Copy
Nieuwsbrief 7, december 2015
Bekijk deze email in uw browser
Bio Base Westland is een netwerkorganisatie van tuinbouwondernemers en ketenpartners om biobased business in de glastuinbouw te realiseren. Het netwerk ondersteunt ondernemers om plantenresten tot waarde te brengen en nieuwe glastuinbouwteelten op te zetten. Bijvoorbeeld teelten voor de productie van hoogwaardige plantenstoffen voor de farmacie.

LaunchLab

Het programma LaunchLab  van Yes!Delft begeleidt mensen met een technisch idee in de eerste fase van het ondernemerschap. Deze ondersteuning wordt ook gegeven voor het thema Biobased. Heb je technische ideeën op het terrein van plantaardige reststromen, plantenstoffen of biobased chemie, meldt je dan aan voor dit programma. Voor meer info klik hier. Biobased Delta Zuid-Holland is partner en cofinancier van dit programma.

Ondernemersplatform Plantenstoffen van start

Op 18 november heeft de eerste bijeenkomst van het Ondernemersplatform Plantenstoffen plaatsgevonden. Bij Pothos Plant in Honselersdijk vond deze plaats, met meerdere tuinbouwondernemers uit Westland, Oostland en Aalsmeer, allen actief in de biobased economy. Samen besloten zij binnen het platform ervaringen te willen uitwisselen, elkaar te inspireren en ondersteunen, vraagstukken voor te leggen aan experts en samen op zoek te gaan naar afnemers en marktpartijen.

Plantaardige cosmetica

In opdracht van Bio Base Westland heeft WUR–FBR onderzoek gedaan naar de marktkansen voor plantenstoffen uit de tuinbouw in de cosmetische industrie. Uit deze studie komt naar voren dat er vooral voor huidverzorging, lichaamsverzorging en parfumerie een toenemende vraag is naar plantaardige stoffen. In de afgelopen jaren groeide de omzet van natuurlijke cosmetica meer dan 10% per jaar. Deze toenemende vraag creëert nieuwe kansen voor de toepassing van bijvoorbeeld plantaardige geur- en kleurstoffen, antibiotica en antioxidanten. WUR-FBR selecteerde geranium en chrysant als potentieel kansrijke planten met waardevolle stoffen voor de cosmetische industrie. In een vervolgstudie wordt dit verder verkend. Tuinbouwondernemers die belangstelling hebben om aan die studie deel te nemen kunnen zich melden bij biobasewestland@gemeentewestland.nl

Lancering Extractenbibliotheek

Op 14 december lanceerde het Kenniscentrum Plantenstoffen de Extractenbibliotheek, met daarin de enorme diversiteit aan inhoudsstoffen die de Nederlandse tuinbouwsector te bieden heeft. Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft hier ruim twee jaar met verschillende partners aan gewerkt. Vanaf 2016 kunnen potentiële afnemers zoals de agrochemische, cosmetische en farmaceutische industrie ruim 2000 extracten screenen op inhoudsstoffen die kunnen leiden tot nieuwe producten. Gedeputeerde Adrie Bom-Lemstra verrichtte de openingshandeling.

Biobased nagellak

Nagellak barst van de giftige chemische stoffen, wat niet goed samengaat met kinderen die soms op vingers sabbelen. Een Amerikaans koppel ontwikkelde daarom een kindvriendelijke versie, Kid Licks. Deze organische nagellak is gemaakt op basis van biologisch fruit, groenten, biologische acacia en maïszetmeel, zodat de jongste fashionista's naar hartelust kunnen sabbelen op hun gekleurde nageltjes. De natuurlijke nagellak komt in drie kleuren: bietenrood, gerstgras groen en zure wortel oranje.

BERST-project

De afgelopen twee jaar is Bio Base Westland partner geweest in een Europees project om de bioeconomy in Europa te stimuleren. We hebben daar input gegeven over hoe andere regio's hun plantenstoffen slim in kunnen zetten. Tegelijk hebben we zelf kunnen leren van succesvolle regio's elders in Europa. De belangrijkste aanbevelingen voor Bio Base Westland zijn het verder betrekken van ondernemers en het vergroten van de bekendheid van biobased stoffen uit tuinbouwgewassen bij potentiële afnemers. Voor meer informatie, kijk op www.berst.eu

Regionaal programma Plantenstoffen
 

De provincie Zuid-Holland heeft € 300.000,- netwerksubsidie ter beschikking gesteld om de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van de toepassing van hoogwaardige plantenstoffen te bevorderen. De Stichting Biobased Delta Zuid-Holland en het Kenniscentrum Plantenstoffen hebben hiervoor een programma opgesteld. Deze subsidie wordt ingezet voor een gezamenlijk programma van de vier Greenports in West-Nederland.

 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2016!

De beste wensen namens Bio Base Westland


Copyright © 2015 Gemeente Westland, Alle rechten voorbehouden.


schrijf je uit van de nieuwsbrief    wijzig je gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp