Copy
Samana vertelt...
JULI 2018 JAARGANG 3
Op de barricade voor goedkopere medicatie!

Nu de zomer finaal haar zonnige intrede doet, lijkt het ons hoog tijd om nog eens een pittige actie op poten te zetten. Samana voert al heel lang actie voor betaalbare geneesmiddelen. Dit in het belang van de sociale zekerheid en de mensen die het meest zijn aangewezen op deze medicatie… (lees er HIER alles over).
 
Ook nu willen we opnieuw een duidelijk en krachtig signaal geven, dat er met bekwame spoed een ander geneesmiddelenbeleid dient te komen in het belang van onze individuele en gezamenlijke portemonnee. Onze actie is héél eenvoudig: Tegen 20 september 2018 verzamelen we zoveel mogelijk lege medicatiedoosjes!
 
Met al deze doosjes wordt een kunstwerk gebouwd dat op 29 december zal worden onthuld in Antwerpen-Centraal Station...


Ontdek HIER hoe jij kan meedoen!

Heet van de pers!

  • Samana en ACV ijveren samen voor een verdubbeling van de Vlaamse aanmoedigingspremies, zeker voor al wie halftijds of voltijds het werk onderbreekt. Op die manier ziet al wie mantelzorg verleent zijn inkomen niet verder dalen onder de Europese armoedegrens...
  • Sociaal contact mogelijk maken is de belangrijkste opdracht voor de plaatselijke werking van Samana. Zo creëren we een warme buurt, waar mensen elkaar opzoeken en zieke mensen samen ondernemen wat ze alleen niet kunnen of durven. Ook De Morgen heeft dit goed begrepen.


Het Samana Panel geeft jou een stem!

Samana is bekommerd om de situatie van mensen met een chronische ziekte en wil er samen met hen werk van maken om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Met het Samana Panel willen we op gestructureerde wijze hun problemen in kaart brengen en alle inzichten rond mogelijke verbeteringen en suggesties verzamelen.
 
Iedereen die zelf aan een chronische ziekte of aandoening lijdt kan deelnemen aan het Samana Panel...


Meer info? KLIK HIER

Zit er een zingever in jou?

Ben je geboeid door zingeving? Zou je graag andere mensen bijstaan in het zoeken naar zingeving? Wil je graag meer met zingeving doen en zoek je nog concrete handvaten naar hoe je dit kan aanpakken? Dan is de 'opleiding zingever' misschien iets voor jou!

Goesting om mee te doen aan deze opleiding? Dan nodigen we je uit voor een 'goesting gesprek'. Een gesprek waarin we samen bekijken wat jij wilt doen op het vlak van zingeving en welke mogelijkheden er in jouw regio zijn. Waar zit je ‘goesting’ en wat zijn je vragen, wat kan je verwachten van de vorming en wat kan deze voor jou betekenen?
 
Neem snel contact op via info@samana.be - 02 246 47 71
In een (zomers) hoekje

De Samana Nieuwsbrief gaat er even tussenuit voor de zomer. We zien elkaar terug begin september.
 
We sluiten graag af met een fijn streepje poëzie...
 
Geniet van de zomer!