Copy
Nieuwsbrief 4, maart 2015
Bekijk deze email in uw browser
Bio Base Westland ondersteunt tuinbouwondernemers en ketenpartners om plantenresten tot waarde te brengen. Ook wordt ondersteuning gegeven bij de zoektocht naar nieuwe glastuinbouwteelten voor productie van hoogwaardige plantenstoffen, voor bijvoorbeeld de farmacie.

Europese bioregio's

Kom ook: 22 april, Terneuzen

Op woensdag 22 april 2015 vindt een Community of Practice over de bio-economie ontwikkeling in Europa plaats. Regionale strategieën, technieken en de nieuwste innovaties worden gepresenteerd en we bezoeken het Bioparc Terneuzen. Dit evenement wordt georganiseerd door het Europese BERST-project, dat tot doel heeft om de biobased ontwikkeling in Europa te versnellen. De inspirerende sprekers gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uzelf en geven tips voor het opzetten van strategische allianties. Opgeven kan op het mailadres berst@coebbe.nl; de informatie is te vinden op www.berst.eu

KVK-programma Keteninnovatie

De tuinbouw wordt geconfronteerd met veranderende consumenteneisen en internationale concurrentie. Een antwoord hierop is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, waarbij samenwerking met andere bedrijven in de keten vaak noodzakelijk is. Het KVK-programma voor keteninnovatie biedt begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, product-markt combinaties en samenwerkingsverbanden. In aanmerking voor deelname aan dit programma komen bedrijven die actief zijn in de tuinbouwketen. Belangrijk is dat er behoefte is aan kennis, onderzoek of begeleiding bij de samenwerking. Tuinders die belangstelling hebben om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor commerciële toepassing van plantenstoffen voor nieuwe markten, kunnen ondersteuning krijgen vanuit BBW en KVK. Voor informatie en aanmelden klik hier of neem contact op: biobasewestland@gemeentewestland.nl

Bloeiende kansen

Sierteeltgewassen bron voor groene gewasbescherming

FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen, Wageningen UR, Fytagoras en Prisna onderzoeken of groene gewasbeschermende stoffen te winnen zijn uit 20 geselecteerde sierteeltgewassen. Deze gewassen zijn specifiek voor dit doel door een aantal telers ziektevrij en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgekweekt. Hieruit zijn extracten gemaakt van de groene plantendelen, de bloemen en soms ook de wortels. Al deze extracten worden getoetst op een aantal plantenziekten en plagen zoals meeldauw, botrytis, luis, spint en trips. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Extracten van een aantal sierteeltgewassen blijken effectief te zijn tegen o.a. spint en meeldauw. Het onderzoek naar effect op bladluis, botrytis en trips loopt nog. Begin 2016 wordt dit project afgerond en bepaald of het perspectief biedt voor toekomstige commerciële toepassing. Voor meer info: jan.smits@plantenstoffen.nl
 

MPS-drukwerk op biobased papier

Staatssecretaris Dijksma neemt papier in ontvangst

Duurzaamheidscertificeerder MPS is een nieuwe partner van Bio Base Westland en brengt voortaan haar drukwerk uit op biobased briefpapier. Dit papier werd in februari overhandigd aan Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Het unieke aan het papier is dat er vezels van tomatenstengels afkomstig uit het Westland in verwerkt zijn. Het papier is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Plantenstoffen en Bio Base Westland. Het stimuleren van de biobased economie past in het beleid van de regering. Om dit te onderstrepen wordt de doos papier gebruikt om een brief naar de Tweede Kamer op te drukken.Ook papier met vezels afkomstig van tomatenplanten gebruiken?
‘Wilt u uw communicatie ook op dit papier doen? Neem dan contact op met biobasewestland@gemeentewestland.nl!

Topsector-innovatieprogramma

Nieuwe verdiencapaciteit met plantenstoffen uit de tuinbouw


Op 16 maart heeft de Stuurgroep van het nieuwe koepelprogramma ‘New business met groene & hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw’ de kennis- en innovatieagenda voor de komende jaren opgesteld. Dit koepelprogramma maakt deel uit van het innovatieprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van zes Greenports, Kenniscentrum Plantenstoffen, FloraHolland, Stichting DLO, WUR en Universiteit Leiden. Het definitieve innovatieprogramma wordt 1 juni bij het ministerie van EZ ingediend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jan.smits@plantenstoffen.nl

RootsforMoods

Het concept ‘Curcuma, roots for moods’ is het resultaat van een unieke samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Studie naar de herkomst van de plant leerde dat de Curcuma meer is dan een bijzondere plant met hoge sierwaarde. Zij heeft namelijk ook een geneeskrachtige werking. Curcumine is een anti-oxidant, die cellen tegen beschadiging beschermt. Curcumine vermindert ontstekingsreacties; het is direct betrokken bij verschillende processen die de cel en celkern gezond maken en houden. Het meest bijzondere is dat curcumine tumorcellen blijkt te kunnen remmen in de groei en zelfs te kunnen doden. De zes deelnemende kwekers vormen samen met AMC, Stichting Nationaal Fonds Tegen Kanker en Verstegen Spices & Sauces de Stichting Curcuma Promotie Nederland. Voor meer informatie, kijk op www.rootsformoods.nl

Denk Groot!

Alex van der Zwart doet vanuit hogeschool InHolland in Delft een promotieonderzoek naar innovaties in de biobased economy.

Wat houdt het promotieonderzoek van InHolland in?
Wij doen een meerjarig onderzoek naar nieuwe netwerkmodellen in de biobased economy. Ik zoek naar manieren om te komen tot succesvolle samenwerkingsverbanden voor innovatie. Wat zijn kritische succesfactoren en knelpunten? Waar moet je vooraf over nadenken om te zorgen dat het goed verloopt? Het onderzoek is begin 2014 gestart. We hebben verkend welke partijen een rol spelen. Nu gaan we voorbeelden tegen het licht houden om te kijken wat goed en fout ging. Met als doel de glastuinbouwsector inzicht te geven hoe juist de organisatorische kant beter kan. Dit kan de sector helpen om meer waarde te genereren uit hun producten of reststromen.
 
Waarom is dit nodig?

Ik hoor veel over technische successen, maar vaak wordt vergeten goed na te denken over hoe het te organiseren. Partijen denken niet goed na welke rol ze in willen nemen en of ze echt bereid zijn zich te committeren. En dat zorgt ervoor dat processen soms stokken, omdat partijen geen knopen durven door te hakken of zich uiteindelijk niet durven vast te leggen.
 
Wat is de rol van Bio Base Westland hierbij?
Bio Base Westland financiert, samen met een paar andere partijen (Twee Rabobanken, Greenport Venlo en het Center for Biobased Economy) het onderzoek. Ook werken we als kenniscentrum al samen met projecten zoals het tomatenverpakkingsproject.

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?
We verwachten de resultaten geleidelijk te delen, na verschillende deelstudies. Het onderzoek gaat nog door tot 2018/19, maar daar hoeven jullie niet op te wachten. Het onderzoek is een rode draad, waar verschillende praktijkprojecten aan hangen. Ik kijk, doe en vraag nu al mee in projecten van Bio Base Westland.
 

Wat kun je onze lezers op basis van kennis die nu al is opgedaan adviseren?
Durf verder vooruit te kijken dan alleen het volgende jaar. Om echt nieuwe investeringen te doen is langdurig commitment nodig. Laat je eigen, vaak beperkte, horizon los, denk groot en toon lef!

Copyright © 2015 Gemeente Westland, Alle rechten voorbehouden.


schrijf je uit van de nieuwsbrief    wijzig je gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp