Copy

Nieuwsbrief nummer     10               maart 2017


Met deze nieuwbrief wil VraagRaak u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen op het gebied van (mede)zeggenschap voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. 

 

Jubileum KansPLus

In 2017 bestaat KansPlus en zijn rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar. Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Voor meer informatie kijk hier  op de website van KansPlus.

 

Brief KansPlus aan het ministerie van VWS inzake de Wmcz

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat de directie van KansPlus een brief geschreven heeft aan de directeur Markt en Consument van het ministerie van VWS. Hierin uitte ze haar zorg over zorginstellingen die vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet hun medezeggenschapsregeling wijzigen. In zijn reactie geeft de directeur aan dat voorsorteren op de nieuwe wet door zorginstellingen voorbarig is, de huidige wet is nog volledig geldig. Lees hier de brief van KansPlus aan de directeur Markt en Consument.
De reactie van VWS aan KansPlus is hier te lezen.

 

Kamervragen over de invulling van medezeggenschap


Ook in de Kamer is er discussie over de invulling van medezeggenschap. Minister Schippers kreeg daar vragen over. De vragen en het antwoord liggen in lijn met de zorgen die KansPlus in haar brief aan VWS heeft geuit en het antwoord dat ze gekregen heeft. Lees hier op de website van de overheid het antwoord van de minister op de kamervragen.

Om meer inzicht te krijgen in achtergrond van deze discussie kun je hier een artikel lezen van Marijke Malsch waarin zij haar standpunt uiteenzet.

 

Brief KansPlus over de WMO


KansPlus heeft samen met Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, KBO-PCBO en Per Saldo een brief gestuurd aan de vaste commissie van VWS waarin zij aangeeft dat de decentralisatie niet goed werkt. Ze vraagt daarin aandacht voor het voorkomen van oneigenlijk gebruik van Wlz gelden, maatwerk en zeggenschap. Kijk hier voor het hele bericht en een link naar de brief.

De verkiezingen komen eraan!

Op 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De VGN heeft een analyse gemaakt van de partij programma's op de gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Deze analyse staat hier op de website van de VGN. Ook heeft ze de verschillende programma's doorgerekend, dat artikel staat hier

 

Dementietafels

Er worden dit voorjaar weer zeven dementietafels georganiseerd. Zie hier  voor de data, plaatsen en overige informatie.

 

 


VraagRaak

Bezoekadres (nieuw!)
De Haag 10
3993 AW  Houten

Postadres
Postbus 408
3990 GE  Houten

T 030 - 2363744

www.kansplus.nl
info@kansplus.nl


Kennis- en Adviescentrum KansPlus/VraagRaak
030 - 2363750 (bereikbaar ma t/m do van 10.00 tot 13.00 uur)Agenda

 

15 maart 2017

 Tweede Kamerverkiezingen.
16 september 2017

Jubileumdag KansPlus
Dierenpark Amersfoort


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KansPlus · De Molen 83 · Houten, Utrecht 3995 AW Houten · Netherlands

>>>> >