Copy

Het functioneringsgesprek met Koningin Beatrix

Beoordelingstraining.nl

Beste *|FNAME|*

 

De dag van de troonsafstand nadert. Een mooi moment om in gesprek met Koningin Beatrix terug te blikken. Wij hebben daar een video van gemaakt. Je kunt hier klikken om de video te bekijken, maar je kunt ook eerst verder lezen over dat gesprek met Beatrix.

Stel dat jij in een gesprek de laatste periode van Beatrix zou moeten beoordelen, dat zou best lastig zijn.
Hoe zou jij te werk gaan?

Laten we eerst haar activiteiten maar eens opknippen. Misschien lukt het ons er iets van te gaan vinden. Zeker als we nog met wat andere mensen gaan praten die er nog iets dichterbij hebben gestaan. Het zou verder gemakkelijk zijn als we ook haar zelf zouden kunnen vragen te reflecteren op haar eigen functioneren.

In veel functionerings- of beoordelingsgesprekken gaat het weinig anders: de leidinggevende kijkt wat er gebeurd is het afgelopen jaar en gaat er vervolgens iets van vinden. En wat hij of zij dan doet is pas achteraf nadenken over de meetlat, de norm of de verwachting.  Dat maakt het beoordelen lastig en geeft alle ruimte voor beoordelingsfouten. Voor medewerkers is het ook frustrerend: de kans neemt toe dat ze verrast worden.

Ik zie vaak dat er wel beoordeeld wordt, terwijl de afspraken over het verwachte functioneren afwezig, impliciet of erg vaag zijn. Een ander probleem wat ik vaak zie is dat de afspraken alleen betrekking hebben op verbeterpunten, of op ‘specials’. Onder specials versta ik afspraken over een speciaal project, een opleiding, een stage of iets dergelijks. Maar over het gewone functioneren worden te weinig afspraken gemaakt, terwijl dat toch wel beoordeeld wordt.

Kortom: beoordelen kan pas plaatsvinden als er heldere verwachtingen zijn over het functioneren. Niet alleen voor de beoordelaar, maar ook voor de medewerker die gedurende het jaar beter aan de bel kan trekken wanneer het niet gaat zoals vooraf afgesproken was.

Kijk naar de volgende video om te zien hoe het functioneringsgesprek met Koningin Beatrix er uitziet.


Met vriendelijke groet,


Jan Jacob de Groot
Trans Missie training & advies
035-6838392
 

 

CONNECT WITH US


CONTACT US


*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*


SHARE THIS EMAIL
www.beoordelingstraining.nl


Trainingen rondom beoordelen en functioneren is één van de speerpunten van TransMissie training & advies. Op de site www.beoordelingstraining.nl vind je instructievideo's tests, artikelen en handige tools.
Copyright © 2013 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp