(see English version below)

Nyheder fra Medicinsk Museion

~ kommende events og udstillinger, nyheder og rapporter ~


Kampsport på Medicinsk Museion

Mød filosofien et uventet sted: 'Jeg kæmper, derfor er jeg' er en aften om kampsport, filosofi og livet i kroppen. Kropsfilosoffen Adam Bencard er kampleder, når fremtrædende kæmpere og trænere fra bl.a. Muay Thai og Mixed Martial Arts fortæller om deres overvejelser og erfaringer før, under og efter kampen.

Kom med til denne anderledes og underholdende event med debat i Medicinsk Museions auditorium; torsdag den 19. september kl. 19:30. Drinks og snacks serveres efter programmet. Læs mere her.
Billetter koster 60 kr. - køb her.


Danmarks første lektor i medicinsk forsknings-kommunikation

Museumschef Thomas Söderqvist byder velkommen: "Det glæder mig at fortælle, at adjunkt Louise Whiteley, som har været ansat ved Medicinsk Museion siden 2011 på en fondsbevilling fra NNF Center for Basic Metabolic Research, nu er blevet udpeget som lektor i medicinsk forskningskommunikation ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (fortsat med placering ved Medicinsk Museion). Det er den første stilling af slagsen i Danmark, og den indebærer en betydelig styrkelse af forskningen og undervisningen i forskningskommunikation ved Københavns Universitet."
Følg Whiteley på Twitter: @lewhiteley


Genpistolen udlånt til Ars Electronica i Linz

Den rustikke genpistol lavet af Rüdiger Trojok til Medicinsk Museions udstilling 'Biohacking: Gør-det-selv!' er i disse dage udlånt til Ars Electronica i Linz. Her er genpistolen en del af en udstilling kaldet 'Projekt Genesis', som åbnede 5. september i forbindelse med Ars Electronica's Festival for Art, Technology and Society 'Total Recall: The Evolution of Memory'. 


Evaluering af Berlins Naturhistoriske Museum

Museumschef Thomas Söderqvist har som ekspert i forskningskommunikation deltaget i den internationale komité, der har evalueret Museum für Naturkunde i Berlin. Den 43-sider lange rapport blev offentliggjort i midten af juli. Læs her.


Operationsstuer fra 1900 - ny udstilling

En lille samling af over 100 år gamle kirurgiske genstande og fotografier udgør en ny udstilling på Medicinsk Museion, der åbner 16. september
Udstillingens materialer vidner om den hygiejniske revolution i midten af 1800-tallet, ansporet af opdagelserne omkring bakterieoverførsel. Indretningen af operationsstuerne og udformningen af redskaber og senge ændrede sig markant hen imod århundredeskiftet. Du kan følge opbygningne af udstillingen her.

Udstillingen kan ses i museets åbningstid, ons-fre samt søn kl. 12-16.


Se videoer fra "Datakroppen på Dissektionsbordet"

Medicinsk Museions event den 4. juni, 'Datakroppen på Dissektionsbordet', handlede om indsamlingen af data om vores kroppe; hvordan fortolkes og formidles disse data? Se videoerne, og bliv klogere på emnet, der kommer omkring kunst, humaniora, medicin og ”komplekse netværk”.

Oplæggene af gæstetalerne Albert-László Barabási, François-Joseph Lapointe, Annamaria Carusi samt Jamie Allen blev videofilmet, og kan ses her:


Hjernen på bordet i P1

Hjernekassen på DR P1, med Peter Lund Madsen som vært, havde i mandags (2. sep.) besøg af Medicinsk Museions Lektor Jesper Vaczy Kragh, Lektor Karin Tybjerg og Adjunkt Adam Bencard. Udsendelsen kommer omkring det hvide snit, stofskifte, åreladninger og samlinger af misfostre og spædbørn i sprit. Udsendelsen kan høres på DR's hjemmeside.


En kjole af piller i produktion

Fra den 11. oktober kan du i Medicinsk Museions forhal opleve noget så særligt som en kjole syet af piller. Se videoen af kunstnerne fra PharmacopoeiaSusie Freeman og Dr. Liz Lee, arbejde på kjolen. Læs mere om projektet her.

Indslag og artikler fra vores webunivers

Medicinsk Museions blog er stadig stedet, hvor husets medarbejdere – fra museumsinspektører over konservatorer til forskere – skriver om deres arbejde og deltager i aktuelle diskussioner inden for medicinsk videnskab, forsknings-kommunikation og museologi. Se de seneste blogindlæg og udforsk ældre indslag her.
 følg os på Twitter | følg os på Facebook | videresend til en ven

____________________________________________________________________

News from Medical Museion

~ upcoming events & exhibitions, news, and reports ~


Martial arts event, September 19th

Encounter philosophy in an unexpected place: 'I Fight, Therefore I am' is an evening event and debate on martial arts, philosophy, and the life of the human body. Body Philosopher Adam Bencard will be the judge when prominent fighters and coaches from Muay Thai and Mixed Martial Arts share their thoughts on and experiences with fighting.

Join this special event which takes place in Medical Museion's beautiful anatomical theatre on Thursday, September 19th at 7:30pm. Drinks and snacks are served after the event. Please note: event is held in Danish. Read more.
Tickets: 60 DKK (buy your ticket here)
 Lucy Lyons' exhibition 'Experiences of Aging' at Panum


New associate professor in medical science communication

Director of Medical Museion, Thomas Söderqvist, proclaims: "I am happy to announce that assistant professor Louise Whiteley, who has been at Medical Museion since 2011 in a temporary position financed by the NNF Center for Basic Metabolic Research, has now been promoted to associate professor in medical science communication financed by the Department of Public Health. The recruitment of Louise Whiteley to this new position (the first of its kind in a Danish university) is a significant strengthening of the strategically important field of science communication at the University of Copenhagen." Follow Whiteley on Twitter.
Have a great summer!


The Gene Gun lent to Ars Electronica in Linz

The rustic gene gun made by Rüdiger Trojok for Medical Museion's exhibition 'Biohacking: Do It Yourself!' is for the time being at Ars Electronica in Linz. It is part of an exhibition called 'Projekt Genesis' which opened September 5th in connection with the Ars Electronica's Festival for Art, Technology and Society 'Total Recall: The Evolution of Memory'.


Evaluation of The Natural History Museum in Berlin

Medical Museion’s Director, Thomas Söderqvist, has been the science communication research expert in the International Review Board for Museum für Naturkunde in Berlin. The 43 page long evaluation report was made public in mid-July and can be read here.
Museum opening hours and tours this summer


Operating room around 1900 - new exhibition opens in September

A small collection of more than 100 years old surgical instruments and photographs make up a new exhibition at Medical Museion, to open on September 16th.
The exhibited items bear witness to the antiseptic revolution in the late 19th century, stimulated by the discovery of how bacteria spread. The arrangement of operating rooms and design of equipment changed rapidly from then on. Follow the conservation and construction work behind the exhibition here.

See the exhibition in the museum opening hours, Wednesdays - Fridays and Sundays 12 - 4 pm.

Videos from 'The Data Body on the Dissection Table' now online

Medical Museion's event on June 4th, 'The Data Body on the Dissection Table', was about the collected human body data. How do we grab hold of these data? See the videos that get around themes such as Arts, Humanities, Medicine and Complex Networks.

Albert-László BarabásiFrançois-Joseph LapointeAnnamaria Carusi and Jamie Allen gave talks. Click to see the recordings of their talks.


History of medicine in Radio P1

Last Monday, 'Hjernekassen' on DR P1, with host Peter Lund Madsen, featured Medical Museion's Associate Professor Jesper Vaczy Kragh, Associate Professor Karin Tybjerg and Assistant Professor Adam Bencard. The broadcast gets around themes such as lobotomy, metabolism, blood letting and collections of monstrosities and babies in formalin. The broadcast is in Danish and can be found on DR's homepage.


Pill Dress in the making

From October 11th a larger-than-life dress made out of pills will be on display in the entrance hall of Medical Museion. Watch the video of the artists of Pharmacopoeia, Susie Freeman and Dr. Liz Lee, working on the dress.
Read more about the project here.

Recent blog posts from Medical Museion

The Medical Museion blog continues to feature voices from across the curatorial, exhibition, and academic staff, and highlights activities here alongside current debates across medical science, science communication, and museology. See recent posts and explore older ones on the main page of our homepage.
Copyright © 2020 Medicinsk Museion, All rights reserved.