Copy
Als relatie ontvangt u van Willems technisch adviesbureau regelmatig nieuwsbrieven over uiteenlopende onderwerpen.

"Willems blijft over 
onze schouder meekijken"

Edo van Leersum, beleidsmedewerker facilitair gemeente Renkum

Het was een hoofdpijndossier voor de gemeente Renkum. Al tien jaar haperde de WKO installatie in het monumentale gemeentehuis. Maar na inmenging van Willems technisch adviesbureau lijken de problemen te zijn verholpen. “En daar zijn we erg blij mee”, zegt beleidsmedewerker facilitair Edo van Leersum van de gemeente Renkum.
lees verder >

Gebouwbeheerder Frank Noij van Patrimonium woonservice

"Er was meteen een duidelijke klik aanwezig"

Patrimonium woonservice in Veenendaal doet al zo’n tien jaar een beroep op de kennis en kunde van Willems technisch adviesbureau. “Met veel plezier”, zegt projectleider en gebouwbeheerder Frank Noij van Patrimonium. “Ik kom zelf uit de installatiewereld en heb regelmatig specialistische ondersteuning nodig. Die vind ik bij Willems technisch adviesbureau.”
lees verder >

BIM: minder faalkosten

Bouwwerkinformatiemodel

Willems technisch adviesbureau werkt sinds begin dit jaar met het Bouwwerkinformatiemodel (BIM). “Met BIM kunnen verschillende mensen in 3D samen aan één ontwerpmodel werken”, zegt assistent-projectleider Mark Gerritsen van Willems technisch adviesbureau. “Het grote voordeel is dat je een integraal overzicht hebt van de te bouwen constructie en de faalkosten aanzienlijk worden verminderd.”

 
Copyright © 2015 Willems technisch adviesbureau B.V.

Doorpakken

Het zag er in 1997 zo veelbelovend uit. Met de ondertekening van het wereldwijde Kyoto-protocol zou de uitstoot van broeikasgassen in de wereld aanzienlijk worden verminderd. Maar Nederland is één van de landen die de doelstellingen niet heeft gehaald. Dat verbaast me niks.

Als technisch adviesbureau bedienen we dagelijks bedrijven van het advies om te kiezen voor duurzame installaties. Het energiezuinig ontwerpen zit ons in de genen. Maar nog altijd lopen we tegen de werkelijkheid van alledag aan; zolang prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus. Hier ligt volgens mij een rol voor de overheid om duurzaamheid te stimuleren en zelf het goede voorbeeld te geven. Maar neemt de Nederlandse overheid duurzaamheid wel serieus? Daar heb ik mijn twijfels over. Omdat we de doelstellingen van het Kyoto-verdrag niet hebben gehaald, moeten we deze verplichting waarschijnlijk afkopen voor een bedrag van zo'n 446 miljoen euro. Dit bedrag hadden we volgens mij beter in duurzame initiatieven kunnen stoppen, zoals Duitsland dat doet. In de wetenschap dat er tot 2030 nog veel meer CO2-reductie gerealiseerd moet worden, is het tijd voor Nederland om daadkrachtig de handschoen op te pakken.

Een voorbeeld? Zorg dat de Energie Prestatiecoëfficient (EPC) nu echt naar nul gaat, want dan móet de markt wel creatief en duurzaam aan de slag. Stel daar middelen voor beschikbaar en zorg ervoor dat we deze verplichting niet weer hoeven af te kopen! Laat zien dat duurzaamheid loont. Dat het geld oplevert in plaats van kost. Daar ligt volgens mij een mooie regierol voor de overheid. We moeten doorpakken, want anders is de duurzame afstand die Nederland nu al heeft in de wereld straks onoverbrugbaar!

Werner Willems