Copy
Samana vertelt...
1 APRIL 2018 JAARGANG 3 NATIONAAL SECRETARIAAT
Er beweegt heel wat in 'mantelzorgland'...

Mantelzorg was heet van de naald de afgelopen maand. Om meerdere redenen terecht:
  • De nieuwe website van het 'Vlaams Expertisepunt Mantelzorg' bundelt heel wat interessante informatie voor mantelzorgers. Zie www.expertisepuntmantelzorg.be.
  • Het gaat niet goed met de Vlaamse 'mantelzorgpremie'... Lees er HIER alles over.
  • Als zorgverlener is het tegenwoordig niet makkelijk om te weten hoe je best met mantelzorgers omgaat. Daarom organiseert Samana de Studiedag 'Zorg met een hart voor mantelzorg'
Van kwetsbaarheid naar kracht

Jean-Paul Vermassen was nationaal pastor van Beweging.net en zingevingscoördinator bij Samana en Okra. Hij vertelt wat kwetsbaarheid in het leven van mensen kan betekenen. Allemaal hebben we beperkingen en botsen we vroeg of laat op onze grenzen. Het is niet eenvoudig om met deze tekorten te leven. Daarover gaat dit boek: over de kracht om staande te blijven in moeilijke levensmomenten, om dan met nieuwe kracht verder te leven, ondanks alles. De korte teksten zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of om in kleine groep te lezen en te bespreken.

Boekvoorstelling :
Woensdag 25 april om 20 uur in de Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent. Jean-Paul zelf zal ons vertellen over het ontstaan en de achtergrond van zijn boek. Iedereen is welkom en inschrijven hiervoor kan per mail aan halewijn.uitgaven@kerknet.be


Goed om weten!

De maximabedragen van de forfaitaire vergoedingen voor vrijwilligers stijgen voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019). De nieuwe bedragen geldig vanaf 1 januari 2018 zijn:
  • Maximum bedrag per dag:  €      34,03
  • Maximum bedrag per jaar: €  1.361,23
Bovenop de forfaitaire vergoeding wordt de terugbetaling van de werkelijk bewezen verplaatsingskosten gelimiteerd tot maximum 2.000 km per jaar.
Wist je dat?

  • Beweging.net een Zingevingsdag plant op 22 juni? Meer weten, klik HIER.
  • UGent een onderzoek opzet naar de verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen? Meer weten of participeren, klik HIER.