21 september 2016

Indien de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, bekijk de nieuwsbrief dan hier.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Brief van Vrijbit aan alle burgemeesters
In de nieuwsbrief van vorige week hebben wij gemeld dat het bestuur zich beraadt op een advies over de brief van Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan alle burgemeesters van Nederland. Deze brief gaat over de jurisprudentie inzake de rechtstreekse werking van het EVRM en andere internationale mensenrechtenverdragen voor het lokaal bestuur, en niet alleen over hoe om te gaan met burgers die bezwaren hebben tegen het gebruik van biometrie en RFID-chips. Zoals vorige week aangegeven zijn wij in afwachting van het standpunt van het Ministerie van BZK. Dit wordt meegenomen in de afwegingen en het uiteindelijke advies.
Levenloos geboren kinderen komen straks ook in de BRP
Deze week werd duidelijk dat er een oplossing komt voor ouders van doodgeboren kinderen als het gaat om de registratie van het kind in de overheidsadministratie. Deze kinderen worden namelijk niet vermeld op de persoonslijst van de ouders. Dat gaat veranderen. Lees verder >>
Procedure inschrijving asielzoeker en toegelaten vluchtelingen opgenomen in HBA
In het Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA) is de procedurebeschrijving opgenomen voor de inschrijving van toegelaten vluchtelingen en asielzoekers. Deze procedurebeschrijving is tot stand gekomen vanwege de pilot BRP-straten voor inschrijving. Lees verder >>
Aanbesteden bezorgdiensten reisdocumenten
In de afgelopen maanden heeft de NVVB onderzocht in hoeverre het mogelijk is om namens gemeenten een centrale aanbesteding te doen. Helaas blijkt dit niet haalbaar te zijn. Om gemeenten die zijn aangewezen op een aanbesteding voor de inkoop van deze bezorgdiensten toch te ondersteunen werkt de NVVB op dit moment aan een toolbox met documentatie en instructies voor een kwalitatief goed en waar mogelijk uniform aanbestedingstraject. Naar verwachting is de toolbox begin december beschikbaar. In de eerst volgende B&R wordt een uitgebreide update gegeven van de pilot bezorgen en het lopende traject voor een wetswijziging.

Herverdeling bestuursfuncties Dagelijks Bestuur NVVB

Na het vertrek van Dagmar Winkelhorst zijn de taken binnen het DB opnieuw herverdeeld.
Lees verder >>

Inschrijving regiocongres Zuid-Holland/Zeeland en Utrecht

Op 8 november vindt het regiocongres in Vianen plaats. Het programma is bekend en de inschrijving is geopend.
Meer informatie >>
Webvertorial
De Customer Journey in 2020

Denkt u er al aan? De dienstverlening verandert door de digitale snelweg. Een gestroomlijnde Customer Journey levert een directe bijdrage aan een positieve klantervaring. Het persoonlijk contact zal onlosmakelijk verbonden blijven met de digitalisering in uw gemeente. Kiest u voor een 5 sterren Customer Journey? Onze oplossing is Qmatic Orchestra.
www.qmatic.nl 
Webvertorial
Vacature: Senior medewerker Burgerzaken Sint Eustatius

De Caribische ‘gemeente’ Sint Eustatius werkt aan verbetering van de kwaliteit van de bevolkingsadministratie. Ben jij de sterke persoonlijkheid die op het eiland deze slag weet te maken? Naast het uitvoeren van de wet- en regelgeving op het terrein van burgerzaken, doe je verbetervoorstellen en ben je vraagbaak. Meer informatie >>
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 NVVB, All rights reserved.

Afmelden NVVB nieuwsbrief