Copy
Nieuwsbrief
24 oktober 2019 JAARGANG 2
Diversiteit in Samana

Samana maakt werk van diversiteit! De voorbije maanden werden heel wat initiatieven in dit kader opgezet. Zo gingen mensen met een migratieachtergrond als vrijwilliger mee met een Samana-vakantie. Of ze gingen op huisbezoek. Meteen een goede gelegenheid om het Nederlands te oefenen. Een groep uit de regio Oost-Vlaanderen ging dan weer op bezoek in de moskee van LokerenD-Days

0p 31 december 2019 moet Samana een nieuw beleidsplan indienen. De voorbije maanden werden daartoe al heel wat stappen gezet. Zo werkten we aan onze visie en missie. In september gingen we weer een stapje verder door te focussen op de concrete doelstellingen voor de toekomst.
Het doel? Duizend Samana bloemen laten bloeien, overal in Vlaanderen! 

Dit gebeurde tijdens de Samana D-Days Part II, waarbij de ‘D’ deze keer stond voor ‘Doelstellingen’. Maar ook nog steeds een klein beetje voor ‘Decreet’.

Talrijke vrijwilligers namen hieraan deel en grepen de kans om mee vorm te geven aan de toekomst van Samana!
7 strategische doelstellingen werden weerhouden en worden nu aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.


Straffe koffie

Donderdag 10 oktober werden 100 enthousiaste Samana-vrijwilligers geïnspireerd tijdens de vormingsdag 'Zin in Straffe Koffie'.
Samen werd er verder gebouwd om zingeving nog meer op een hedendaagse manier op de kaart te zetten. Met veel ‘wij-gevoel’, authenticiteit en de meerwaarde van Samana, er 'gewoon zijn'.
Er zit Samana in je buurt

Op zondag 13 oktober op de ‘Dag van de Chronisch Zieke Mensen vroeg Samana aandacht voor wie kampt met een chronische aandoening of voor wie mensen met een chronische ziekte ondersteunt. Het thema dit jaar was ‘Er zit Samana in je buurt’.

Je vindt hen overal, in iedere buurt, in iedere straat. 
Chronisch zieke mensen leven vaak wat vergeten in de rand van onze samenleving. Samana heeft zich altijd ingezet om het contact tussen zieke en gezonde mensen te bevorderen. Als dam tegen de eenzaamheid. Maar ook als hefboom voor een warme buurt waar mensen aandacht hebben voor elkaar
 
Het gebeurt iedere dag. Mensen ontmoeten elkaar in de buurt: spontaan en ongedwongen. Een ‘hallo, hoe gaat het’, een babbel over de dingen van de dag of een gesprek over wat mensen echt raakt. Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen. Dat is wat Samana altijd heeft gedaan.
Dat is waartoe Samana iedereen steeds opnieuw uitnodigt.
 


Make Belgian Great again

Samen met Give a Day willen de makers van het programma ‘Make Belgium Great Again’ dit najaar een lans breken voor vrijwilligerswerk. Dat doen ze door het programma vrijwilligerswerk uitgebreid en positief in de kijker te zetten. En door met zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties één grote vrijwilligersdag te organiseren in Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Leuven.
De vrijwilligersdag komt eigenlijk neer op een soort kennismakingsdag voor vrijwilligerswerk. Maar, met een kleine verrassing: mensen die deelnemen worden ‘blind gedropt’. De deelnemers weten op voorhand niet bij welke organisatie ze terecht zullen komen.
Ook Samana neemt hieraan deel met een zeer verscheiden aanbod in iedere provincie.
 
Deze vrijwilligersdag zal doorgaan op zaterdag 16 november van 12u tot 17u.
De uitzending op VTM volgt later.


Het Vlaams regeerakkoord gewikt en gewogen

Een warm Vlaanderen voor iedereen!? Vlaams regeerakkoord 2019 -2024
Na een wat ‘hobbelige’ start is de nieuwe Vlaamse regering op de sporen gezet. Het regeerakkoord, de cijfers en ministerposten zijn gekend, de trein kan vertrekken …
En welke richting rijdt deze trein uit? Naar een ‘warm Vlaanderen’, dat klinkt alvast als een aangename bestemming …


Lees meer
#MeestersInSamenleven

Spread the word! Hoe maak jij dagelijks het verschil in onze samenleving? ‘De Vlaamse Meesters – uit heden en verleden en in alle creatieve richtingen – moeten het uithangbord worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft,’ stelt het Vlaamse Regeerakkoord als startpunt voor het onderdeel Cultuur.

De Federatie maakte dit filmpje dat, met een kwinkslag, de link legt tussen de Vlaamse Meesters en onze Meesters in Samenleven.
 


Lees meer
Theater Veder

OPENDOEK, Theater Veder en CERA gaan dit najaar van start met het scholingstraject ‘de Veder-methode’. Dit is een methode waarbij theater wordt gebruikt om in contact te komen met mensen met geheugenproblemen.
In totaal zullen er 36 mensen opgeleid worden om zich de Veder-methode eigen te maken.


Lees meer