Copy
Velkommen til Danmarks Naturfredningsforenings interne nyhedsbrev, DN Torsdag.
Uge 20 2016
 

I dette nummer kan du læse om:

Naturen vinder i sag om Værneengene i Ringkøbing

Naturen blev den store vinder i Landsretten, da et slaget om Værnengene endeligt blev afgjort onsdag. En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel.
- Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, fortæller Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

Læs mere

> Kontaktperson: Jan Pedersen, jap@dn.dk, tlf. 3119 3239

Naturmødet i HirtshalsNaturmødets program afvikles over 3 dage i Hirtshals. Mødet starter torsdag d. 26. maj med åbning kl. 14, og slutter lørdag d. 28. maj kl. 14. Der er over 90 aktiviteter og debatter på Naturmødets 6 scener, og i The Village er der 25 stande og endnu flere organisationer repræsenteret. Der er mere end 80 deltagere i debatterne på Thunderdome, Life og Learn scenerne. DN er rigt repræsenteret i debatter og med stand. Hvis du besøger festivallen, så dækker DN IKKE ikke dine udgifter.

Læs mere på http://naturmoedet.dk

Erstatningsnatur - et ringe alternativ

Nogle naturområder ligger i vejen for udviklingen. Så den skal bare flyttes. Absurd, mener DN. Erstatningskaffe? Nej tak. Erstatningsnatur? Hvad er det, spørger du. Erstatningsnatur er naturområder, som bliver oprettet etnyt sted, som erstatning for et nedlagt naturområde. Altså man nedlægger et område, som er levested for planter og dyr, og opretter en erstatning et andet sted. Og ligesom med kaffen, så bliver det aldrig det samme.

Oprindelig natur i ukendt omfang risikerer at blive ryddet væk, fordi den ligger i vejen for erhverv, landbrug og byggeri. Derfor er erstatningsnatur blevet et varmt emne i forbindelse med forhandlingerne om Naturpakken. Danmarks Naturfredningsforening kalder idéen absurd.

- At ofre de vilde dyr og planters levesteder er en glidebane, hvor man alene tilgodeser Produktionsdanmarks ønsker.Man skal ikke bilde sig selv ind, at det er til fordel for naturen. I stedet burde man arbejde med at bevare de sidste rester af natur, vi har tilbage, siger Michael Leth Jess, direktør for natur og plan i DN.

Læs mere

> Kontakt direktør for Miljø og plan Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 3119 3241

Døde dyr i høstmaskiner

I april rettede Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening en fælles henvendelse til miljø- og fødevareministeren, med forslag om iværksættelse af et projekt rettet mod nedbringelse af omfanget af dyr, der går til i høstmaskiner. De 3 organisationer havde samtidig et ”foretræde” for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, der efterfølgende stillede spørgsmål til ministeren om forslaget.

Ministeren har nu svaret på vores henvendelse samt Miljø- og fødevareudvalgets spørgsmål. Ministeren er positiv overfor det fælles initiativ og har nu bedt Naturstyrelsen indkalde organisationerne til et møde om forslaget. Danmarks Jægerforbund er også positive og ventes at deltage i et videre forløb.

> Kontakt Bo HÃ¥kansson, boh@dn.dk 

Kom med til Allindelille Fredskov

Ekskursion den 22. juni 2016 om praktiske løsninger for øget biodiversitet i en spændende perle af en skov – Allindelille Fredskov ved Ringsted. DN inviterer sammen med den frivillige naturplejegruppe, HedeDanmark og Danmarks Naturfond alle interesserede til en eftermiddag med syn for sagen og debat om mål og midler. Turen er for alle, såvel DN’s aktive og ansatte, forskere, skovejere, skovmyndigheder m.fl. Der er dog begrænset deltagerantal. Tilmeld dig senest 12. juni.

Se invitationen
Tilmelding pÃ¥ www.dn.dk/skovturallindelille

> Kontakt Nora Skjernaa Hansen, nsh@dn.dk, 3119 3260

15. Juni Fondens Naturpris

15. Juni Fondens Naturpris uddeler i Ã¥r 150.000 kr. til  primært til lodsejere, herunder bÃ¥de enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. Fondens formÃ¥l er bl.a. at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Gennem Naturprisen realiseres projekter der aktivt bidrager med en ekstra indsats for naturen.
 
En sÃ¥dan indsats kan være udmøntet i bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan ogsÃ¥ omfatte projekter, der tager sigte pÃ¥ naturlig succession – altsÃ¥ arealer, hvor naturen kan udvikle sig pÃ¥ egne betingelser. 

