Copy
Nieuwsflash voor vrijwilligers
Samana en het coronavirus
Beste vrijwilliger,

Je kan er niet meer omheen: het coronavirus beheerst niet alleen het openbare leven, maar heeft steeds meer invloed op het leven van ieder van ons. Samana volgt de situatie op de voet en laat zich leiden door de adviezen van de federale regering.

Naar aanleiding van de meest recente adviezen en omdat onze werking nauw verbonden is met de riscodoelgroepen, zijn we als organisatie genoodzaakt om enkele maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus in te perken. Welke gevolgen deze hebben op de werking van Samana en jou als vrijwilliger lichten we hieronder toe. De laatste evoluties kan je daarnaast volgen via onze website.
Naar de website
Gevolgen voor onze vrijwilligers uit de basiswerking (afdelingen)
Ontmoetingen en feesten waarbij meerdere mensen samenkomen raden we tot nader order af. Denk hierbij aan paasfeesten, lente-ontmoetingen en dergelijke. 
Huisbezoeken mogen plaatsvinden, maar wees voorzichtig en hou rekening met de hygiënische adviezen zoals beschreven op onze website. Vertoon je symptomen van ziekte of voel je je niet optimaal? Blijf dan thuis. Het annuleren van samenkomsten van vrijwilligers zoals bestuursvergaderingen dienen door de groep zelf bekeken te worden. Indien de groep het risico te groot acht, raden we aan om deze bijeenkomst naar een latere datum te verschuiven.
Gevolgen voor onze vakantievrijwilligers
De vakanties in Italië worden tot nader order afgelast. Verder zal reis per reis bekeken worden of deze zal doorgaan of niet. Hierbij worden de reisadviezen van de federale regering nauwlettend opgevolgd. Van zodra beslist wordt om een reis af te lassen zullen de deelnemers en de betrokken vrijwilligers zo snel mogelijk verwittigd worden.
Gevolgen voor onze andere vrijwilligers
De voorziene cursussen, infosessies, lotgenotencontacten en mantelzorgactiviteiten van maart 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. Alle deelnemers en de vrijwilligers die deze begeleiden zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld over het verdere verloop.
Website
Facebook
LinkedIn
Copyright © *|2020|* Samana vzw, Alle rechten voorbehouden.


Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit