.med. Gert Almind. 

De Gyldne 50ere

Årets Golden Days festival twister sig tilbage til 1950’erne, og i den forbindelse inviterer Medicinsk Museion på en jazzet vandretur i 1950’ernes medicinske København. Turen begynder på Christianshavns Vold - byens historiske forsvarsværk - med udsigt til Statens Serum Institut. Her arbejdede nogle af tidens største medicinske hjerner, blandt andre James D. Watson, der blev kendt for sin del i opdagelsen af DNA’s struktur, og Niels Kaj Jerne, der fik Nobelprisen i medicin i 1984. Mød Watson, Jerne og andre, og hør historien om Jernes åbenbaring på Knippelsbro, der kom til at forandre vores syn på kroppens immunforsvar.
 
Turen afsluttes på Medicinsk Museion, hvor der vil være forfriskninger. Tourguide og historiefortæller er professor Thomas Söderquist, Medicinsk Museions direktør, og forfatter af en biografi om Niels Kaj Jerne.  
Byvandringen finder sted torsdag den 20. september, kl 17. Billetter koster 75 kr (plus gebyr) købes på Billetlugen. Byvandringen foregår på dansk.

Biohacking Workshop

De københavnske biohackere fra BiologiGaragen @ Labitat afholder en workshop i den sidste weekend i august, hvor de giver folk muligheden for at komme lidt nærmere på DNA. Hvis du vil lære, hvordan man trækker DNA ud af et løg, laver et mikroskop ud af et gammelt webcam, eller snakke med forskere om, hvordan den nyeste genforskning skal bruges, så send en email til Rüdiger Trojok på trojok@openbioprojects.net eller læs mere her.
 
Workshoppen er en smagsprøve på, hvad der er i vente, når vi åbner vores laboratorieinstallation Syntetisk biologi fra køkkenvask til museum, som åbner til november. Installationen er en del af StudioLab.

Ken Arnold fra Wellcome Collection er gæsteprofessor hos Medicinsk Museion

Ken Arnold, Head of Public Programmes, og den kreative drivkraft bag verdens førende udstillingssted for medicinsk kultur og historie, Wellcome Collection i London, besøger Medicinsk Museion i august og september. Ken Arnold er en kapacitet inden for mødet mellem medicinens historie, medicinske museer og sci-art. Ved at bringe disse discipliner sammen i et nyt ’hybridrum’, har han sat nye dagsordener for videnskab, teknologi og medicinske museer.
 
Som en del af hans ophold, vil han holde et MUSE Semniar med titlen ”Curating time: new formats of public engagement at Wellcome Collection?,” torsdag den 6. september fra 15.00-16.30 i auditoriet. OBS! Arrangementet foregår på engelsk.

Populære indslag fra vores webunivers

Medicinsk Museions blog er stadig stedet, hvor husets medarbejdere – fra museumsinspektører over konservatorer til forskere skriver om deres arbejde, og deltager i aktuelle diskussioner indenfor medicinsk videnskab, forskningskommunikation og museologi.
 
Medical historical collections in Paris

AF ADAM BENCARD 21 MAJ 2012
I spent three very enjoyable days in Paris last week, giving several lectures on the history of medicine to 25 general practitioners and visiting medical collections with them. The course is offered through the Danish Medical Association and is a great chance to delve deep into the material culture of medical history. (læs mere)
Struensees tand udlånt til Rigsarkivet

AF   18 JUL 2012
Er de historiske artefakter virkelig på vej ud
af Medicinsk Museion?
 
AF   3 JUN 2012

Og det er kun begyndelsen!

September bliver en travl måned på Museion, og det fortsætter i oktober.
 
Den 4. oktober åbner vores nye udstilling Fedme – hvad er problemet?, og d. 12. oktober dykker vores legendariske kulturnatsprogram ned under huden på kirurgiens fortid og fremtid, for at fejre den bygning vi har til huse i, Det Kongelige Danske Kirurgiske Akademis 225 års jubilæum. 
Copyright © 2012 Medicinsk Museion, All rights reserved.