Copy
Nieuwsbrief 9 - 2020 Atletiekvereniging Horror

Van het bestuur

De Algemene Ledenvergadering, gepland op 12 oktober a.s. gaat niet door!

Zoals iedereen heeft gehoord zijn de coronamaatregelen recent verder aangescherpt. Voor Horror betekent dat kortweg dat de sportkantine wordt gesloten en dat in andere ruimten niet meer dan 30 personen bijeen mogen komen. Hierdoor is het onmogelijk om de ledenvergadering doorgang te laten vinden.

Het bestuur heeft daarom besloten om de ledenvergadering dit jaar af te gelasten. Een algemene ledenvergadering via Zoom is een mogelijkheid, maar gezien de grootte van de vereniging een moeilijk uit te voeren optie.

We maken daarom op korte termijn een jaarverslag van het bestuur en de commissies en versturen dit via een nieuwsbrief naar de leden. En wanneer hierover vragen zijn of wanneer je wilt reageren, dan kan dat per mail.  We spannen ons in om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas zien we geen andere realistische mogelijkheid om met de leden de items van de vergadering te communiceren.

Namens het bestuur,
Arthur Poelmann, voorzitter.

Winterlopen

AV Horror laat de Winterlopen doorgaan, mits corona-proof en onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Een vergunning is bij de gemeente aangevraagd en op het moment van schrijven is er nog geen belemmering.


(Foto van voor de Corona)

De data van de winterlopen zijn op de volgende zondagen: 25 oktober, 6 december, 3 januari, 7 februari.  Inschrijven kan alleen door voorinschrijving via internet. Er is dus geen inschrijving op de dag zelf. Binnen een paar dagen ontvang je nog een nieuwsbrief met alle info over het evenement, de maatregelen en de link naar de inschrijfpagina.

Incasso lidmaatschapsgelden

Het is al eerder aangegeven maar voor de zekerheid hierbij nogmaals vermeld:
vanaf heden kan het lidmaatschap alleen per half jaar (1 januari of 1 juli) worden opgezegd en niet meer per maand. En de betaling gebeurt achteraf.

Dus als je bijvoorbeeld in augustus opzegt dan geldt die opzegging vanaf januari volgend jaar. En bij opzegging in de eerste helft van het jaar vindt in juni nog een contributie-inning plaats. Want je betaalt achteraf. Zie ook de informatie hieronder die ook op de website staat.

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk via de site, schriftelijk of per email (ledenadministratie@avhorror.nl). Men is lid van de vereniging vanaf de ingangsdatum op het aanmeldingsformulier. De duur van het lidmaatschap is ten minste 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap per halfjaar automatisch voortgezet. Opzegging kan dan nog slechts per half jaar geschieden.

Bij voortijdige beëindiging vindt er geen restitutie van de contributie meer plaats, behalve bij bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte. Het bestuur zal dit beoordelen. Eventuele restitutie vindt alleen plaats onder aftrek van de door de vereniging terug te vorderen kosten zoals bijvoorbeeld de K.N.A.U. contributie.

Wegwedstrijdcommissie (WWC) 3.0

De WWC organiseert aansprekende wegwedstrijden, die goed bekend staan in Friesland en daarbuiten. We organiseren: de Ronde van Súdwest-Fryslân, Winterlopen, Cees Clement Cross, Sneek-Bolsward-Sneek en de Schuttersveldloop.

Het organiseren van wegwedstrijden is een leuke bezigheid en het is nog leuker en makkelijker wanneer de taken goed verdeeld zijn. In de afgelopen maanden is de WWC daarom druk bezig geweest met het neerzetten van een nieuwe structuur.


(Foto van voor de Corona)

Vroeger

Vroeger lagen de taken vooral bij een paar mensen. Dat maakte het organiseren van wedstrijden zeer kwetsbaar. Immers, het wegvallen van één van de leden leidde direct tot een probleem. Wie kon de taken overnemen en wat hielden die taken precies in? Ook het werven van nieuwe mensen voor deze commissie was lastig omdat we niet konden zeggen wat er verwacht werd.

Dat is nu anders!!!

We weten precies wat we willen en waar we mensen voor willen inzetten. Dit betekent dat er aardig wat vacatures zijn. We kunnen precies zeggen wat we zoeken en welke taken daarbij horen. Behapbare functies met overzichtelijke taken en… leuk om te doen met ons enthousiaste team!

Op de website vind je de verschillende functies met de daarbij behorende taken. Ook zie je wat voor type mensen er gevraagd worden. We vergaderen zo efficiënt mogelijk. Soms in kleine groepjes en af en toe met de gehele commissie. Kijkt gerust eens naar onze website onder hardlopen-wegwedstrijdcommissie.

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem gerust contact op met Frank Klasen of Paul Clement

Nieuwsbrief

Inbreng voor de volgende nieuwsbrief is altijd welkom. Heb je als lid, commissie of anderzijds bij AV Horror betrokkene een bijdrage mail dit dan graag naar nieuwsbrief@avhorror.nl.
Facebook
Twitter
Link
AVHorror nieuwsbrief (9) Oktober 2020
Copyright © 2019 AV Horror All rights reserved.

Our mailing address is:
nieuwsbrief@avhorror.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
avhorror · Sportcentrum Schuttersveld · Thomas Zandstrastraat 2 · Sneek, Friesland 8602 CW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp