Copy
Samana Nieuwsflash voor vrijwilligers
Beste vrijwilliger,

We hopen alvast dat deze nieuwsbrief je in goede gezondheid treft. 
We informeren je hiermee in eerste instantie over de meest recente wijzigingen in de Samana-werking, maar geven ook graag het woord aan de directie van de zorgverblijven Ter Duinen en Hooidonk.

Hou je goed en zorg voor jezelf.
Updates werking Samana
Op basis van de laatste berichtgeving en adviezen werd beslist om uit voorzorg alle vakanties, cursussen, infosessies en andere activiteiten met een startdatum in april 2020 te annuleren. Alle betrokken vrijwilligers worden ook persoonlijk op de hoogte gesteld door een beroepskracht van Samana.
Voor lokale en bovenlokale activiteiten volgen we voorlopig nog steeds de algemene maatregelen van de overheid. Die stellen dat tot 5 april geen groepsactiviteiten georganiseerd mogen worden.
Lees meer over de impact op Samana
Digitale alternatieven
Onze huisbezoeken worden stopgezet en activiteiten worden geannuleerd ... als Samana worden we uitgedaagd om creatief te zijn en andere manieren te zoeken om in contact te blijven met de mensen die ons - zeker in deze periode - hard nodig hebben. Vrijwilligers uit de Duo-werking bijvoorbeeld, hebben zich daarom omgedoopt tot 'tele-buddies' en gebruiken de telefoon of WhatsApp om contact te houden. Er bestaan de dag van vandaag nog heel wat andere digitale applicaties die je kunnen helpen. Ook al beseffen we dat deze niet voor iedereen een oplossing bieden, hebben we de meest courante digitale oplossingen alvast voor je opgelijst.
Lees meer
"Normaal gaan Mark en ik om de twee weken op woensdag een koffie drinken op de markt van Geel. Door de coronamaatregelen moeten we deze afspraken noodgedwongen op een andere manier aanpakken. Mijn dochter heeft me geleerd hoe je via WhatsApp kan videobellen en vanaf nu drinken we wekelijks onze koffie thuis, maar hebben we toch onze babbel en horen we elkaar eigenlijk meer. Het doet ons allebei deugd om verbonden te blijven." 

Joris, buddy van Mark
Oproep vrijwilligers zorgverblijven
Beste Samana-vrijwilliger
 
De zorgverblijven van Ter duinen en Hooidonk kunnen een rol krijgen in het nationale plan ter bestrijding en opvang van Corona-patiënten.Meer bepaald is het de bedoeling de patiënten, al dan niet met corona, versneld vanuit het ziekenhuis te verhuizen naar onze centra waar ze de nodige medische zorgen kunnen krijgen. Hiervoor houden we ook onze vakantiekamers beschikbaar. De overheid vraagt ons om alle voorbereidingen te treffen om deze opvang mogelijk te maken.
 
Eén grote onbekende is hoeveel eigen personeelsleden ziek zullen worden.
Als dit aantal te groot is zullen we extra ondersteuning moeten inschakelen voor de verpleegkundige en andere verzorgende taken.
 
Het is voor deze laatste taken dat we ons tot u richten.
We zouden graag een lijst met reserve-namen aanleggen van vrijwilligers die we in geval van nood mogen contacteren en inschakelen om ons bijvoorbeeld te helpen bij de avondzorg (mensen helpen in bed steken) of eerste filtering van oproepen ’s nachts.

Ben u bereid om zich voor deze reservelijst op te geven, gelieve dan een mail te sturen naar directie@terduinen.be of directie@hooidonk.be.
 
Het is absoluut niet zeker dat we u zullen moeten contacteren maar in deze tijden zijn we best goed voorbereid.
Alvast dank om uw medewerking te willen overwegen.
 
Van harte
Katrien De Beule en Marie-Rose Mertens
Directeur Ter Duinen en directeur Hooidonk
Heb je nog vragen over het coronavirus?
De Federale Overheidsdienst Volkgsgezondheid bundelt alle veelgestelde vragen op www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
Website
Facebook
LinkedIn
Copyright © *|2020|* Samana vzw, Alle rechten voorbehouden.


Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit