Copy
Nyhetsbrev FEBRUARI TEMA: ETISK STRESS

Etisk stress – en prioriterad fråga

Vad är etisk stress och vad innebär det på ett sjukhus – både i vardagen och under en pandemi?
Sjukhusdirektören, chefläkarna och den etiska vägledaren reflekterar, och uppmanar till fortsatt dialog i en viktig fråga. 
Läs mer här

Pandemin tvingar till prioriteringar på en ny nivå

Hälso- och sjukvårdens resurser är inte oändliga, heller i vanliga fall. I många situationer står läkaren inför beslut om vilken patient som ska få en operation först.

Erik Johnsson, verksamhetschef kirurgi, berättar om vad som händer när prioriteringsarbetet tas till en ny nivå.
Läs mer här

”Jag är ofta imponerad över människor jag möter, hur mycket de ger av sig själva”

Diakon Sara Ivarsson arbetar vid sjukhuskyrkan i Mölndal och med sjukhusets personalstöd. Under pandemin har hon kunnat vara med och stötta på flera sätt – från att bara vara närvarande i personalrummet till organiserade gruppsamtal. För Sahlgrenskaliv berättar hon om arbetet med att stödja medarbetarna mitt under pågående pandemi.
Läs mer här

Hur jobbar vi med etisk stress, Johannes Nordholm?

Enskilda samtal och digitalt krisstöd - men kanske framför allt att sitta i grupp och tillsammans sätta ord på det som är svårt i arbetet. Det har varit några vägar för att stödja medarbetarna under pandemin, berättar Johannes Nordholm som är krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Läs mer här

Medarbetarna berättar

 

”Alternativet att springa och gömma sig finns inte”

För Jakob Gäbel, sektionschef på Thorax, ligger stressen i att göra det mesta möjliga med begränsade resurser, och utifrån det välja vem som ska opereras och inte.

 

”Vi pratar hela tiden med varandra, om allt”

Operationskoordinator Åsa Bergström möter dagligen patienter i samtal, ofta jobbiga sådana. För henne är möjligheten att ventilera med kollegor ett stort stöd.

 

”Det betyder mycket att känna att vi har stöttning”

För överläkare Pia Löwhagen Hendén är stressen över de val som behöver göras inte ny, men den har ökat i intensitet. Då är det viktigt med stöd från ledningen. Här kan du läsa hela intervjun.

 

”Jag frågar mig ibland om jag gör tillräckligt för patienten”

Skulle jag kunnat göra mer för patienten? Det frågar sig ibland fysioterapeut Frida Lindskog. Här berättar hon och hennes kollega arbetsterapeut Annika Khalif om sina utmaningar under pandemin.

Krönikor på temat etisk stress

 

Lars Sandman: ”När pandemin drabbade oss, blev gapet mellan resurser och behov än mer påtagligt”

Vad är etisk stress – vad det är och vad det kan innebär i en pandemi? Lars Sandman skriver om när vårdens dagliga dilemman ställs på sin spets. Och vad som kan vara till hjälp.

 

Cecilia Lundmark: ”Alla dessa ögonblick som aldrig går att göra om”

I rollen som etisk vägledare möter Cecilia Lundmark medarbetare som lider av moral injury – känslan av att inte kunna göra det etiskt rätta. Men i en pandemi kan man tvingas inse att valen som görs är de enda rätta.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Sahlgrenskaliv
Sahlgrenskaliv
Instagram
Instagram
Nyhetsbrevet skickas ut till alla som prenumererar på Sahlgrenskaliv. Det kommer varannan vecka och bjuder på det senaste från magasinet Sahlgrenskaliv.

Sahlgrenskaliv produceras av kommunikationsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vår mailadress är:
redaktionen.su@vgregion.se


Vill du ändra hur du får epost från oss?
Uppdatera dina inställningar  eller avsluta din prenumeration


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sahlgrenska Universitetssjukhuset · Fe 1065 · Göteborg 40583 · Sweden