Deadline for at indsende indstillinger til naturprisen er den 1. august 2016 kl. 12. Indstillingsskema med bilag til 15. Juni Fondens Naturpris sendes til info@15junifonden.dk

Læs mere på 15. Juni Fondens hjemmeside
> Kontakt 15. Juni Fonden ved spørgsmål – tlf.: 46 40 00 42

DN til hornfisk, himmel og hav på Samsø


I pinsen var der en velbesøgt hornfiskefestival på Samsø. Festivalen holdt til ved Langør med udsigt over det meste af Stavns Fjord. Fiskerne kom for at fange den største hornfisk, de fleste kom for at nyde det dejlige landskab og en interessant event og midt i det hele trak DN Samsø folk til med lækker suppe, sjove konkurrencer for børn og for alle leg og informationer om Naturtjek og andre DN-aktiviteter. Der blev snakket om naturbeskyttelsesarbejdet på Samsø før og nu, skarverne i Stavns Fjord og meget andet. Den lille bod blev flittigt besøgt. Det var første gang afdelingen deltog i festivalen, men sikkert ikke sidste.

> Se billeder fra festivalen på dens facebookside

> Kontakt: DN Samsø, samsoe@dn.dk

Grønt Guld sender flygtningebørn ud i naturen

DN Svendborgs Christina Åkerman blev født i Finland, kort før anden verdenskrig brød ud. Efter krigen flyttede hun med sin mor til en gård i Sydvestfinland, ude i Skærgården. Dette definerede hendes liv, fordi hun opdagede naturen og hvor fantastisk den er. Hun flyttede til Danmark for at læse til landskabsarkitekt og bosatte sig i Svendborg med sin mand. I dag er hun bestyrelsesmedlem i DN Svendborg og medlem af Frivilliggruppen ved Flygtningehjælpen i Svendborg. Hun vil gerne give sine erfaringer og kærlighed til naturen videre til børn og unge, der er flygtet fra krig. Hun ønsker at vise, hvordan vi i Danmark bruger og passer på naturen og give børnene en god oplevelse. Aktiviteten er blevet støttet med 10.000 kr.

Læs mere om Grønt Guld og de projekter der er blevet støttet

> Kontakt Nick Leyssac, 3119 3250, nl@dn.dk

Liv i landdistrikterne

Det er titlen på en serie podcastprogrammer på den alternative radiotjeneste Den2radio. Det seneste program har bud til en række af DN’s traditionelle og aktuelle mærkesager omkring forskel på land og by, beskyttelse af kystlandskaber og natur. Blandt de medvirkende er DN’s natur- og plandirektør Michael Leth Jess.

Programmet kan høres i den dybe lænestol her

> Kontakt: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31193241

Lokalformand stævnet for injurier

Ib Salomon, formand for DN Odder, er blevet stævnet af Aakær Gods for i en pressemeddelelse at have skrevet en sætning, der ifølge Aakær Gods krænker godset. Baggrunden er, at Odder Kommunes miljøforvaltning gav Aakær Gods pÃ¥bud om at fritlægge et rørlagt vandløb nord for SpÃ¥kærskoven, men kommunens ledelse greb ind og ændrede pÃ¥buddet til det, der kaldes en "lovliggørende dispensation", sÃ¥ rørledningen kunne blive liggende. 

I pressemeddelelsen skrev Ib Salomon, at "det forløb var så uldent, at DN Odder besluttede at klage til Natur- og Miljøklagenævnet". Nævnet gav DN Odder 100 procent medhold idet samtlige 10 medlemmer underkendte Odder Kommunes dispensation. Godset valgte efterfølgende at stævne lokalformanden for sin pressemeddelelse.

Sagen forventes at blive gennemført hurtigt. Ib Salomon har fri advokathjælp og rådgivning til sagen i DN.

> Kontakt: direktør Michael Vendelbo, miv@dn.dk, 2334 7810

Netværkstræf

Netværkstræf er for medlemmer af DN mange forskellige netværk. Læs mere om netværk og tilmeld dig et netværk. Kun for medlemmer af DN.

Naturplejenetværket holder træf 28.-29. maj i Jammerbugt
DN Naturplejenetværkstræf 2016 i Jammerbugt Kommune i weekenden den. 28. – 29. maj fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 15.30. I samarbejde med Jammerbugt Kommune skal vi pleje udsøgte naturlokaliteter i kommunen tæt på hav og fjord. Vi har allieret os med en dygtig naturmedarbejder fra kommunen, som er sammen med os det meste af weekenden :-)

> Kontakt: Formand for naturplejenetværket Anna Bodil Hald på annabodil.hald@gmail.com eller Majken Sundahl på majken@dn.dk eller 6160 6801

Netværkstræf i Biodiversitetsnetværket - Nationalpark Skjoldungerne, 18. juni
Vi mødes ved Avnstrupcentret mod syd i Hvalsø-skovområdet kl. 10:00 og går en lang tur i det store skovområde, som indgår i Nationalpark Skjoldungerne.
 
