Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de webversie!

Logo Nieuw Republikeins Genootschap

nummer 13 - april 2013

Republikeinen starten burgerinitiatief over het salaris van de koning

Republikeinen gaan de Tweede Kamer in een burgerinitiatief opdragen te debatteren over het exorbitante salaris van de Koning. Hiertoe is het mogelijk vanaf 16 april via Internet steun te betuigen. De wet op het burgerinitiatief eist dat minstens 40.000 Nederlanders de oproep tekenen.

Voor veel Nederlanders zijn de hoge kosten de grootste ergernis van de monarchie. Dat is het beste zichtbaar in het salaris van de Koning. Willem-Alexander gaat net als zijn moeder € 825.000 per jaar verdienen. In de Grondwet is verankerd dat hij hierover geen belasting hoeft te betalen. Maar de Tweede Kamer kan in vrijheid beslissen over het salaris van de Koning. NRG/Republikeinen.nl gaat er van uit dat de Kamerleden het gevoel onder de bevolking goed aanvoelen en daarom tot een salarisverlaging zullen besluiten.

Als Willem-Alexander belasting zou moeten betalen, zou hij ongeveer 11 maal het salaris van een minister verdienen. De zwaarte van zijn functie geeft hiertoe echter geen aanleiding. Wat het NRG/Republikeinen.nl betreft is een salaris dat zich oriënteert op de Balkenende-norm van ca. € 150.000 netto voldoende. Ter vergelijking, de president van de Verenigde Staten verdient ca. $ 400.000, de Bondspresident van Duitsland € 199.000 en de Koning van Spanje € 150.000. Alle drie betalen ze gewoon belasting.

Ondertekening van het Burgerinitiatief over het salaris van de koning

Alle Nederlanders die de exorbitante vergoedingen aan het Koninklijk Huis ter discussie willen stellen kunnen vanaf dinsdag 16 april, 15:00 uur het burgerinitiatief ondertekenen op de volgende website:

www.hetsalarisvandekoning.nl

Persconferentie burgerinitiatief over het salaris van de koning

Op dinsdag 16 april om 15.00 uur houdt het NRG/republikeinen.nl een persconferentie in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam om het burgerinitiatief aan te kondigen. Tijdens de persconferentie zal dhr. Ton Johannisse, bestuurslid van NRG/Republikeinen.nl een toelichting geven op de motivering van het Burgerinitiatief en de exacte tekst bekendmaken. Tevens zal de website gepresenteerd worden.

Kom op 20 april naar het Werkteater in Amsterdam

Zaterdag 20 april vanaf 13:00 uur vindt er een aktiebijeenkomst plaats in het Werkteater in Amsterdam. Iedere republikeins gezinde Nederlander is daar van harte welkom.

Lees meer over deze bijeenkomst en hoe u het werkteater kunt bereiken in onze vorige Nieuwsbrief

30 april op het Waterlooplein: 200 jaar monarchie is genoeg

Op 30 april is er een manifestatie op het Waterlooplein met talloze optredens. Het Waterlooplein is dan het Witte Plein. Wit is de kleur waarin alle kleuren samen komen, de kleur van de keuze.

Het programma begint om 12:00 uur. Om ongeveer 18:30 een openbare zangles: Geert van Tijn - Lied van de Republiek.

Met medewerking van Tomas Ross Hans Plomp Jolies Heij Bad Kitten Motel Aurora Cato Fluitsma dj Polyesta Geert van Tijn Rendier Scala Eric Duivenvoorden Electroman Julius Koker Paul Schaaps Aja Waalwijk TsedR Hiltje Hettema Peter Posthumus de Rebellenclub en vele anderen.

Republikeinen slaan de handen ineen

Ineke Vonk

Een paar jaar geleden beraadde een werkgroepje van het NRG zich over de gedachte dat koningin Beatrix zou aftreden en haar zoon haar zou opvolgen. Allerlei acties, bijeenkomsten en publicaties daarover werden besproken, maar aangezien er geen datum bekend was, kon er in feite weinig worden georganiseerd.Toen de koningin op 27 januari haar aftreden bekend maakte kon er echter wel tot daadwerkelijke actie worden overgegaan.

Meteen vormde zich vanuit het bestuur van NRG republikeinen.nl weer een werkgroep, die daadkrachtig aan het werk ging onder leiding van Hans Maessen, voormalig voorzitter van het NRG.
Al gauw werd contact gezocht met de studente Joanna, omdat zij zich zo overduidelijk had uitgelaten over de monarchie tijdens het verjaardagsfeestje van de koningin. Haar spreuk “Weg met de monarchie, het is 2013” werd de naam van een groep jongeren, die de monarchie ook achterhaald vinden. “Het is 2013” is een actiegroep, die samenwerkt met NRG republikeinen.nl. Ger Beukenkamp, schrijver van o.a. de film “Majesteit” sloot zich aan om cultureel te laten zien hoe achterhaald de monarchie is in een democratisch land. En ook de Stichting Website Pro Republica wil in een gezamenlijk proces bij gaan dragen om de republikeinse gedachte in meer harten te doen opleven. Dit alles onder het motto: Eendracht maakt macht!

Intussen is de werkgroep in actie reeds gefotografeerd en gefilmd, ook door buitenlandse cameraploegen, om weer te geven wat er leeft binnen republikeinse kringen.

Algemene ledenvergadering op zaterdag 27 april as. in Nijkerk

Op 27 april vindt een algemene ledenvergadering van het NRG/Republikeinen.nl plaats in Nijkerk. De vergadering begint om 13:00 uur. Leden van NRG/Republikeinen.nl hebben hier een apart schrijven over ontvangen. Omdat het vanwege de grote toeloop van nieuwe leden niet zeker is dat ieder lid de informatie ook ontvangen heeft volgt hieronder in ieder geval de locatie en de agenda.

Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
(Nabij het station, gratis parkeerruimte)


Agenda

1. Opening om 13:00 uur
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering van 20 oktober 2012
4. Jaarrekening 2012, rapport kascommissie
5. Herziene begroting 2013
6. Republikeinse jongeren
7. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
8. Overgang naar de nieuwe vereniging, najaarsvergadering

Pauze

9. Verkiezing van de Dag van de Republiek
10. Activiteiten i.v.m. troonwisseling
a. Nederland draagt Wit
b. Witte plein in Amsterdam (Waterlooplein)
c. Burgerinitiatief
11. Nederland 200 jaar Koninkrijk
12. Rondvraag

Gezien de belangrijke zaken onder punt 9-11 verwacht het bestuur veel vragen en opmerkingen. Om die reden is in tegenstelling tot de gewoonte geen spreker uitgenodigd voor het tweede gedeelte van de vergadering.
Het bestuur streeft ernaar dat omstreeks 16:30 de vergadering kan worden gesloten waarna nog een drankje aan de bar genoten kan worden.

De Secretaris,
J.A.J.JohannisseNRG/republikeinen.nl • Postbus 10416 • 1001 EK Amsterdam
email contact@republikeinen.nlwww.republikeinen.nl • secretariaat 06 194 270 72
bankrekening IBAN: NL36 INGB 0006394679 / BIC: INGBNL2A t.n.v. Nieuw Republikeins Genootschap te Amsterdam


U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt opgegeven als lid of als sympathisant van Republikeinen.nl
Om u uit te schrijven klik hier. Wilt u uw profiel aanpassen? Klik dan hier

Email Marketing Powered by Mailchimp