(see English version below)

Nyheder fra Medicinsk Museion

~ Fed fedme-event og to nye webudstillinger ~
Event 5. maj: Er det ét fedt? / The Substance of Fat


Stadig få billetter til tegn & sans fedme-eventen

Nu på søndag, den 5. maj kl. 13-16, afholder vi en kreativ eftermiddag på Medicinsk Museion, hvor fedt i alle former skal undersøges med blyant og kagegaffel som vigtigste redskaber.
Køb din billet her - der er stadig ledige pladser til denne eksklusive event: Er det ét fedt? - Udforsk fedt med alle sanser.

Med den London-baserede kunstner Lucy Lyons som guide, vil vi føle, tegne og spise os vej gennem en verden af fedt. Også deltagende er Bente Vinge Pedersen, der står bag udstillingen ”Fedme – hvad er problemet?”, samt specialist i humant fedtvæv og stofskifte professor Romain Barres fra CBMR på Københavns Universitet.

Billetprisen er 75 kr. og inkluderer kaffe/te og kage. Køb her.
Webudstilling: Biohacking


Webudstilling: bag om 'Biohacking - Gør-det-selv!'

Den sidste event i Biohacking-serien på Medicinsk Museion er afviklet, men en webudstilling om hele projektet er nu tilgængelig. I online-udgaven af udstillingen kan du finde tekster, fotografier, DIY-opskrifter, video og pressemateriale m.m. Gå på opdagelse i sidens fire sektioner "Biohacking og syntesebiologi", "Laboratorium, hacks og opskrifter", "Events og presse" samt "Projektgruppen". Klik her for at komme til webudstillingens hovedside.

Biohacking-udstillingen og -laboratoriet kan fortsat ses på Medicinsk Museion til den 30. juni.
Webudstilling: Under huden - Under konstruktion


Under huden: Følg med i opbygningen af den nye udstilling

I slutningen af næste år åbner Medicinsk Museions nye udstilling af humane præparater. Du kan følge med i opbygningen af den via vores webudstilling Under huden: Under konstruktion. Se løbende billeder fra de forskellige faser af konstruktionen, og læs forklaringer og tanker bag den nye udstilling.

Fra webudstillingen: "Medicinsk Museion råder over en af de fineste europæiske samlinger af humane præparater (se billedserie herunder). Med udgangspunkt i disse genstande vil udstillingen Under huden væve medicinhistorien sammen med nutidens anvendelser af menneskeligt materiale."

Besøg siden her.
4. juni: Datakroppen på dissektionsbordet


Reservér datoen! Datakroppen på dissektionsbordet

Tirsdag den 4. juni kl. 18.30-21.00:
Siden oldtiden er kroppe blevet dissekeret for at afdække de komplekse systemer af muskler, vener og knogler under huden - og kunstnere har bidraget til at fortolke og formidle opdagelserne. I dag 'dissekerer' lægevidenskaben enorme mængder af data, der er samlet ind om vores kroppe og deres samspil med vores miljø og mikrobielle kammerater. Men hvordan kan vi afbilde disse data? Hvordan ser en "data krop' ud, hvordan føles og lyder den?

I Medicinsk Museions kirurgiske teater kommer disse spørgsmål på bordet ved en rundbordssamtale og åben diskussion med kunstnere, genforskere, filosoffer, og designere.
Flere detaljer om arrangementet her, og info om talere og hvordan du tilmelder dig denne gratis begivenhed vil være tilgængelig i næste nyhedsbrev og på vores hjemmeside snart.

Indslag og artikler fra vores webunivers

Medicinsk Museions blog er stadig stedet, hvor husets medarbejdere – fra museumsinspektører over konservatorer til forskere – skriver om deres arbejde og deltager i aktuelle diskussioner inden for medicinsk videnskab, forsknings-kommunikation og museologi. Se de seneste blogindlæg og udforsk ældre indslag her.
 følg os på Twitter | følg os på Facebook | videresend til en ven

____________________________________________________________________

News from Medical Museion

~ Fat event and two new web exhibitions ~
Event: The Substance of Fat - a multisensory event


Explore the substance and science of fat

This Sunday, 5th May at 1pm - 4pm, you are invited to take part in a creative afternoon at Medical Museion. Explore fat in every form with a pencil and pastry fork, and discuss our love/hate relationship with this often misunderstood substance. Buy your ticket for "The Substance of Fat: A Multisensory Event" - numbers are limited for this hands-on event. 

With London based fine artist Lucy Lyons as our guide we will feel, draw and eat our way through a world of fat. Participants also include is Bente Vinge Pedersen who curated the exhibition "Obesity - what's the problem?", and specialist in human fat tissue and metabolism Associate Professor Romain Barres from CBMR, University of Copenhagen.

Ticket price is 75 DKK including entrance to the museum, coffee/tea and cake! Get tickets here.
Web exhibition: Biohacking - Do It Yourself!


Web exhibition: behind the scenes on 'Biohacking - Do It Yourself!'

Medical Museion's Biohacking event series has finished but a new web exhibition about the project is now online! In the online version of the exhibition you can investigate what it all was about, and also find photos, videos, and press coverage. Explore the four sections "Biohacking and Synthetic Biology", "The Lab, Hacks, and Recipes", "Events, Media, and Press Coverage", and "The Project Team".

The biohacking exhibition and lab is open until June 30th 2013.
Web Exhibition: 'Under The Skin - Under Construction'


Under The Skin: Follow the construction of the new exhibition

At the end of next year Medical Museion opens a new exhibition of human remains. You can follow the process developing the new exhibition through our new web exhibition Under The Skin: Under Construction. See pictures of the process, and read about the newest thoughts and ideas for the project.

Medical Museion has one of the finest collection of human speciments in Europe. Based on these speciments the exhibition, entitled Under The Skin, will be in the cross field between history of medicine and the use of human material of today. 

Visit the page here.
4th June: The Data Body on the Dissection Table

Save the date! The Data Body On The Dissection Table

Tuesday, June 4th, from 6.30-9pm:
Since ancient times, bodies have been dissected to reveal the complex systems of muscles, veins, and bones beneath the skin – and artists have helped to interpret and disseminate what is found there. Today medical science ‘dissects’ vast quantities of data that are gathered about our bodies, and their interactions with our environment and microbial companions. But how can we depict these swathes of data? What does a ‘data body’ look like, feel like, and sound like?

Medical Museion’s former surgical theater will explore these questions at a roundtable and open discussion with artists, geneticists, philosophers, and designers.
More details here, and info on speakers and how to sign-up for this free event will be available in the next newsletter and on our website soon.

Recent blog posts from Medical Museion

The Medical Museion blog continues to feature voices from across the curatorial, exhibition, and academic staff, and highlights activities here alongside current debates across medical science, science communication, and museology. See recent posts and explore older ones on the main page of our homepage.
Copyright © 2013 Medicinsk Museion, All rights reserved.