Søren Grøntved, der er med i Styrelsesgruppen for Nationalparken og botaniker og biolog, vil guide os rundt til interessante steder. Vi skal gå langt og afslutter kl. 14:00 eller lidt senere. Evt. vil vi finde et sted, hvor vi kan holde et kortvarigt møde om netværket efter turen.
 
Tilmeldingsfrist: 10. juni.

> Kontakt vedr. spørgsmÃ¥l: Poul Evald Hansen, fmd. f. netværket, tlf. 53614362, poulevaldhansen@hotmail.com

Naturens Universitet

Her ser du de kommende kurser i Naturens Universitet

Hjemmesidekursus i Umbraco, 10., 11. og 12. juni
I 2016 skal systemet bag www.dn.dk erstattes af et nyt system. Det betyder, at alle, der arbejder med www.dn.dk og dermed ogsÃ¥ alle lokale afdelingshjemmesider, skal lære et nyt system at kende, det sÃ¥kaldte CMS-system der styrer hjemmesiden. PÃ¥ dette kursus lærer du det nye system at kende. Du lærer at lave en flot lokal hjemmeside, og vi viser dig selvfølgelig alle de gode tricks. Kurser holdes til juni i Aulum, Ringsted og Ã…rhus

Høslætlaug fra A til Z, 4. juni, Kolding
FÃ¥ inspiration og værktøjer til at starte høslætlaug, fÃ¥ flere deltagere eller mÃ¥lrette jeres aktiviteter. Det er en fantastisk oplevelse i fællesskab at slÃ¥ blomsterengen og med le og rive fÃ¥ gøgeurterne til at blive flere.

Naturtypekendskab, 25. juni, Silkeborg
På dette feltkursus får du et elementært kendskab til nogle af naturtyperne som f.eks. enge, overdrev, rigkær, skov etc. således at du kan vurdere hvilken naturtype, du står over for. Hvad kendetegner disse naturtyper, hvilke planter og dyr lever her og hvilken beskyttelse nyder disse naturtyper? Kurset kommer formentlig til at foregå som en bustur, hvor vi kører rundt til naturtyperne syd for Silkeborgs omegn.

Floratjek, 26. juni, Silkeborg
Lær de mest almindelige planter i den lysåbne natur at kende. På kurset lærer du at bruge DNs redskab, Floratjek, til på helt lavpraktisk vis at registrere tilstanden på et naturområde, ved at lede efter de karakteristiske planter, som netop fortæller noget om tilstanden for den naturtype du er på. Kurset er et botanikkursus med udgangspunkt i Floratjek, og der er ingen krav til at du skal kunne noget botanik i forvejen.

> Læs om alle tilbudene i Naturens Universitet for de aktive

Lokale nyhedsbreve

Lokale DN nyheder direkte til dig
Med et lokalt nyhedsbrev kan du få nyheder om din lokale DN afdelings arbejde, blive inviteret på ture i lokalområdet og få nyheder om natur og miljø i din kommune. De fleste lokale nyhedsbreve udkommer fire gange om året.
> Her kan du tilmelde dig nyhedsbreve

Der er udkommet 5 nyhedsbreve i den seneste uge

Nyheder fra dn.dk

DN: Kommuner kan ikke sikre drikkevandet
17. maj 2016. Drikkevandet er kortlagt,og regeringen vil give kommunerne ansvaret for at beskyttelse det. Men det er en dårlig idé, mener DN.

Kalundborg Forsyning med i Giftfri Have
17. maj 2016. Kalundborg Forsyning er dermed den første virksomhed, der har besluttet sig for at være med i Giftfri Have. Nu håber man, at flere vil følge trop og bidrage til kampagnens popularitet

Ny grundvandsekspert: Økologi er eneste løsning, hvis man vil undgå gift i grundvandet
13. maj 2016. Der bliver brugt store mængder af pesticider i landbruget. Og selvom de er godkendt, så undgår man ikke, at resterne siver ned i grundvandet. DN’s nye ekspert, Walter Brüsch, mener, at økologi er vejen frem.

Naturen vinder i sag om Værnengene
13. maj 2016 En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet er afgjort. Nævnet vandt og sagen, DN i sin tid startede, blev altså afgjort til naturens fordel.

Erstatningsnatur: Et ringe alternativ
13. maj 2016. Nogle naturområder ligger i vejen for udviklingen. Så den skal bare flyttes. Absurd, mener DN.

Se de fulde nyheder på www.dn.dk/nyheder

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden. Vi er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark med flere end 100.000 medlemmer.
Find os på Facebook
Følg os på Twitter
Følg os på Instagram
Besøg dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København ØLæs tidligere udgaver af DN Torsdag og tilmeld dig på dn.dk/dntorsdag