Copy

Nieuwsbrief Sport – juli 2020

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van sportnieuws en -ontwikkelingen.

Beste partners, verenigingen, aanbieders, sporters,
 
Woensdag 1 juli was een nieuwe mijlpaal in de coronacrisis: we mogen wenu  met z’n allen weer meer doen. Zo mogen we weer binnen sporten, en vervalt de 1,5 meter afstand maatregel tijdens het sporten. Wij zijn blij dat er weer iets meer ruimte is gekomen, al blijft voorzichtigheid belangrijk. We roepen u daarom allen op om u echt aan de maatregelen te houden die nog wel gelden, zodat we ook van de versoepelingen kunnen blijven genieten. Zoals Rutte ook al zei: het virus gaat niet met vakantie. Met z’n allen zorgen we ervoor dat er geen nieuwe opleving komt.
 
Op almere.nl/sport hebben we een overzicht geplaatst van wat er allemaal weer mag sinds 1 juli. Ook vindt u hier informatie over georganiseerd binnensporten, en welke gemeentelijke sportaccommodaties in juli de deuren weer openen. Kijk voor algemene informatie over het coronavirus op rijksoverheid.nl/corona of rivm.nl. NOC*NSF en de VSG hebben het protocol verantwoord Sporten aangepast. Informatie hierover vindt u hier.

Loopt u ergens tegenaan of heeft u vragen over het coronavirus en de maatregelen? Dan horen we graag van u via sportentree@almere.nl.

Lokaal Sportakkoord Almere
Verschillende maatschappelijke- en sportpartners hebben een lokaal sportakkoord opgesteld om Almeerders te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Het lokaal sportakkoord is een afgeleide van het Nationaal Sportakkoord en gebaseerd op zes pijlers. Hierover zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin een groot aantal Almeerse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en beleidsambtenaren hun input hebben geleverd. In september volgt nog een bijeenkomst met alle partners die zich tot nu toe hebben aangesloten, om het Lokaal Sportakkoord officieel te ondertekenen. Samen zorgen we er in 2020 en 2021 voor dat Almere de sportiefste stad van Nederland wordt!
 
De kerngroep achter het Lokaal Sportakkoord – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunen sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij. Indien het ministerie van VWS het Almeerse sportakkoord goedkeurt, ontvangt Almere vanuit het Nationale Sportakkoord 120.000 euro - zowel in 2020 als 2021 - om partners in de stad te helpen. Dit budget kan dan waarschijnlijk vanaf eind 2020 worden uitgekeerd.
 
Kijk op almere.nl/lokaalsportakkoord voor meer informatie over hoe u ook mee kunt doen.
In gesprek over de sportvisie
 
Sport en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden aan Almere: het draagt bij aan een prettige woon-, werk- en leeromgeving voor álle Almeerders. De huidige sportnota ‘Almere, sportief in beweging’ loopt binnenkort af en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe visie voor sport en bewegen. Na de zomer gaan wij graag met u in gesprek om deze visie vorm te geven. Via deze nieuwsbrief en onze (digitale) kanalen blijft u op de hoogte. Wilt u daarvoor persoonlijk al een keer van gedachtes wisselen? Neem dan contact op met Michael Buth via sportentree@almere.nl.
Terugblik op eerste digitale Sportcafé
 
Maandag 29 juni was de eerste digitale editie van het Sportcafé van de Gemeente Almere. 

Wethouder Sport Julius Lindenbergh opende het Sportcafé met een welkomstwoord, waarbij hij benoemde dat het samen sporten enorm wordt gemist. Ook vond hij het goed om te zien dat er veel belangstelling was voor dit toch wel 'vreemde' Sportcafé.

Tijdens deze digitale editie stonden de effecten van corona op sport centraal. Wat zijn negatieve effecten maar vooral ook welke kansen en initiatieven zijn er ontstaan tijdens de coronacrisis? De deelnemers deelden met positieve energie veel informatie en best practices, en stelden elkaar vragen. Kon u er niet bij zijn, maar heeft u wel een vraag? Mail ons dan via sportentree@almere.nl

De gemeente Almere organiseert drie keer per jaar het Sportcafé. Het volgende Sportcafé staat gepland op maandag 28 september 2020 (onder voorbehoud). Zet de volgende bijeenkomst alvast in uw agenda en kom in contact met andere sportbestuurders, sportvrijwilligers, sportorganisaties, buurtsportcoaches en lokale politiek. Het Sportcafé is de plek waar sport iedereen verbind!

Bent u bekend met de Sport Services?
Sportaanbieders kunnen ondersteuning krijgen vanuit Sport Services. Hierbij kunt u denken aan EHBO cursussen, aantrekken en behouden van leden en vrijwilligers, cursussen voor trainers en coaching voor bestuurders. In deze brochure is hier meer over te lezen.
 
Via de adviseur lokale sport en de verenigingson­dersteuner van de gemeente Almere kunnen alle clubs met ondersteuningsvragen terecht. Neem hiervoor contact op met Henk Roelandschap
(beleidsadviseur Gemeente Almere) via sportentree@almere.nl of Tom Sloetjes (Adviseur lokale sport namens de sportbonden, NOC*NSF en NL Actief) via
tom.sloetjes@adviseurlokalesport.nl
Korfballen in de zomervakantie bij EKVA
Vanaf 8 juli organiseert EKVA (Eerste Korfbal Vereniging Almere) elke woensdag gratis korfbaltrainingen. Iedereen vanaf 6 jaar kan meedoen aan deze EKVA Sportzomer. Kijk voor meer informatie op ekva.nl.

Herinnering: opleiding ASM-instructeur Advanced


Bij deze herinneren we u aan de opleiding ASM-instructeur Advanced. Eind oktober start de serie van vier bijeenkomsten in het Topsportcentrum waarbij u het Athletic Skills Model leert te implementeren binnen trainingen, lessen en behandelingen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in het sporten en bewegen. In de opleiding wordt vanuit een wetenschappelijke en praktische achtergrond geleerd beweegprogramma’s te ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren. Kijk voor meer informatie op de website van ASM.

Deelnemers vanuit Almeerse sportorganisaties kunnen, na het behalen van de cursus, aanspraak maken op een subsidieregeling waardoor de cursist €450,- terug krijgt. Neem hiervoor contact op met akt@almere.nl.

Activiteiten zomervakantie: PlayCation Almere
Buurtsportcoaches van Talent in Opleiding, De Schoor en Sciandri organiseren deze hele zomer allerlei sport- en beweegaanbod in Almere. Zo gaan ze met verschillende doelgroepen o.a.voetballen, tennissen, kanoën en freerunnen. Kijk op www.alsiklatergrootbeninalmere.nl voor meer informatie van het actuele aanbod voor de jeugd deze zomer.
Meer informatie over de Almeerse buurtsportcoaches is te vinden op almere.nl/sport
Nieuws te melden?
Wilt u iets kwijt over uw sportactiviteiten in Almere, of wilt u iets aankondigen? We nemen het graag mee in onze nieuwsbrief en op de website. Mail uw bericht aan team Sport
Ons e-mailadres is:
Gemeente Almere, sportentree@almere.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden: uitschrijven van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp