Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de webversie!

Logo Nieuw Republikeins Genootschap

nummer 12 - april 2013

Openbare witte actiebijeenkomst in het kader van 30 april!

Hans Maessen, campagneleider - hans.maessen@home.nl - www.NederlandDraagtWit.nl

Zaterdag 20 april 13.00 uur, Het Werktheater, Amsterdam
Oostenburgergracht 75, 1018 NC http://www.werkteater.com/

Aan alle republikeinen van Nederland,

Als we iets aan de monarchie willen veranderen is het nu de tijd. Elke republikein wil van dit moment gebruik maken. Het NRG/republikeinen.nl houdt daarom op 20 april een openbare witte actiebijeenkomst in Amsterdam om onze overtuiging uit te dragen en onze inzet vorm te geven. Kom en draag witte kleren om ons pleidooi voor minder monarchie extra kracht bij te zetten.
In de laatste weken is het NRG meer dan verdubbeld in ledental. Alle nieuwe en oude leden evenals andere belangstellenden uit heel Nederland zijn van harte welkom. Ook de pers wordt uitgenodigd. Wij willen laten zien wie we zijn en welke droom wij nastreven: Nederland met een gekozen staatshoofd.
Tijdens de actiebijeenkomst zullen ook Pro Republica en Het Is 2013 acte de présence geven.
• We gaan de activiteiten op 30 april rondom het Waterlooplein toelichten.
• Nederland Draagt Wit legt uit hoe we met witte kleding individueel of samen kunnen laten zien dat Nederland minder monarchie wil.
• Onze voorzitter Anjo Clement zal berichten over de vele perscontacten die er zijn geweest en zullen komen.
• We bespreken onze lobby tegen de eed aflegging.
• Ger Beukenkamp zorgt voor een Royal Mysterie Guest!
• Michiel Pestman zal ons informeren over de juridische zaken die op 30 april aan de orde kunnen komen bij onze activiteiten.
• En bovenal staat het iedereen vrij om over al deze onderwerpen mee te discussiëren.
Voor 30 april zullen we nog veel vrijwilligers nodig hebben om in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen in Nederland, actief te zijn. Je kunt je hiervoor op de actiebijeenkomst aanmelden. Maar als je zelf ideeën hebt, stel ze dan aan de orde om ze samen te verwezenlijken.
Iedereen is juist nu nodig om te helpen. Kom in wit. We rekenen op je!

Bent u van plan naar deze aktiedag te komen geef dat dan even per e-mail door aan contact@republikeinen.nl. Dan weten we een beetje op hoeveel republikeinen we die dag kunnen rekenen!

Routebeschrijving naar Het Werkteater

openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station bus 22, uitstappen halte Oostenburgergracht.
Vanaf Leidseplein tramlijn 10, uitstappen halte Zeeburgerpad (molen Brouwerij het IJ).
per auto
Komende uit richting Den Haag/Utrecht/Amersfoort
A10 richting Zaandam (ring noord/oost)
Afslag S-114 (artis-centrum), door Piet Heintunnel, einde links, tweede weg rechts (Cruquiskade), stoplicht rechtdoor (Oostenburgergracht). Het Werkteater ligt na 100 aan de rechterzijde.
Komende uit richting Noord Holland
ring A-10 afslag S-116, IJ tunnel, einde voorsorteren rechts, dan bovenaan links voorsorteren (Prins Hendrikkade), stoplichten bij Scheepvaartmuseum naar rechts (Kattenburgergracht). Het Werkteater ligt na 1500 meter aan de linkerzijde.
Parkeren
Parkeren kan op de Oostenburgergracht, op de ventweg parallel aan de Oostenburgergracht,
of achter het theater (Het Werkteater voorbijrijden en dan 2 x rechts).
In het gebied Oostelijke Eilanden geldt betaald parkeren van:
- ma t/m za van 09.00-21.00 uur
- tarief : € 3,00 p. uur

Eedaflegging door GroenLinks parlementariërs

Ineke Vonk

Van de negen GroenLinks parlementariërs zullen vier Kamerleden de eed van trouw aan de koning niet afleggen.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat dat GroenLinks streeft naar een republiek, dat wil zeggen, afschaffing van de monarchie en een gekozen staatshoofd. Je zou er dus van uit gaan, dat de leden van de Eerste en de Tweede Kamer van GroenLinks dit standpunt in praktijk brengen en op 30 april geen eed/belofte zullen afleggen aan een staatshoofd dat niet is gekozen.

Nadere informatie bij de Kamerleden geeft aan waarom de een wel, en de ander niet de eed af legt. Op het GroenLinkscongres van 3 maart jl. is nog even gediscussieerd over de te volgen lijn t.a.v. de inhuldiging. Bram van Ojik, fractievoorzitter, heeft daar ingebracht dat het aan de parlementariërs zélf wordt overgelaten om naar eer en geweten te bepalen of ze de eed/belofte afleggen. Het GroenLinks ledencongres heeft daarin berust.

Toch komt het vreemd over, dat leden van een republikeinse partij aan de Koning zullen zweren of beloven dat zij Zijn onschendbaarheid en de rechten van Zijn Koningschap zullen handhaven!
Als GroenLinks lid en dus republikein heb ik alle parlementariërs hierover aangeschreven. Van enkelen heb ik antwoord gekregen en ik hoop dat mijn brieven met argumenten toch nog de overige vijf parlementariërs over de streep zullen trekken en dat zij op 30 april eerlijk naar eer en geweten de eed niet af zullen leggen.

Het kan toch niet zo zijn, dat parlementariërs van een integere partij als GroenLinks zo halfslachtig en leugenachtig zullen reageren op de dag dat ze juist kunnen laten zien waar ze voor staan: de republiek der Nederlanden.

Hectische tijden voor NRG/Republikeinen.nl

Anjo Clement (voorzitter)

Waar houdt het NRG bestuur zich in deze hectische tijden zoal mee bezig?

1. Met het organiseren van de contacten met de pers.
- Persberichten
- Geven van interviews aan radio en TV
- Het bijdragen aan artikelen in de geschreven media, van Spanje’ Belgie, Duitsland, Zwitserland
2. Het voeren van debatten (op uitnodiging) met politieke groeperingen zoals:
- De afdeling D66 Utrecht
- Het CDJA
- De jongeren van de SGP
- Het conservatief Cafe Gouda
3. Het bevorderen van samenwerking met alle partijen die de republiek nastreven, met name Pro Republica en Hetis2013
4. Het ingaan op uitnodigingen van studenten verenigingen:
- De opleidingen journalistiek in Tilburg en
- Evenzo die in Utrecht en Amsterdam
- Ook uit Brussel
- De reformatorische studentenvereniging in Leiden
5. Het ingaan op verzoeken voor bijdragen aan scripties, eindexamen teksten van middelbare scholieren.
6. Het leveren van bijdragen aan analyses, zoals die van de argumenten-fabriek
7. Het bijdragen aan de veiligheid van de acties van onze club door:
- Overleg met de politie van Amsterdam
- Overleg met de strafrechtadvocaten van bureau Bohler
8. Het zo goed mogelijk communiceren met onze leden en het automatiseren van de leden adimistratie om de enorme toestroom aan nieuwe leden te kunnen opvangen.

Ik zal nog wel iets vergeten zijn…

Activiteiten in Groningen

Op zaterdagmiddag 20 april is er voor leden uit Groningen, Friesland en Drenthe een activiteit op de Grote Markt in Groningen gepland.

Het is de bedoeling om met passanten in gesprek te komen over de vraag: Wat is beter, erfopvolging of verkiezingen? Het team kan nog wel enige versterking gebruiken, dus meld u aan!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria van Herk.NRG/republikeinen.nl • Postbus 10416 • 1001 EK Amsterdam
email contact@republikeinen.nlwww.republikeinen.nl • secretariaat 06 194 270 72
bankrekening 7986893 t.n.v. Nieuw Republikeins Genootschap te Amsterdam


U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt opgegeven als lid of als sympathisant van Republikeinen.nl
Om u uit te schrijven klik hier. Wilt u uw profiel aanpassen? Klik dan hier

Email Marketing Powered by Mailchimp